Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha"— Transkript prezentace:

1 Trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha

2 Trh můžeme charakterizovat jak místo, kde se setkává poptávka s nabídkou a utváří se cena zboží.

3 Trh můžeme chápat: prostorově – jako místo, na kterém se setkává prodávající a kupující (tržiště, obchodní dům atd.). funkčně – jako spojení nabídky a poptávky určité oblasti (trh zboží, trh práce, peněžní trh).

4 Trh můžeme dělit: z hlediska územního na trh:
místní (oblastní, regionální) národní (v rámci jednoho státu) mezinárodní

5 Trh můžeme dělit: z hlediska věcného se rozlišuje: trh statků a služeb
trh výrobních faktorů (práce, půdy, kapitálu)

6 Trh můžeme dělit: z hlediska počtu zboží, které je na trhu obchodováno rozlišujeme: trh dílčí – na kterém se prodává a nakupuje jen jediný druh zboží trh agregátní – který je trhem veškerého zboží

7 Účastníci trhu (tržní subjekty):
Domácnosti – nakupují na trhu statky a služby a nabízejí (prodávají) výrobní faktory Firmy – vyrábějí a nabízejí na trhu statky a služby na nabízejí výrobní faktory Stát – ovlivňuje trh tím, že odstraňuje jeho negativní vlivy a jeho pozitivní vliv posiluje

8 Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni na trh dodat při určité ceně.

9 Nabídka (supply) S Čím je cena určitého zboží nebo služby na trhu vyšší, tím více výrobců přichází na trh a chce prodat své zboží, nabídka roste. Je-li cena zboží nízká, výrobci nemají zájem prodávat své zboží, nabídka klesá.

10 Rozlišujeme mezi: agregátní (celkovou) nabídkou – suma všech uvažovaných resp. zamýšlených prodejů, se kterými výrobci přicházejí na trh individuální nabídkou – nabídka jednoho výrobce dílčí nabídkou – nabídka jediného druhu výrobku od různých výrobců

11 Křivka nabídky P S Q P – cena Q - množství

12 Faktory ovlivňující nabídku:
cena, náklady výroby a obchodu (dražší suroviny a energie, zvyšování nominálních mezd, nebo naopak snižování nákladů zaváděním nových technologií zvyšující produktivitu práce atd.) změna vnějších podmínek podnikání (organizace trhu, počasí pro zemědělce, daně) změny kapitálové výnosnosti kapitál směřuje do podnikání s vyšší rentabilitou

13 Pohyb nabídky – neúrodný rok
S1 S Q

14 Poptávka (demand) D Poptávka představuje objem zboží, které je kupující ochoten na trhu koupit při určité ceně. Kupující má opačný zájem než prodávající, chce koupit zboží nebo službu za co nejnižší cenu.

15 Rozlišujeme mezi: agregátní (celkovou) poptávkou – souhrn všech zamýšlených koupí na trhu dílčí (tržní) poptávkou – poptávka po jednom výrobku různých výrobců individuální poptávkou – poptávka jediného kupujícího, nebo poptávka po produkci jediného výrobce

16 Křivka poptávky P D Q

17 Faktory ovlivňující poptávku:
cena, demografické změny (změny v počtech a charakteristikách kupujících), změny velikosti důchodů (mzdy zaměstnanců, renta vlastníků půdy,zisky vlastníků kapitálu), změny v preferencích (zvyky, móda, změny potřeb), změny cen jiných zboží: substituty – jiné podobné zboží (např. jablka – hrušky) komplementy – jiné zboží, které doplňuje dané zboží (např. auto – benzín, CD přehrávač – CD nosiče)

18 Zvýšení příjmů domácností
Q

19 Tržní mechanismus Kupující představují poptávku, kde platí, že čím je vyšší cena, tím je nižší poptávané množství. Prodávající představují nabídku, kde platí, že čím je vyšší cena, tím je vyšší nabízené množství.

20 Zájem obou stran je naprosto rozdílný
kupující chce kupovat co nejlevněji prodávající chce prodávat co nejdráže. Je třeba jejich zájmy dostat do rovnováhy, aby nebyl na trhu ani přebytek ani nedostatek zboží

21 Pokud je přebytek zboží
tzn. nabídka je větší než poptávka, cenu výrobci sníží. Tím se na jedné straně zvýší zájem kupujících (roste poptávka) a taky sníží zájem výrobců vyrábět (některým se to již nevyplatí). Tak se dosáhne rovnováhy.

22 Pokud je nedostatek zboží
tzn. poptávka je větší než nabídka (např. u módního zboží po nějakou dobu), pak výrobci cenu zvyšují (mohou si to dovolit). Tím se sníží poptávka kupujících (při vysokých cenách si najdou substitut, nemají na nákup tohoto zboží), naopak přibývá výrobců, kteří zahájí nebo rozšíří výrobu takého zboží s vysokou cenou (je pro ně ekonomicky zajímavé je vyrábět). Tak se dosáhne rovnováhy.

23 Tržní mechanismus proces vzájemného tlaku nabídky a poptávky a dosahování rovnováhy na trhu se nazývá tržní mechanismus

24 Tržní mechanismus Jestliže bude poptávka převyšovat nabídku, bude cena stoupat. Jestliže bude poptávka menší než nabídka, bude cena klesat. Tímto pohybem cen dojde postupně k tomu, že se cena ustálí na určité výši.

25 Tržní mechanismus cenu, při které se vyrovnává poptávka a nabídka, nazýváme rovnovážnou cenou při této ceně bude poptáváno i nabízeno stejné množství tzv. rovnovážné množství

26 Tržní mechanismus Pohyb nabídky a poptávky (jehož výsledkem je pohyb cen) nazýváme tržní mechanismus. Bod tržní rovnováhy viz. přiložený list

27 Bod tržní rovnováhy P D S Q

28 Důsledky působení tržního mechanismu
určuje, jaké množství zboží bude vyráběno a prodáváno (odstraňuje přebytky a nedostatky zboží) Pokud je cena příliš vysoká, vznikne přebytečná nabídka, zboží se neprodá. Je-li cena příliš nízká, vznikne neuspokojená poptávka.

29 Důsledky působení tržního mechanismu
tržní mechanismus nutí podniky, aby své zboží nabízely za cenu, která je pro kupující přijatelná (podnik tak musí pracovat efektivně, aby jeho cena nebyla příliš vysoká

30 Důsledky působení tržního mechanismu
jestliže podniky nabízejí produkci, o kterou nebude zájem, bude její cena klesat a některá produkce se vůbec neprodá (což může vést k zániku podniku)


Stáhnout ppt "Trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha"

Podobné prezentace


Reklamy Google