Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. září 2013VY_32_INOVACE_100207_Nabidka_poptavka_a_trzni_mechanismus_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. září 2013VY_32_INOVACE_100207_Nabidka_poptavka_a_trzni_mechanismus_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha."— Transkript prezentace:

1 3. září 2013VY_32_INOVACE_100207_Nabidka_poptavka_a_trzni_mechanismus_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2  je množství jednotlivých druhů zboží, které jsou prodávající ochotni a schopni dodat na trh při určité ceně  nabídku vytváří činnost podniků, která směřuje k uspokojení potřeb spotřebitelů  čím je cena určitého zboží na trhu vyšší, tím více výrobců přichází na trh a chce prodat své zboží  je-li cena na trhu nízká, nabízené množství se snižuje, protože výrobci nemají zájem prodávat za nízkou cenu

3  charakterizuje reakci prodávajících na změnu ceny  vypočteme ji, když dáme do poměru procentní změnu nabízeného množství a procentní změnu ceny  nabídka je cenově pružná, pokud prodávající reagují na změny cen silněji a procentní změna nabídky je tedy větší než procentní změna ceny

4  je množství jednotlivých druhů zboží, které jsou kupující ochotni a schopni při určité ceně na trhu koupit  poptávku po zboží vytváří snaha lidí uspokojit své potřeby  kupující má opačný zájem než prodávající, chce koupit za co nejnižší cenu  čím vyšší bude cena, tím méně kupujících bude ochotno si za ni zboží koupit

5  ochota kupujících závisí na mnoha faktorech  mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují poptávku, patří: o cena o kvalita a užitečnost výrobku o ceny zastupitelných a doplňujících výrobků o příjem kupujících o záliby, zvyklosti, preference kupujících o reklama o móda

6  nejdůležitějším činitelem ovlivňujícím poptávku je cena  cena je množství peněz, které bude za kupované a prodávané zboží zaplaceno  u většiny výrobků platí – čím vyšší je jeho cena, tím méně se ho prodá  Marshallův zákon klesající poptávky říká, že „poptávané množství se mění v opačném směru než cena“ (když cena roste, poptávka klesá, a když cena klesá, poptávka roste)  tato závislost poptávky na ceně se nazývá cenová pružnost poptávky

7  vyjadřuje reakci poptávky na změnu ceny  vypočteme ji, když dáme do poměru změnu poptávaného množství v % a změnu ceny v % Poptávka může být :  cenově elastická ◦ změna ceny vyvolá větší změnu poptávaného množství v %  cenově neelastická ◦ změna ceny vyvolá menší změnu poptávaného množství v %  jednotkově elastická ◦ změna ceny vyvolá stejnou změnu poptávaného množství v %

8  typickým zbožím, které je cenově neelastické (nepružné), jsou základní potraviny  například pečivo budeme kupovat, i kdyby se výrazně zdražilo  poptávka po základních potravinách bude pořád vysoká  poptávka u takového zboží na cenu příliš nereaguje

9  vyjadřuje reakci poptávky na změnu příjmů kupujících  vypočteme ji, když dáme do poměru procentní změnu poptávaného množství a procentní změnu důchodu (příjmu kupujících)  obvykle platí, že při zvyšování příjmů se poptávka přesouvá na kvalitnější zboží

10  prodávajících je na trhu mnoho a vzájemně si konkurují  snaží se získat kupující tím, že nabízejí příznivější podmínky (cenu, kvalitu, služby)  také kupujících přichází na trh mnoho a vybírají si zboží, které je pro ně výhodné  velikost nabídky a poptávky se neustále mění  mění se také ceny zboží a služeb

11  při určité ceně se nabízené a poptávané množství vyrovnají  tuto cenu nazýváme rovnovážnou cenou  na trhu nastává rovnováha mezi nabídkou a poptávkou  při rovnovážné ceně nevzniká ani přebytek ani nedostatek zboží - všechno zboží na trhu se prodá  jestliže se poptávka a nabídka nerovnají, vzniká buď přebytek zboží (nabídka převyšuje poptávku) nebo nedostatek zboží (poptávka je větší než nabídka)

12  poptávka převyšuje nabídku  tato situace nastane tehdy, kdy je cena nižší než rovnovážná cena  o zboží je na trhu zájem  je-li na trhu nedostatek zboží (nabídka je nedostatečná), výrobci zvýší cenu  pouze část kupujících je ochotna tuto vyšší cenu zaplatit  množství kupovaného zboží se tedy sníží  poptávka začne klesat

13  vyšší cena však vyvolá zájem výrobců o výrobu a prodej tohoto zboží  na trh tak přijdou další prodávající  nabídka roste  tím, jak roste nabídka a klesá poptávka, se rozdíl mezi nimi snižuje  při určité ceně nedostatek úplně zanikne  nabídka a poptávka se opět vyrovnají

14  nabídka převyšuje poptávku  tato situace nastane tehdy, kdy je cena vyšší než rovnovážná cena  o zboží na trhu není zájem (je drahé)  je-li nabídka přebytečná, prodávající cenu sníží  tím vzroste množství kupujících, kteří si chtějí koupit zboží za nižší cenu  poptávka roste

15  nižší cena však vede výrobce k tomu, že snižují nabídku  nechtějí za nižší ceny prodávat (tolik se jim to nevyplatí)  tím, jak nabídka klesá a poptávka roste, se rozdíl mezi nimi snižuje  při určité ceně přebytek úplně zanikne  poptávka a nabídka se zase vyrovnají

16  tržní mechanismus reguluje množství vyráběného a spotřebovaného zboží v celém národním hospodářství  s pomocí vhodných státních zásahů vede k hospodárnému rozdělování hmotných statků a služeb ve společnosti

17  jsou statky, které jsou navzájem nahraditelné  spotřebu jednoho můžeme nahradit spotřebou druhého  např. káva-čaj, vlak-autobus, máslo-margarín  poptávka po těchto statcích se mění opačným směrem  při zdražení jednoho statku klesne poptávka po tomto statku, ale vzroste poptávka po jeho substitutech (které se nezdražily)  např. při výrazném zdražení kávy omezím spotřebu kávy a budu pít více čaje (pokud mi chutná obojí)

18  jsou statky, u kterých spotřeba jednoho z nich doprovází spotřebu druhého - spotřebovávají se společně  např. auto-benzín, televize-elektřina, tenisová raketa-míček  poptávka po těchto statcích se mění stejným směrem  při zdražení jednoho statku klesne poptávka po tomto statku a také po jeho komplementech  např. pokud výrazně zdraží benzín, klesne poptávka nejen po benzínu (lidé jezdí méně), ale také poptávka po autech (provoz auta je drahý a lidé auta méně kupují)

19

20 ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 2011. vyd. Zlín: CEED, 2011. ISBN 978-80-87301-01-2. SOJKA, Milan a Bronislav KONEČNÝ. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 2001. vyd. Praha 5: Libri, s.r.o., 2001. ISBN 80-7277-032-2. KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika1. Praha: EDUKO nakladatelství s.r.o., 2010. ISBN 978-80-87204-24-5. NOVOTNÝ, Zdeněk. Základy podnikové ekonomiky: aktualizované vydání k 1.5.2005. Břeclav: Moraviapress, 2005. ISBN 80-86181-73-1 Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "3. září 2013VY_32_INOVACE_100207_Nabidka_poptavka_a_trzni_mechanismus_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha."

Podobné prezentace


Reklamy Google