Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trh a jeho zákony.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trh a jeho zákony."— Transkript prezentace:

1 Trh a jeho zákony

2 TRH místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a kde dochází ke směně (výměně) zboží je místem spolupráce utváří se zde cena zboží (tzv. tržní cena) uveď příklad toho, co není rozdělováno na principu tržní ceny

3 na zamyšlení... Je každý vyrobený statek (služba) určený pro směnu na trhu? zboží = statek nebo služba určená ke směně na trhu. Co je prostředkem směny? Který specifický statek vyjadřuje směnnou hodnotu ostatních statků? peníze

4 Podmínky fungování trhu:
soukromé vlastnictví svoboda vstupu jasná pravidla hry

5 poptávka cena (Price) množství (Quantity)

6 zákon poptávky spojení mezi cenou a množstvím je tak silné, že mu říkáme zákon poptávky: s rostoucí cenou klesá poptávka po zboží (pokud cena roste, poptávka klesá)

7 poptávka je klesající funkce
při vyšších cenách kupují lidé méně zboží a při nižších cenách jej kupují více

8 poptávka ochota a schopnost koupit zboží za různé ceny
souhrn všech zamýšlených nákupů, kt. chtějí kupující uskutečnit za určité ceny ukazuje, kolik zboží bude chtít spotřebitel kupovat při té které ceně

9 rozlišujme poptávané množství = číslo
poptávka = funkce, kt. spojuje různé ceny s různým poptávaným množstvím zboží

10 dále rozlišujeme poptávku:
individuální = p. 1 kupujícího po urč. statku nebo službě p. 1 po 1 tržní (dílčí) = p. všech lidí, kt. daný statek/službu kupují p. všech po 1 agregátní = p. všech lidí po všech možných statcích/službách p. všech po všem

11 Faktory ovlivňující poptávku:
cena demografické změny (počet a charakteristika kupujících) změny velikosti důchodů (mezd, úroků) změny v preferencích (zvyky, móda, reklama, změny potřeb) změny cen jiných zboží (substituty a komplementy)

12 Co se stane s poptávkou když:
se zvýší mzdy? zvýší cena substitutů (nahraditelného, zastupitelného zboží) ? zvýší cena komplementů (doplňků k danému zboží) ? zvýší atraktivita / móda / zájem ?

13 Nabídka ukazuje, kolik zboží jsou výrobci ochotni vyrábět a prodávat při různých cenách ochota/schopnost nabídnout zboží k prodeji za různé ceny

14 zákon nabídky s rostoucí cenou roste nabídka zboží
pokud cena roste, roste i nabídka

15 rozlišuje se nabídka: individuální dílčí (tržní) agregátní

16 Faktory ovlivňující nabídku:
cena náklady výroby a obchodu (suroviny a energie, zvyšování nominálních mezd) změny vnějších podmínek podnikání (počasí, daně, příjmy do veřejných rozpočtů,...)

17 Co se stane s nabídkou, když:
vzroste cena výrobních nákladů? zvýší se daně? díky počasí nastane neúrodný rok?

18 k zamyšlení: Kdo udává stanovuje ceny?
TRH - prodávající i kupující Podstatou trhu je vzájemná interakce (střet) nabídky a poptávky trh je jediné místo, kde můžu získat informace o ceně

19 CENA plní 2 funkce: eliminuje neefektivní výrobu
reguluje množství výrobků na trhu

20 Co se děje s cenou, když: poptávka > nabídka ?

21 Jak reaguje výroba, když:
poptávka > nabídka ? poptávka < nabídka ?

22 ROVNOVÁŽNÁ CENA cena, při které nastává rovnováha na trhu a výrobci jsou ochotni prodat právě tolik jako kupující koupit. vše, co se vyrobí, se i prodá.

23 Co se děje když: výrobci dali příliš nízkou tržní cenu v porovnání s cenou rovnovážnou? převis poptávky

24 Co se děje když: výrobci dali příliš vysokou tržní cenu v porovnání s cenou rovnovážnou? převis nabídky

25 NEDOSTATEK x PŘEBYTEK nenasycený (deficitní) trh = nabídka je trvale menší než poptávka nasycený (naturovaný) = nabídka je větší nebo se rovná poptávce

26 trh kupujícího nabídka > poptávku rostou zásoby klesají ceny
zvyšuje se kvalita zboží rozšiřuje se sortiment

27 trh prodávajícího přesný opak

28 Typy trhů: podle velikosti: podle množství směňovaného zboží: místní
národní světový (mezinárodní; globální) podle množství směňovaného zboží: individuální dílčí agregátní

29 Typy trhů: podle předmětu směny: výrobních faktorů
peněz (tzv. finanční trhy) výrobků a služeb (tzv. trh produktů)

30 Cena pomocí zákona nabídky a poptávky se tvoří cena: zboží
cena práce = mzda cena přírodních zdrojů = renta cena kapitálu = zisk / úrok

31 Subjekty trhu Domácnosti – přicházejí na trh za účelem uspokojení potřeb. Chtějí užitečné vzácné statky pro svoji spotřebu. Vystupují jako kupující na trhu výrobků a služeb. Domácnosti vystupují jako prodávající na trhu výrobních faktorů, aby za příjmy mohli nakupovat výrobky pro svoji spotřebu. 2)       Firmy – subjekty vyrábějící za účelem prodeje. Na trhu výrobků a služeb vystupují jako prodávající. Za utržené peníze nakupují výrobní faktory za účelem opakování výroby. Jejich cílem na trhu je maximalizace zisku. 3)       Stát (vláda) – stát vstupuje na trh s (hlavním) cílem ovlivnit jej, modifikovat jeho působení, odstranit některé jeho negativné dopady na ekonomiku a jeho pozitivní vliv naopak stimulovat.

32 subjekty trhu (ek. subjekty)
domácnosti (spotřebitelé) firmy stát příp. zahraniční subjekty

33 Domácnosti spotřebitelé cílem je co nejvíc uspokojit své potřeby
nejpočetnější skupina nakupují statky a nabízejí (prodávají) výrobní faktory

34 Firmy snaží se maximalizovat zisk
vyrábějí a nabízejí na trhu statky a zároveň poptávají výrobní faktory

35 Stát odstraňuje negativní vlivy trhu a posiluje jeho pozitivní vliv

36 Zahraniční subjekty soubor domácností, firem a vlád, kt. vstupují do národní ekonomiky zvenčí

37 = dílčí části ekonomiky, kt. se odlišují typem činnosti
EKONOMICKÉ SEKTORY = dílčí části ekonomiky, kt. se odlišují typem činnosti

38 4 typy sektorů: primární - zemědělství a těžební průmysl
sekundární - zpracovatelský průmysl terciární - služby, doprava, obchod kvaternární - věda, výzkum, vzdělání, informace kvintér -

39 Pavel si na pláži otevřel pizzerii
pak si vedle něho Petr otevřel stánek s pivem. Má z toho Pavel radost? Jak to ovlivní poptávku po jeho pizzách? O něco později si na pláži Honza otevřel stánek s hamburgery. Má z toho Pavel radost? Jak to ovlivní poptávku po jeho pizzách? Další rok na pláži postavili velký tobogan. Má z toho Pavel radost? Jak to ovlivní poptávku po jeho pizzách?

40 Libor je v obchodě s počítačovými hrami. Všimne si, že jedna hra, kt. ještě nedávno stála 1000Kč se teď prodává za 500Kč. Neumí si to vysvětlit. Že by klesly náklady na její výrobu? To asi těžko. jak byste tedy vysvětlili, že obchodník může hru zlevnit na polovinu?

41 Na podzim roku 2000 se u nás rozšířili obavy z „nemoci šílených krav“, kt. mohla postihnout lidi z nakaženého hovězího masa. Jak tyto obavy ovlivnily cenu a prodávané množství hovězího masa? Jaký dopad to mělo na cenu a prodávané množství vepřového masa?

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53


Stáhnout ppt "Trh a jeho zákony."

Podobné prezentace


Reklamy Google