Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAKROEKONOMIE – 1. ČÁST Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření: 20. 07. 2013 Klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAKROEKONOMIE – 1. ČÁST Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření: 20. 07. 2013 Klíčová."— Transkript prezentace:

1 MAKROEKONOMIE – 1. ČÁST Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření: 20. 07. 2013 Klíčová slova: Klíčová slova: makroekonomie, mikroekonomie, makroekonomické ukazatele, agregátní nabídka, agregátní poptávka. Anotace: Anotace: prezentace je určena jako úvod do problematiky tématu Makroekonomie. Ve zpracovaném materiálu jsou také cvičení k procvičení. Způsob využití: Způsob využití: určeno pro výklad a procvičení tématu Makroekonomie. Číslo šablony Číslo šablony: VY_32_INOVACE_EKO_41

2 MAKROEKONOMIE – 1. část MAKROEKONOMIE MakroekonomieMakroekonomie - Je část ekonomie, která se zabývá národním hospodářstvím jako celkem. Odpovídá na otázky týkající se peněz (jejich funkce, historie,…), banky a bankovnictví, výkonem národního hospodářství, patologickými jevy (nezaměstnanost, inflace,…). Popisuje, jakými mechanismy se tyto veličiny utvářejí, jaké faktory je ovlivňují a jakým způsobem je dosahováno ekonomické rovnováhy.

3 MAKROEKONOMIE – 1. část MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE Makroekonomické ukazateleMakroekonomické ukazatele jsou makroekonomické agregáty, pomocí nichž vyjadřujeme stav národního hospodářství. Předmětem makroekonomického zkoumání je úroveň celkového produktu národního hospodářství, vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti, cenová hladina, problematika makroekonomické stabilizační hospodářské politiky a zahraničně-ekonomické vztahy země.

4 MAKROEKONOMIE – 1. část Mezi rozhodující makroekonomické ukazatele patří: a) HDP, HNP b) míra nezaměstnanosti c) míra inflace (stabilita cenové hladiny) d) platební bilance

5 MAKROEKONOMIE – 1. část VZTAH MIKROEKONOMIE A MAKROEKONOMIE MikroekonomieMikroekonomie zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů, chování trhů. MakroekonomieMakroekonomie se zabývá chováním národního hospodářství jako celku.

6 MAKROEKONOMIE – 1. část MIKROEKONOMIE zabývá se jednotlivými trhy a zkoumá rozhodování jednotlivých domácností a firem, nejdůležitější jsou: 1.Domácnosti 1.Domácnosti – jsou vlastníky (domácích) výrobních faktorů a nakupují na trhu výrobky a služby pro uspokojení svých potřeb. 2.Firmy 2.Firmy – vyrábějí a nabízejí na trhu statky a služby, hlavním cílem firem je dlouhodobé dosahování jejich zisků. 3.Stát 3.Stát – vstupuje na trh jako specifický subjekt, může být v pozici prodávajícího i kupujícího.

7 MAKROEKONOMIE – 1. část Makroekonomie je obor ekonomické teorie, který se zabývá zkoumáním ekonomického systému jako celku. agregátními veličinami hrubý domácí produktagregátní nabídka, agregátní poptávka, inflace,platební bilance, nezaměstnanost, úroková míra a měnový kurz.Sleduje vztahy mezi agregátními veličinami jako například hrubý domácí produkt, agregátní nabídka, agregátní poptávka, inflace, platební bilance, nezaměstnanost, úroková míra a měnový kurz. ekonomické rovnováhyPopisuje, jakými mechanismy se tyto veličiny utvářejí, jaké faktory je ovlivňují a jakým způsobem je dosahováno ekonomické rovnováhy.

8 MAKROEKONOMIE – 1. část Vysvětlení jednotlivých agregátních veličin AGREGÁTNÍ NABÍDKA Označuje celkovou nabídku všech statků a služeb v národním hospodářství, které jsou nabízené firmami. Souhrn peněžních hodnot všech nabízených statků a služeb poskytovaných ekonomikou. AGREGÁTNÍ POPTÁVKA Je to souhrn všech poptávaných statků a služeb v národním hospodářství, s rostoucí cenovou hladinou klesá. Představuje celkové výdaje v ekonomice za dané období, vyjádřena v peněžní hodnotě.

9 Vyberte správnou možnost (ti): 1. Mezi rozhodující makroekonomické ukazatele patří: a)Platby, za které stát obdrží protihodnotu b)Míra inflace c)Míra nezaměstnanosti d)Využití peněz z evropských fondů e)HDP 2.Agregátní nabídka označuje: a)Celkovou nabídku všech statků a služeb v národním hospodářství, které jsou nabízené firmami. b)Individuální nabídku statků a služeb v národním hospodářství, které jsou nabízené konkrétní firmou. c)Veškerou produkci v rámci zahraničního obchodu. d)Souhrn všech poptávaných statků a služeb v národním hospodářství, s rostoucí cenovou hladinou klesá. MAKROEKONOMIE – 1. část

10 CVIČENÍ Doplňte tvrzení informacemi se správným skloňováním z diagramu tak, aby tvrzení byla správná. Některé informace nevyužijete. 1.Mikroekonomie 1.Mikroekonomie zkoumá chování … ekonomických subjektů, chování …. 2.Makroekonomie 2.Makroekonomie se zabývá chováním národního hospodářství …. 3.Firmy 3.Firmy – vyrábějí a nabízejí na trhu statky a služby, hlavním cílem firem je dlouhodobé dosahování jejich …. 4.Stát 4.Stát – vstupuje na trh jako specifický subjekt, může být v pozici …. jednotlivýchziskůjako celku trhů prodávajícího i kupujícího

11 Zpracoval: Ing. Vladimír Havlík Bibliografie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Makroekonomie ŠVARCOVÁ,J. a kol.Ekonomie-stručný přehled,2011/2012. Zlín, CEED 2011. ISBN 978-80- 87301-01-2


Stáhnout ppt "MAKROEKONOMIE – 1. ČÁST Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření: 20. 07. 2013 Klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google