Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář 2. Nabídka a poptávka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář 2. Nabídka a poptávka"— Transkript prezentace:

1 Seminář 2. Nabídka a poptávka
Základy ekonomie Seminář 2. Nabídka a poptávka

2 Doplňte následující tvrzení:
Poptávka představuje ……… statků, která jsou spotřebitelé ……… koupit za určitou ……… . Poptávková funkce tedy vyjadřuje vztah mezi ……… statku (nezávisle proměnná) a jeho ……… (závisle proměnná). Poptávka představuje množství statků, která jsou spotřebitelé ochotni koupit za určitou cenu. Poptávková funkce tedy vyjadřuje vztah mezi cenou statku (nezávisle proměnná) a jeho množstvím (závisle proměnná).

3 Doplňte následující tvrzení:
Nabídkou rozumíme ……… statku, které ……… dobrovolně dodají na trh při určité ……… . Funkce nabídky pak popisuje vztah mezi tržní ……… (nezávisle proměnná) a ……… statku, které jsou ochotni výrobci vyrábět a prodávat (závisle proměnná). Nabídkou rozumíme množství statku, které výrobci dobrovolně dodají na trh při určité ceně. Funkce nabídky pak popisuje vztah mezi tržní cenou (nezávisle proměnná) a množstvím statku, které jsou ochotni výrobci vyrábět a prodávat (závisle proměnná).

4 Doplňte následující tvrzení:
Cenová elasticita poptávky představuje ……… procentní ……… objemu poptávaného množství k ……… změně ceny zkoumaného statku. Cenová elasticita poptávky představuje poměr procentní změny objemu poptávaného množství k procentní změně ceny zkoumaného statku.

5 Koeficient cenové elasticity poptávky je konkrétní číslo, udávající o kolik ……… se změní poptávané množství, když se cena statku změní o ……… procento (za jinak stejných podmínek). Pro naprostou většinu statků je poptávka klesající, proto je koeficient ED ……… než nula; obvykle však uvažujeme jeho ……… hodnotu. Koeficient cenové elasticity poptávky je konkrétní číslo, udávající o kolik procent se změní poptávané množství, když se cena statku změní o jedno procento (za jinak stejných podmínek). Pro naprostou většinu statků je poptávka klesající, proto je koeficient ED menší než nula; obvykle však uvažujeme jeho absolutní hodnotu.

6 Která tvrzení jsou pravdivá:
Když se pomocí snížení ceny z 50 na 20 korun nikterak nepodařilo zvýšit prodané množství skript, potom poptávka po nich je v daném cenovém intervalu dokonale neelastická. Cenová elasticita poptávky je změna ceny dělená změnou v celkovém příjmu. Když jednoprocentní růst ceny vyvolá menší než jednoprocentní pokles poptávaného množství, jedná se o cenově neelastickou poptávku. Poptávková křivka, jejíž sklon je roven nule, je dokonale elastická. Když se pomocí snížení ceny z 50 na 20 korun nikterak nepodařilo zvýšit prodané množství skript, potom poptávka po nich je v daném cenovém intervalu dokonale neelastická. Pravda Cenová elasticita poptávky je změna ceny dělená změnou v celkovém příjmu. Nepravda Když jednoprocentní růst ceny vyvolá menší než jednoprocentní pokles poptávaného množství, jedná se o cenově neelastickou poptávku. Pravda Poptávková křivka, jejíž sklon je roven nule, je dokonale elastická. Pravda

7 Nechť koeficient cenové elasticity poptávky po kokosových ořeších je v jisté zemi 0,4. Vypočtěte, jakou změnu v poptávaném množství způsobí pokles jejich ceny o 20 %.

8 e (0,4) = % změna Q / % změna P = % změna Q / 20%
% změna Q je 8 %, tedy poptávané množství vzroste o 8 %

9 Pokuste se zformulovat vztah mezi strmostí (resp
Pokuste se zformulovat vztah mezi strmostí (resp. sklonem) poptávkové křivky a její cenovou elasticitou. Sklon – vyjadřuje absolutní změnu poptávky; je absolutní hodnotou směrnice křivky (směrnice = změna y / změna x) Elasticita – vyjadřuje relativní změnu poptávky (e = % změna y / % změna x)

10 P Q 2 4 6 8 10 E1 E2

11 Dvě poptávkové lineární křivky jsou zakresleny tak, že procházejí společným bodem, ale mají různý sklon. Která z křivek je elastičtější?

12 Elastičtější je křivka b, protože při poklesu ceny z 6 na 4 Kč (tedy o 33 %) vzroste u křivky a poptávané množství ze 6 ks na 8 ks (tedy o 33 %), ale u křivky b na 10 ks (tedy o 66 %). Křivka b tedy vyjadřuje vyšší citlivost na změnu ceny. P Q 2 4 6 8 10 a b

13 Čí poptávka po másle bude pravděpodobně cenově elastičtější?
Petr má rád máslo a domnívá se, že margarín Rama chutná jako mýdlo. Pepa není schopen nalézt mezi máslem a Ramou rozdíl. Čí poptávka po másle bude pravděpodobně cenově elastičtější? Poptávka Pepy po másle bude elastičtější Proč? Může si vybrat mezi máslem a Ramou, ale Petr bude vždy kupovat jen máslo Při zvýšení ceny másla bude Petr kupovat máslo stále (i když asi v menším množství), ale Pepa může přestat kupovat máslo úplně s přejde k nákupu Ramy. Reaguje tedy na zvýšení ceny másla citlivěji (vyšším poklesem poptávaného množství).

14 Je dána fixní nabídka jehněčích kotlet
Je dána fixní nabídka jehněčích kotlet. Prudké snížení ceny vepřových kotlet (jako dokonalého substitutu) bude mít tendenci: posunout křivku poptávky po jehněčích kotletách směrem doprava nahoru posunout křivku poptávky po vepřových kotletách směrem doleva dolů zvýšit cenu jehněčích kotlet snížit cenu jehněčích kotlet nic z uvedeného nemůže nastat snížit cenu jehněčích kotlet

15 Hodnota ED = 0,2 znamená, že procentní změna množství při 5% změně ceny bude:
0,2 % 2,5 % 5,0 % 1,0 % ze zadaných údajů nelze určit 1,0 %

16 Vláda vyhlásila, že vykoupí všechno obilí za cenu 1000 korun za tunu
Vláda vyhlásila, že vykoupí všechno obilí za cenu 1000 korun za tunu. Jaká bude odpovídající křivka poptávky vlády po obilí? vertikální horizontální dokonale neelastická dokonale elastická platí b) i d) současně platí b) i d) současně

17 P 1 000 2 4 Q 6 8 10

18 Velký obchodní dům vyhlásil 50% slevu oděvů
Velký obchodní dům vyhlásil 50% slevu oděvů. Jejich prodané množství vzrostlo o 200 %. Cenová elasticita poptávky po oděvech tedy byla: 0,25 0,5 1,0 4,0 nelze určit 4,0

19 Které z následujících tvrzení platí pro případ neelastické poptávky?
procentní pokles ceny je menší než procentní růst objemu prodejů (prodaného množství), takže přes pokles ceny celkový příjem roste procentní pokles ceny je větší než procentní růst objemu prodejů (prodaného množství), takže pokles ceny vede k růstu celkového příjmu procentní pokles ceny je menší než procentní růst objemu prodejů (prodaného množství), takže pokles ceny vede k neměnnému celkového příjmu procentní pokles ceny je větší než procentní růst objemu prodejů (prodaného množství), takže pokles ceny vede k poklesu celkového příjmu žádná z možností není správná procentní pokles ceny je větší než procentní růst objemu prodejů (prodaného množství), takže pokles ceny vede k poklesu TR

20 Tvrzení dokažte algebraicky.
Podnikatel chce zvýšit své tržby. Vyplatí se mu snížit cenu jeho výrobku, jestliže je poptávka Elastická (ED = 1,5) Neelastická (ED = 0,7) Tvrzení dokažte algebraicky. Podnikatel chce zvýšit své tržby. Vyplatí se mu snížit cenu jeho výrobku, jestliže je ED Elastická (1,5) Ano Neelastická (0,7) Ne Jednotkově elastická (1) Nemá vliv Tvrzení dokažte algebraicky.

21 Elastická poptávka (1,5) Předpokládejme, že při ceně 100 Kč prodá 100 ks výrobku P1 = Q1 = 100 T1 = P1 * Q1 = Kč Sníží-li cenu o 10 %, vzroste prodané množství o 15 % (10 % * 1,5) P2 = 90 Q2 = 115 T2 = P2 * Q2 = Kč => Tržby se zvýší

22 Neelastická poptávka (0,7)
Předpokládejme opět, že při ceně 100 Kč prodá 100 ks výrobku P1 = Q1 = 100 T1 = P1 * Q1 = Kč Sníží-li cenu o 10 %, vzroste prodané množství o 7 % (10 % * 0,7) P2 = 90 Q2 = 107 T2 = P2 * Q2 = Kč => Tržby se sníží

23 Spotřebiteli X chutná pouze pravá Plzeň a nemá rád Budvar (bolí ho z něj hlava). Spotřebitel Y není schopen mezi těmito druhy piv rozlišovat. Pravděpodobně elastičtější poptávka po pivu bude: u spotřebitele X u spotřebitele Y poptávka bude z hlediska elasticity u obou stejná u spotřebitele, který piva kupuje méně na základě zadaných informací nelze určit u spotřebitele Y

24 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Seminář 2. Nabídka a poptávka"

Podobné prezentace


Reklamy Google