Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 94. zasedání Pléna České konference rektorů J. Málek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 94. zasedání Pléna České konference rektorů J. Málek."— Transkript prezentace:

1 Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 94. zasedání Pléna České konference rektorů J. Málek

2 Důvody reformy Současný systém podpory VaV jako celek již není schopen poskytovat efektivně a včas finanční prostředky: –velmi složitý a administrativně náročný proces (příliš mnoho poskytovatelů) –nečerpání prostředků a jejich pozdní uvolňování –systém není přizpůsoben členství ČR v EU Pokračující roztříštěnost českého výzkumu: –přibližně jeden projekt na dva výzkumné pracovníky ve veřejném sektoru –málo času na vlastní výzkumnou práci, řada duplicit –u programů aplikovaného výzkumu jsou závažnější problémy a hodnocení ukončených projektů často neodpovídá výsledkům –výzkumné záměry v neprůmyslovém aplikovaném výzkumu neslouží svému cíli Podpora průměrnosti na úkor excelence vedou k zaostávání za světem: –značné rozdíly v náročnosti a objektivnosti mezi hodnocením návrhů projektů a hodnocením po ukončení –existují velké rozdíly mezi programy VaV (a poskytovateli podpory),

3 Výdaje na VaV v kapitolách SR

4 Struktura výdajů SR 2007 Základní výzkum Necílené výdaje Aplikovaný výzkum Výzkumné záměry Průmyslové projekty Neprůmyslové projekty

5 Výsledky aplikovaného výzkumu 2002 - 2006 Index SR = suma VV / suma FP

6 Základní výzkum v zemích OECD Zdroj: OECD R&D database

7 Dotace VaV a publikace na akademického pracovníka (AP)

8 Pořadí citovanosti institucí ČR za posledních 10 let # InstitucePočet oborů 226 AVČR 13 404 Univerzita Karlova 8 1063 Masarykova univerzita 4 1704 Univerzita Palackého1 1774 VŠCHT 1 1950 Jihočeská univerzita1 2223 Univerzita Pardubice1 2328 ČVUT 1 3381 Západočeská univerzita1 Zdroj: Essential Science Indicators, ISI-Thomson, Web of Science, 10/2007

9 Principy reformy Co největší zjednodušení struktury systému státní podpory VaV, snížení administrativní zátěže Podpora excelence kvalitního výzkumu a přenesení rozhodování z ministerstev na organizace u institucionální podpory a na grantové agentury u účelové podpory Podpora vzájemné spolupráce výzkumných organizací a spolupráce s podniky

10 Hlavní cíle reformy Zjednodušit podporu VaV Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol Podpořit excelenci a zajistit využití výsledků Podmínit programovou podporu spoluprací veřejného výzkumu s uživateli výsledků Zavést pružnější organizační struktury Zajistit odborníky pro výzkum, vývoj a inovace Intenzivně zapojit ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

11 Propojení tří základních aktivit INOVACE VÝZKUM VZDĚLÁVÁNÍ

12 Účelové financování –Oblast základního výzkumu (GAČR ) –Oblast aplikovaného výzkumu (TAČR ) –Průřezové oblasti: - mezinárodní spolupráce (MŠMT) - branně-bezpečnostní výzkum (MO a MV) - národní identita (MK) - zemědělský výzkum (MZe) Resorty budou odpovědné za koncepci odvětví, vlastní veřejná soutěž včetně navazující aministrativy bude zajištěna prostřednictvím grantových agentur

13 Obecné principy Programy budou hodnoceny podle předem stanovených cílů včetně využití dosažených výsledků Zajistit podílové financování programů aplikovaného VaV z veřejných i soukromých zdrojů a preferovat projekty na nichž se bude podílet podnikatelský subjekt a výzkumná organizace U programových projektů bude výrazně omezen význam posuzování odborné historie a zvýšen význam hodnocení originality Podporovat týmy, nikoliv jednotlivce nebo celé instituce

14 Institucionální financování Bude se rozdělovat na úrovni rozpočtových kapitol podle výsledků hodnocení (za předchozí pětileté období) –MŠMT (18 VVŠ, 12 přísp. org.) –AVČR (53 vvi) –MZe (7 vvi, 2 přísp. org.) –MO a MV (3 org. složky státu) –MK (10 přísp. org, 2 vvi) –GAČR –TAČR –RVV –MPO (20 soukr. VaV org.) Výdaje na činnost

15 Podíl institucionálních výdajů na celkových výdajích VaV

16 Další změny v inst. financování Specifický výzkum na VŠ bude nahrazen účelovou podporou poskytovanou prostřednictvím GAČR a TAČR (původních 250 MKč bude navráceno MŠMT) Dalším výzkumným institucím bude umožněno získat institucionální podporu při splnění stanovených podmínek –Právní vymezí odpovídají předpisům EU a české legislativě (zejména novelizovanému zákonu 130/2002 Sb.) –Daná instituce bude muset mít výsledky ve VaV za 5 let –Pokud instituce provozuje hospodářskou činnost, musí splňovat podmínky Rámce společenství

17 Excelence ve VaV Novelou zákona bude umožněno VVŠ, VVI a dalším org. Zakládat konsorcia splňující podmínky Rámce Společenství Obnovu standardní infrastruktury budou zajišťovat výzkumné organizace a hradit ji z inst. výdajů Pořízení a provoz velké infrastruktury bude podporován z účelových prostředků: –preferována bude společná infrastruktura –výrazněji bude zvýhodněna návaznost na ESFRI –povinnost využít infrastruktury pro vzdělávání –nezbytné zajištění vazby na aplikační sféru

18 Podíl průmyslových zdrojů na financování univerzit v USA Zdroj: NSF, Science Resources Statistics

19 Poměr základního a aplikovaného výzkumu na univerzitách v USA Zdroj: NSF, Science Resources Statistics

20 Využití evropských zdrojů VaVpI Efektivní využití evropských zdrojů je prioritou výdajů SR na VaV (13,5 mld. Kč ze zdrojů EU vs. 23 mld. Kč z národních zdrojů) Stávající priority (DZSV) budou revidovány, tak aby bylo zajištěno efektivní využití národních a evropských zdrojů Velkou nadějí je návrh MŠMT na tzv. „start-up“ granty Problematika regionálního rozložení budoucích projektů

21 Regionální rozložení stávající veřejné podpory VaV Zdroj: ČSÚ, údaje za rok 2006

22 Regionální rozložení publikací Zdroj: ISI-Thomson, Web of Science, období 2001-2005

23 Harmonogram reformy Schválení návrhu Reformy na 230. zasedání RVV (8. 2.) Meziresortní připomínkové řízení (11. – 27. 2) Vypořádání připomínkového řízení a jeho schválení na 231. zasedání RVV (14.3.) a předložení návrhy vládě (17.3.) Projednání návrhu reformy vládou (26.3.) Promítnout reformu do návrhu výdajů SR na VaV pro rok 2009 se střednědobým výhledem (květen) Promítnout reformu do prováděcích dokumentů OP VaVpI (červen) Promítnout reformu do návrhu novely z. 230/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů (červen) Promítnout reformu do změn ve státní správě, nevyžadující změny právních předpisů (prosinec) Nabytí účinnosti novely zákona 230/2002 Sb. (březen 2009).


Stáhnout ppt "Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 94. zasedání Pléna České konference rektorů J. Málek."

Podobné prezentace


Reklamy Google