Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uhlí Výroba paliv a energie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uhlí Výroba paliv a energie."— Transkript prezentace:

1 Uhlí Výroba paliv a energie

2 Původ energie v ČR Zemní plyn Jaderná energie Obnovitelné zdroje
Ropa a ropné produkty Uhlí

3 Charakteristika Tuhé fosilní palivo
Nejpoužívanější ze všech fosilních paliv Roční světová spotřeba = více než 6 mld tun 75% se spotřebuje při výrobě elektrické energie v tepelných elektrárnách Zbytek: výroba dalších paliv a jiných produktů

4 Jak funguje tepelná elektrárna
Uhlí se rozemele na prášek Ventilátor dopraví tento prášek spolu se vzduchem k hořákům V ohništi v kotli uhlí shoří, uvolněné teplo ohřívá vodu v trubkách, čímž vzniká pára o vysokém tlaku a teplotě asi 550°C Tato pára roztáčí turbínu

5 Jak funguje tepelná elektrárna
Turbína je umístěna na jedné hřídeli s generátorem, ve kterém vzniká elektrický proud Pára poté přechází do kondenzátoru V kondenzátoru se pára ochlazuje studenou vodou a kondenzuje zpět na kapalné skupenství

6 Jak funguje tepelná elektrárna
Chladící voda se ochlazuje vzduchem v chladící věži Při spalování vznikají aerosoly, které se v tzv. Odlučovač i zbavují pevných složek (popílku) Popílek je splachován vodou do úložiště popílku

7 Jak funguje tepelná elektrárna
Při spalování uhlí vzniká celá řada plynných zplodin Zplodiny se nejprve v odsiřovači zbavují oxidu siřičitého Zbylé zplodiny jsou již uvolňovány do atmosféry

8 Zpracování uhlí Černé uhlí se zpracovává procesem tzv. vysokoteplotní karbonizací Při tomto procesu se uhlí zahřívá na teplotu až 1100°C Tímto procesem vzniká: - pevný produkt: koks - kapalný produkt: černouhelný dehet - plynný produkt: svítiplyn

9 Využití koksu Při výrobě železa a oceli Palivo s vysokou výhřevností
Výchozí látka pro výrobu tzv. syntézního plynu (obsahuje především CO a H2) Syntézní plyn se používá při výrobě vodíku, uhlovodíků, methanolu a dalších organických sloučenin

10 Černouhlený dehet Kapalná směs
Obsahuje zejména aromatické uhlovodíky a fenoly

11 Svítiplyn Obsahuje velké množství CO
Dříve se používal jako palivo v domácnostech (dnes se používá bezpečnější zemní plyn) V dnešní době je svítiplyn součástí různých plynných paliv v průmyslu.

12 Zajímavosti Uhlí je schopno samovznícení
Např. australská Hořící hora (Burning Mountain) je již více než 5000 let hořící podzemní sloj uhlí (dříve se předpokládalo, že se jedná o sopku)


Stáhnout ppt "Uhlí Výroba paliv a energie."

Podobné prezentace


Reklamy Google