Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a obchodní akademie Chodov"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Smetanova 738, Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: ORGANICKÁ CHEMIE Pořadí šablony a sada: 4. Organická chemie Materiál: VY_32_INOVACE_OCHE.4 Vytvořený ve školním roce: 2013 Téma: UHLÍ Předmět a třída: CHEMIE, kvarta osmiletého gymnázia Anotace: Materiál je určen pro výklad učiva. Je potřeba PC s internetem, projektor, microsoft powerpoint. Autor: Ing. Magdalena Kučerová Klíčová slova: Uhlí, fosilie, výhřevnost, těžba nerostů Ověřený dne:

2 UHLÍ

3 UHLÍ-CO TO JE? Uhlí je hnědočerná až černá hořlavá hornina s vysokým obsahem uhlíku (až 95%). Kromě uhlíku obsahuje uhlí vodu, sloučeniny síry, plynné složky, pryskyřice atd….. V závislosti na stáří a obsahu uhlíku rozeznáváme několik druhů uhlí. Obecně se dá říci, že čím starší uhlí, tím více uhlíku a větší kvalita. Kvalita paliva se určuje pomocí „výhřevnosti“ , která nám udává, kolik tepla se uvolní spálením určité hmotnosti paliva.

4 VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo v dávných geologických dobách . Jeho mocné podzemní sloje vznikly z organické hmoty pravěkých suchozemských rostlin. Uhlí patří mezi fosilní paliva . Nazýváme tak paliva, která vznikla ze zbytků pravěkých organismů takzvanou „fosilizací“. Fosilní paliva patří mezi neobnovitelné zdroje energie. Zajímavost : v době, kdy vznikalo černé uhlí, žil na Zemi především obrovský hmyz, až metr dlouhé stonožky, obojživelníci a hlavonožci. Obr.1

5 VÝZNAM UHLÍ 19. století bylo nazýváno stoletím páry, 20. století zase stoletím elektřiny. V pozadí výroby páry i elektřiny stojí uhlí. Ještě dnes se v ČR celá polovina veškeré energie vyrábí z uhlí. Uhlí má tedy velký význam jako palivo, ale i jako zdroj důležitých chemických látek.

6 DRUHY UHLÍ ANTRACIT – nejstarší uhlí, lesklé, černé. Má vysoký obsah uhlíku (až 96%) a velkou výhřevnost. ČERNÉ UHLÍ – o málo mladší než antracit, obsahuje až 90% uhlíku. Vznikalo v éře zvané karbon v období prvohor. Ve struktuře černého uhlí se střídají matné a lesklé pruhy. Používá se jako palivo pro tepelné elektrárny, je také velmi významnou surovinou pro chemický průmysl ( výroba svítiplynu, dehtu, koksu). Má využití také při výrobě železa. Těžba probíhá především v hlubinných dolech. HNĚDÉ UHLÍ – vznikalo v třetihorách, je tedy podstatně mladší než černé uhlí. Obsahuje méně než 73% uhlíku a má tedy nižší výhřevnost než černé uhlí. Obsahuje hodně příměsí, hlavně popelovin a síry. Vysoký obsah síry způsobuje při spalování vznik oxidu siřičitého, který má na svědomí vznik kyselých dešťů. Hnědé uhlí je hlavně ve střední Evropě významnou energetickou surovinou. Těžba probíhá převážně v povrchových lomech.

7 ZPRACOVÁNÍ UHLÍ Jak již bylo řečeno, převážná část se využívá jako energetická surovina pro tepelné elektrárny. Černé uhlí se také chemicky zpracovává. Mezi hlavní metody patří zplyňování, karbonizace a hydrogenace. Nejdůležitějším produktem je DEHET, který vzniká při karbonizaci. Dehet je tmavá, hustá a nepříjemně páchnoucí kapalina, která se dále zpracovává jako ropa. Dehet významným zdrojem především aromatických uhlovodíků, fenolů a různých heterocyklických sloučenin. Dalším významným produktem karbonizace je KOKS – využívá se jako zdroj energie a jako redukční činidlo při výrobě železa ve vysokých pecích.

8 Obr.2

9 CO SI PAMATUJETE…. Jak vzniklo uhlí? Jaké druhy uhlí rozeznáváme?
Co je specifické pro černé uhlí? Jaké důležité produkty vznikají při karbonizaci uhlí?

10 ÚKOL PRO VÁS… Pomocí internetu najděte místa v ČR kde se nachází ložiska hnědého a černého uhlí. Zakreslete do mapy. Pomocí internetu nebo knihovny porovnej ekologickou zátěž krajiny při těžbě černého a hnědého uhlí. Najděte konkrétní případy narušení krajiny v souvislosti s těžbou uhlí. Co je to rekultivace krajiny? Najdi alespoň 4 konkrétní případy rekultivací krajiny po těžbě, porovnej kvalitu a smysl těchto projektů. S pomocí vyučujícího sestavte žebříček nejlepších a nejpovedenějších rekultivací.

11 INTERNETOVÉ ZDROJE RED ROOSTER. Plants of the Carboniferous age. In: Wikimedia Commons [online]. [cit ]. Dostupné z: POUŽITÁ LITERATURA BANÝR, Jiří a Pavel BENEŠ. Chemie pro střední školy: obecná, anorganická, organická, analytická, biochemie. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1995, 160 s. ISBN ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Chemie 8: pro základní školy a víceletá gymnázia : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006, 136 s. ISBN ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Chemie 9: pro základní školy a víceletá gymnázia : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 136 s. ISBN Obr. 2 : vlastní zdroj


Stáhnout ppt "Gymnázium a obchodní akademie Chodov"

Podobné prezentace


Reklamy Google