Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická účinnost a změna klimatu Kontrola emisí Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie konference EPEE, 20. 11. 2008, Praha Josef.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická účinnost a změna klimatu Kontrola emisí Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie konference EPEE, 20. 11. 2008, Praha Josef."— Transkript prezentace:

1 Energetická účinnost a změna klimatu Kontrola emisí Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie konference EPEE, 20. 11. 2008, Praha Josef Fiřt předseda ERÚ

2 2 Základní principy podpory OZE Do roku 2005 podpora v ČR pouze na základě energetického zákona - neexistence dlouhodobé garance pro investory V roce 2005 došlo k přijetí zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)  zákon garantuje dobu návratnosti investic do 15 let  předepisuje ERÚ způsob nastavení podpory obnovitelných zdrojů  výrobce má právo na přednostní připojení výrobny do elektrizační soustavy

3 3 výrobce si může vybrat ze dvou systémů podpory výkupní ceny zelené bonusy  diferencované ceny pro různé kategorie obnovitelných zdrojů (rozdílné investiční a provozní náklady jednotlivých OZE)

4 4 Způsoby podpory na základě zákona č. 180/2005 Sb. Výkupní ceny Kupujícím je provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy Zaručena doba návratnosti do 15 let U nových výroben se výkupní ceny mohou snížit o max. 5 % Pro stávající výrobny je zaručeno zvyšování výkupních cen v budoucnosti Nelze uplatnit u spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje Větší jistota Zelené bonusy Kupujícím je obchodník s elektřinou nebo oprávněný zákazník Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy hradí cenu zeleného bonusu Možné uplatnit i pro vlastní spotřebu Legislativně bez zaručené doby návratnosti Vyšší výnos Větší riziko

5 5 Garance výkupu a navyšování výkupních cen v budoucnosti Vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen  Výkupní ceny a zelené bonusy jsou uplatňovány po dobu životnosti výroben elektřiny malé vodní elektrárny 30 let spalování čisté biomasy 20 let bioplynové stanice 20 let fotovoltaické systémy 20 let (od 1. 1. 2008)  Po dobu životnosti výrobny elektřiny se výkupní ceny meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn. Datum účinnosti vyhlášky č. 150/2007 Sb.: 1. července 2007

6 6 Technicko-ekonomické parametry Vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (novela – č.364/2007 Sb.)  Technicko-ekonomické parametry informují potencionální investory o tom, jaké hodnoty uvažuje ERÚ při nastavení výkupních cen  Při dodržení těchto parametrů je zaručena 15tiletá doba návratnosti investic  Pro nárok na podporu není nutné parametry dodržet ! Mají informativní charakter a v řadě případů je uvažováno s různými kombinacemi vstupních údajů

7 7  Příklady technických a ekonomických parametrů pro některé druhy OZE:

8 8 Výroba elektřiny z OZE – rok 2007 Zdroj: Statistika ERÚ

9 9 Vývoj výroby elektřiny z OZE v ČR Předpoklad

10 10 Finanční dopady podpory OZE, KVET a DZ do cen pro konečné zákazníky

11 11 Vývoj ceny příspěvku na podporu OZE, KVET a DZ

12 12 Nepříznivý vliv výroby elektřiny z větrných elektráren v Německu na elektrizační soustavu ČR Zdroj: ČEPS, a.s.

13 Děkuji za pozornost www.eru.cz


Stáhnout ppt "Energetická účinnost a změna klimatu Kontrola emisí Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie konference EPEE, 20. 11. 2008, Praha Josef."

Podobné prezentace


Reklamy Google