Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ VZTAH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ VZTAH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ"— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ VZTAH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PŘEDNÁŠKA PRÁVNÍ VZTAH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZÁSADY PRAMENY PRÁVA

2 Osnova přednášky Právní vztah sociálního zabezpečení
druhy, principy, prvky Zásady práva sociálního zabezpečení obecné, zvláštní Prameny práva sociálního zabezpečení dokumenty OSN dokumenty Mezinárodní organizace práce dokumenty Rady Evropy koordinační nařízení smlouvy o sociálním zabezpečení

3 Okolnosti ovlivňující tvorbu a úroveň sociálního zabezpečení
Vztah práva sociálního zabezpečení k jiným právním odvětvím

4 Právní vztahy sociálního zabezpečení
společenské vztahy upravené objektivním právem, jejichž vznik, změna či zánik jsou závislé na existenci, trvání, charakteru právní skutečnosti – sociální události, právem upravené.

5 Druhy právních vztahů SZ
Právní vztahy nemocenského pojištění, důchodového pojištění, veřejného zdravotního pojištění, státní sociální podpory, sociální pomoci pomoci v hmotné nouzi sociálních služeb sociální péče

6 Principy právních vztahů SZ
pojistný princip zabezpečovací princip z hlediska financování systému a míry uplatnění sociální solidarity

7 Subjekty právních vztahů SZ
orgány sociálního zabezpečení fyzické osoby další subjekty

8 Fyzické osoby způsobilost k právům a povinnostem (právní subjektivita)
způsobilost k právním úkonům deliktní způsobilost

9 Další prvky právního vztahu
obsah objekt předmět

10 Zásady práva sociálního zabezpečení
obecné zvláštní

11 Obecné zásady - KUSAGU komplexnosti univerzality sociální solidarity
adekvátnosti garance uniformity

12 Zvláštní zásady zásluhovosti sociální potřebnosti participace
zabezpečení iniciace valorizace zachování nabytých práv kompenzace odstraňování tvrdostí

13 Prameny práva sociálního zabezpečení
normativní právní akty normativní smlouvy komunitární právo

14 Normativní právní akty
Ústava ČR Listina základních práv a svobod zákony nařízení vlády vyhlášky ministerstev

15 Normativní smlouvy bilaterální smlouvy sjednávané mezi dvěma státy nebo jsou výsledkem činnosti mezinárodních organizací čl. 10 Ústavy ČR

16 Dokumenty Organizace spojených národů
Všeobecná deklarace lidských práv Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech – sdělení č. 120/1976 Sb.

17 Dokumenty MOP Úmluvy (konvence) Doporučení Rezoluce

18 Úmluvy Mezinárodní organizace práce
Úmluva o minimální normě sociálního zabezpečení č. 102 z roku 1952 (č. 461/1991 Sb.) další úmluvy, např. č. 37 o invalidním pojištění, č. 130 o zdravotní péči a nemocenském

19 Dokumenty Rady Evropy Evropská sociální charta a Dodatkový protokol (č. 14/2000 Sb.m.s, č. 15/2000 Sb.m.s.) Evropský zákoník sociálního zabezpečení (č. 90/2001 Sb.m.s.) Evropská úmluva o sociálním zabezpečení Evropské prozatímní dohody o sociálním zabezpečení

20 Komunitární právo - koordinační nařízení
nařízení Rady č. 1408/71, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, nařízen Rady č. 574/72, stanovující postup provádění nařízení Rady nařízení Rady č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení – účinné od , použije se však až ode dne platnosti prováděcího nařízení – r. 2009

21 Principy koordinace Aplikace právního řádu jediného státu
Rovné zacházení Sčítání dob pojištění Výplata dávek do ciziny

22 Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení
založeny na stejných principech jako koordinační nařízení typy smluv teritoriální proporcionální kombinované vztah 2stranných smluv a koordinačních nařízení

23 Okolnosti ovlivňující tvorbu a úroveň sociálního zabezpečení
vnitřní faktory vnější faktory

24 Vnitřní faktory ekonomický demografický politický
etické názory a tradice

25 Vnější faktory mezinárodní mezinárodní smlouvy

26 Vztah k jiným právním odvětvím
RP ÚP PRSZ PP SP FP


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ VZTAH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google