Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČR A JEJÍ POSTAVENÍ V SOUDOBÉM SVĚTĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČR A JEJÍ POSTAVENÍ V SOUDOBÉM SVĚTĚ"— Transkript prezentace:

1 ČR A JEJÍ POSTAVENÍ V SOUDOBÉM SVĚTĚ
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 ČESKÁ REPUBLIKA = suverénní a demokratický stát
suverenita (svrchovanost): jsme řádným a uznávaným členem mezinárodního společenství, ostatní státy uznávají samostatnost a nezávislost našeho státu demokracie: veřejná moc vychází z vůle občanů

3 ČESKÁ REPUBLIKA našimi přáteli a spojenci jsou ostatní demokratické státy světa spolupráce se státy, které nám jsou kulturně, politicky i hospodářsky nejbližší proces integrace ČR do evropských i světových nadstátních struktur: Rada Evropy, Evropská unie, Severoatlantická aliance, OSN

4 VELMOCI = státy s rozsáhlým územím a značným množstvím obyvatelstva, ekonomicky rozvinuté a vojensky silné Příklady velmocí z hlediska historie: např. antická římská říše středověká Svatá říše římská novověk – Španělsko, Anglie na přelomu 18. a 19. stol. – Francie, ruské impérium, Rakousko-Uhersko

5 VELMOCI 19. stol. – Velká Británie
1. pol. 20. stol. – nacistická třetí říše a komunistický Sovětský svaz od konce 1. sv. války – USA současnost – Rusko, Čína, Evropská unie

6 MEZINÁRODNÍ PRÁVO = právní mechanismus, který vnáší pevná pravidla a řád do mezinárodních vztahů zvláštní odvětví práva – upravuje vztahy mezi státy, případně mezinárodními organizacemi právní normy nejsou obsaženy v zákonech, ale v mezinárodních smlouvách na základě mezinárodních smluv vznikají mezinárodní organizace – prosazují společné záměry v oblasti politické, vojenské, hospodářské, kulturní, vědecko-technické a humanitární

7 MEZINÁRODNÍ PRÁVO státy se v mezinárodních smlouvách právně zavazují k respektování určitých pravidel mnohostranné smlouvy = nejvýznamnější mezinárodní smlouvy uzavírá je většina států světa vytvářejí světový právní řád

8 MEZINÁRODNÍ SMLOUVY Charta OSN (1945) – mezinárodní smlouva zakazující všem státům používat v mezinárodních vztazích sílu nebo hrozbu silou Všeobecná deklarace lidských práv ( ) – přijata Valným shromážděním OSN, obsahuje asi 80 práv a svobod chránící člověka Mezinárodní pakt na ochranu občanských a politických práv (1966) Mezinárodní pakt na ochranu hospodářských, sociálních a kulturních práv (1966)

9 MEZINÁRODNÍ SMLOUVY Úmluva o právech dítěte
Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace Úmluva o politických právech žen Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (1975 – Helsinky)

10 ČR a její postavení v soudobém světě
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: wikipedia.cz Dudák, V. a kol.: Občanská nauka pro SOŠ, SPN Praha 2003 Dudák, V.: Občanská nauka pro SOŠ, SPN Praha 2004 Dudák, V. a kol.: Seminář ze společenskovědních předmětů pro 2. stupeň ZŠ, SPN Praha 1998


Stáhnout ppt "ČR A JEJÍ POSTAVENÍ V SOUDOBÉM SVĚTĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google