Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do mezinárodního práva rodinného

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do mezinárodního práva rodinného"— Transkript prezentace:

1 Úvod do mezinárodního práva rodinného
Zuzana Fišerová Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor civilní Praha,

2 Mezinárodní odbor civilní MSp
sjednávání mezinárodních smluv a úmluv haagská úmluva o vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností (2007) protokol o právu použitelném na vyživovací povinnosti (2007) sjednávání předpisů ES / EU nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a současně se zavádějí pravidla pro určení rozhodného práva ve věcech manželských (tzv. nařízení Řím III ) návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a veřejných listin ve věcech dědictví a o vytvoření evropského dědického osvědčení (předložen ) Zelená kniha o majetkových režimech párů justiční spolupráce ve věcech občanských poskytování informací o českém právu soudům bezplatná právní pomoc v přeshraničních sporech (zákon č. 629/2004 Sb.) spolupráce v rámci Evropské soudní sítě ve věcech občanských a obchodních další

3 Základní právní předpisy a) rodičovská zodpovědnost
nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 Haagská úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí ( Haag, , sdělení č.141/2001 Sb.m.s.) Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí (Lucemburk, , sdělení č. 66/2000 Sb.m.s.) Evropská úmluva o výkonu práv dítěte (Štrasburk, , sdělení č.54/2001Sb.m.s.) Úmluva o styku s dětmi (Štrasburk, , sdělení č. 91/2005 Sb.m.s.) bilaterální mezinárodní smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, č. 97/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů

4 Základní právní předpisy (pokračování) b) rozvod manželství
nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 bilaterální mezinárodní smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských haagská úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití (č. 131/1976 Sb.) zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, č. 97/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů

5 Základní právní předpisy (pokračování) c) výživné
nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech bilaterální mezinárodní smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských úmluva o uznávání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem (Haag 1958, vyhláška č. 14/1974 Sb.) úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti (Haag 1973, vyhláška č. 132/1976 Sb.) úmluva o vymáhání výživného v cizině (New York 1956, vyhláška č. 33/1959 Sb.) zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, č. 97/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (účinné od ) haagská úmluva o vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností (2007) – vstup v účinnost ještě nebyl stanoven protokol o právu použitelném na vyživovací povinnosti (2007) – vstup v účinnost ještě nebyl stanoven (nejpozději od )

6 Posouzení právních otázek při řešení přeshraničního případu:
mezinárodní soudní pravomoc (soudní příslušnost) použitelné právo uznání rozhodnutí výkon rozhodnutí (rodičovská odpovědnost, výživné) (bezplatná) právní pomoc v přeshraničním řízení

7 Praktické zkušenosti:
rozhodování českých soudů judikatura Evropského soudního dvora zápis do zvláštní matriky

8 Zajímavosti: konzulární sňatek / rozvod
rozvod homosexuálního manželství domněnky otcovství v závislosti na rozhodném právu pro rozvod

9 Užitečné odkazy Mnohostranné mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána v oblasti občanského práva Dvoustranné mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána v oblasti občanského práva Evropský soudní atlas ve věcech občanských a obchodních Evropská soudní síť ve věcech občanských a obchodních Informace o bezplatné právní pomoci v přeshraničním občanskoprávním či obchodněprávním řízení Haagská konference mezinárodního práva soukromého


Stáhnout ppt "Úvod do mezinárodního práva rodinného"

Podobné prezentace


Reklamy Google