Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cla a celní politika Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cla a celní politika Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Cla a celní politika Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Celní režimy = celní určení zboží 1. tranzit průvoz skrz republiku
může vzniknout celní dluh – při narušení tranzitní operace zákon stanoví, kdy v režimu tranzitu nevzniká celní dluh režim, kterému podléhá zboží dopravované od jednoho celního úřadu k celnímu úřadu druhému

3 Celní režimy celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu může podat každý, kdo je oprávněn se zbožím nakládat, je povinen zajistit , aby zboží bylo podle podmínek stanovených celním úřadem odeslání(vstupní = vzniká tranzitní operace) předloženo celnímu úřadu určení (výstupní = končí tranzitní operace) v nezměněném stavu, s neporušenou celní závěrou a s patřičnými doklady

4 Celní režimy zajištění celního dluhu se vyžaduje povinně v silniční dopravě 2. volný oběh zahraniční zboží má být v tuzemsku užito stejně jako české zboží po propuštění do volného oběhu se na zahraniční zboží pohlíží jako na české (musí odpovídat českým předpisům), vzniká celní dluh

5 Celní režimy 3. aktivní zušlechťovací styk
zahraniční zboží po provedení zpracovatelských operací je vyvezeno do zahraničí v podobě zušlechtěných výrobků;

6 Celní režimy 2 varianty:
podmíněný systém – dovezeno pod podmínkou vyvezení, zahr. zboží je po zušlechtění vyvezeno zpět bez cla systém navracení – zušlechtěné výrobky deklarant sice nechce zpětně vyvážet do zahraničí, ale pro případ, že by přece jen zušlechtěné výrobky byly vyvezeny do zahraničí, vyhrazuje si právo na výhodu bezcelního pohybu zboží; při propuštění zboží do volného oběhu je clo vyměřeno z hodnoty dovezených surovin

7 Celní režimy 4. dočasné použití
propuštěné zboží musí být ve vlastnictví zahraniční osoby zahraniční zboží, které má být vyvezeno zpět v nezměněném stavu ( po uplynutí stanovené doby), je v tuzemsku používané s úplným osvobozením od cla celní úřad stanoví lhůtu zpětného vývozu zboží

8 Celní režimy např. exponáty výstav, speciální stroje zapůjčené na omezenou dobu (formy na lisy, aj.) – pokud zde stroje pracují, nechají zde část své hodnoty, pak se vyměřují 3% měsíčně z konečné hodnoty cla a DPH nejdéle po dobu 34 měsíců (doba, kdy se zaplatí clo celé)

9 Celní režimy 5. přepracování pod celním dohledem -např. dovoz vyřazených železničních vagónů, přepracování pod celním dohledem na železný šrot, propuštění do volného oběhu teprve v tomto okamžiku

10 Celní režimy 6. uskladňování v celním skladu
různé druhy – soukromé, státní sklady; uložíme zde zboží, po dobu uložení v celním skladu nevzniká povinnost platit clo, ta vzniká až při opuštění zboží z celního skladu možnost rychlého reagování na konkrétní situaci na našem i zahraničním trhu umožňuje jak zpětný vývoz zahraničního zboží uskladněného v celním skladu, tak jeho propuštění do volného oběhu na tuzemský trh

11 Celní režimy podnikatelé nakupují zboží ve velkém v okamžiku nejvýhodnější nabídky na zahraničním trhu a prodávají v okamžiku nejvýhodnější poptávky jak na tuzemský tak i na cizí trh (zemědělské zboží) výhoda = okamžik vyměření a splacení cla je co nejvíce přiblížen okamžiku prodeje zboží na trhu

12 Celní režimy 7. vývoz zboží předkládáno k provedení celního řízení vnitrozemskému (pohraničnímu) celnímu úřadu, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt nebo sídlo odesílatel nebo deklarant

13 Celní režimy 8. pasivní zušlechťovací styk
pořadí operací je opačné proti aktivnímu zušlechťovacímu styku zboží je vyvezeno do zahraničí, kde je zpracováno a zušlechtěno a takto vzniklé výrobky jsou dovezeny zpět do tuzemska

14 Celní režimy od částky dovozního cla vyměřeného z dovážených zušlechtěných výrobků propuštěných do volného oběhu se odečte částka dovozního cla, které by bylo ke stejnému okamžiku vyměřeno z hodnoty dočasně vyváženého zboží v případě, že by bylo dovezeno ze státu, ve kterém byla provedena poslední zpracovatelská operace

15 Celní režimy např. železné plechy do Švýcarska ( ,-; 5,9%); pivní sudy (KEG) do ČR ( ,-; 7,9%) 1. Clo z dovezených sudů 7,9% z  ,- = Kč ,- 2. Clo z vyvážených žel. plechů 5,9% z  ,- = Kč ,- 3. Clo k úhradě Kč ,-

16 Celní režimy celní dluh = povinnost dlužníka zaplatit příslušné clo, daně a poplatky (penále, doúročení) propuštění zboží = úkon, kterým celní orgány dovolují individuálně určené osobě (deklarantovi) nakládat se zbožím podle podmínek režimu, do kterého je zboží navrženo

17 Celní režimy vznik celního dluhu – propuštěním zboží do volného oběhu nebo do dalších režimů podléhajících clu zajištění celního dluhu celní jistinou (záloha na celní dluh) – nejčastější, povinně se požaduje v silniční nákladní dopravě ručením zástavním právem

18 Cla a celní politika Použitá literatura:
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura: Daňové zákony v aktuálním znění


Stáhnout ppt "Cla a celní politika Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google