Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal ŠAFRA www.celnisprava.cz DOHLED NAD OBECNOU BEZPEČNOSTÍ VÝROBKŮ (OBV) V RÁMCI DOVOZU ZE TŘETÍCH ZEMÍ Mgr. Michal ŠAFRA www.celnisprava.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal ŠAFRA www.celnisprava.cz DOHLED NAD OBECNOU BEZPEČNOSTÍ VÝROBKŮ (OBV) V RÁMCI DOVOZU ZE TŘETÍCH ZEMÍ Mgr. Michal ŠAFRA www.celnisprava.cz."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal ŠAFRA www.celnisprava.cz
DOHLED NAD OBECNOU BEZPEČNOSTÍ VÝROBKŮ (OBV) V RÁMCI DOVOZU ZE TŘETÍCH ZEMÍ Mgr. Michal ŠAFRA

2 Struktura Celní správy ČR
Třístupňové řízení Generální ředitelství cel 8 celních ředitelství (Praha, Č. Budějovice, Plzeň, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Ostrava, Brno, Olomouc) 54 celních úřadů

3 POHYB ZBOŽÍ ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ A ČR
Základní celní režimy: dovoz, vývoz, tranzit ČR nemá kromě 5 mezinárodních letišť (např. Ruzyně, Ostrava – Mošnov) žádné hranice se státy, které nejsou členy EU.

4 POHYB ZBOŽÍ ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ A ČR
Zboží ze třetích zemí je dopravováno na tyto úřady letecky (většinou Ruzyně) nebo silniční dopravou z velkých hraničních přístavů (Hamburg, Rotterdam atd.). Výrobky na trh ČR se také mohou dostat z jiných celních úřadů EU (zde při následné kontrole nemá Celní správa ČR bohužel již žádné kompetence).

5 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků, ve znění pozdějších předpisů

6 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, celní kodex Společenství, v platném znění nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění

7 KONTROLNÍ ČINNOST CELNÍCH ÚŘADŮ Z HLEDISKA OBV
Dokladová kontrola celních prohlášení Fyzická kontrola zboží Prověřování informací z elektronických databází Celní správy ČR

8 VÝROBKY, KTERÝM CELNÍ SPRÁVA VĚNUJE ZVÝŠENOU POZORNOST V RÁMCI KONTROLY OBV
Výrobky z hlediska OBV se rozdělují na tři základní skupiny: harmonizované regulované ostatní

9 VÝROBKY, KTERÝM CELNÍ SPRÁVA VĚNUJE ZVÝŠENOU POZORNOST V RÁMCI KONTROLY OBV
Současné priority Celní správy ČR: Hračky Výrobky určené pro děti ve věku do 3 let Výrobky určené pro využití ve styku s potravinami Léky

10 ZDROJE INFORMACÍ CELNÍ SPRÁVY ČR PŘI KONTROLE DOVOZU OBV
RAPEX RIF Informace od orgánů dozoru ČR Informace od příslušného ministerstva Elektronické databáze Celní správy ČR Informace od ostatních celních správ členských států EU

11 ORGÁNY DOZORU NAD TRHEM
ČOI – Česká obchodní inspekce (široký objem výrobků) SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv (léky, léčiva) ÚSKVBL – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (léky pro zvířata) OOVZ – Orgány ochrany veřejného zdraví (výrobky určené pro děti ve věku do 3 let, výrobky ve styku s potravinami) ČÚZZS – Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva ČBÚ – Český báňský úřad SPZI – Státní potravinářská a zemědělská inspekce

12 SPOLUPRÁCE S ORGÁNY DOZORU PŘI FYZICKÝCH KONTROLÁCH VÝROBKŮ
Pozastavení celního řízení Žádost o závazné stanovisko příslušný orgán dozoru Lhůta 3 pracovních dní – nařízení č. 765/2008 Nakládání s výrobky dle obsahu závazného stanoviska Propuštění zboží Zničení pod celním dohledem Zpětný vývoz

13 NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ PŘI ZADRŽENÍ ZÁVADNÉHO VÝROBKU Z HLEDISKA OBV
Předání informací orgánům dozoru Zadání rizikových profilů do elektronických systémů Celní správy ČR (výrobce, dovozce, popis zboží apod.) Předání poznatků do RIF

14 Kontaktní spojení: m.safra@cs.mfcr.cz, tel.: 261332232
DĚKUJI ZA POZORNOST Kontaktní spojení: tel.:


Stáhnout ppt "Mgr. Michal ŠAFRA www.celnisprava.cz DOHLED NAD OBECNOU BEZPEČNOSTÍ VÝROBKŮ (OBV) V RÁMCI DOVOZU ZE TŘETÍCH ZEMÍ Mgr. Michal ŠAFRA www.celnisprava.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google