Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celnictví Celní režimy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celnictví Celní režimy."— Transkript prezentace:

1 Celnictví Celní režimy

2 Volný oběh Je používán u tradičních dovozních obchodních operací a patří k nejčastěji používaným režimům v tuzemsku. Zboží propuštěné do tohoto režimu získává status zboží Společenství a je možné s ním volně nakládat kdekoliv na celním území EU. Zboží může být např. prodáno nebo přepracováno. Zboží podléhá clu a poplatkům.

3 Tranzit Můžeme rozlišovat dvě formy tohoto režimu: Vnitřní tranzit
Jedná se o přepravu zboží mezi dvěma místy na celním území EU přes třetí zemi beze změny celního statusu např. zboží vyvezené z Německa do Itálie přes Švýcarsko.

4 Může mít jednu z následujících podob:
Vnější tranzit Může mít jednu z následujících podob: přeprava zboží z místa mimo celní území EU na místo v celním území EU přeprava zboží z místa na celním území EU na místo mimo celní území EU přeprava zboží z místa mimo celní území EU na místo mimo cení území EU.

5 Uskladňování v celním skladu
Tento režim umožňuje určitou dobu skladovat zboží, které není zbožím Společenství, aniž by bylo třeba bezprostředně uhradit dovozní clo a poplatky, doba skladování není přesně stanovena, v celním skladu je možné skladovat i zboží Společenství (vztahují se na něj pravidla jako při vývozu a může být stanovena doba, ve které zboží musí celní sklad opustit),

6 zboží zde zůstává pod dohledem celních orgánů, které také schvalují zřízení celních skladů.

7 Rozeznáváme dva druhy celních skladů:
veřejné celní sklady – zboží sem může umístit kdokoliv, soukromé celní sklady – nachází se zde pouze zboží osoby, která je oprávněná provozovat celní sklad = skladovatel. Clo a poplatky jsou placeny po vyskladnění.

8 Vývoz Zboží je propuštěno k vývozu za podmínky, že zboží vystoupí do třetí země ve stejném stavu, v jakém bylo při přijetí celního prohlášení k vývozu, vývoz je osvobozen od DPH, vybírá se vývozní clo (pokud je na zboží uvaleno) a poplatky, pokud zboží podléhá spotřební dani, která byla vybrána, dojde k jejímu vrácení.

9 Aktivní zušlechťovací styk
Tento režim umožňuje zpracovatelské operace na dovezeném zboží včetně jeho instalace, montáže, kompletace nebo opravy a jeho následné zpětné vyvezení z EU.

10 Přepracování pod celním dohledem
Některé druhy zboží je možné ještě před proclením přepracovat, tento režim se využívá v situaci, kdy původní zboží podléhá vyšší celní sazbě než zboží přepracované nebo je přepracováním snížena jeho celní hodnota, přepracované výrobky jsou puštěny do volného oběhu a teprve pak je vybíráno clo a poplatky.

11 Dočasné použití Pokud nedojde ke změně vlastníka dováženého zboží (tzn. zboží je zapůjčeno nebo najato), může být navrženo propuštění zboží do režimu dočasného použití, zboží musí být do 24 měsíců vyvezeno v nezměněném stavu zpět do zahraničí, clo je vybíráno až po skončení tohoto režimu a to ve výši 3 % z úhrnné výše dovozního cla, za každý započatý měsíc.

12 Pasivní zušlechťovací styk
Tento režim umožňuje, aby zboží Společenství bylo vyvezeno do zahraničí za účelem zpracování a dovezeno zpět do EU s úplným nebo částečným osvobozením do dovozního cla, je zrcadlovým obrazem aktivního zušlechťovacího styku.


Stáhnout ppt "Celnictví Celní režimy."

Podobné prezentace


Reklamy Google