Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam informací a dat a znalostí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam informací a dat a znalostí"— Transkript prezentace:

1 Význam informací a dat a znalostí

2 Data a informace Data - obraz vlastnosti, objektu, vhodně formalizovaný pro přenos, interpretaci, nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů Informace - je význam, který člověk přisuzuje údajům, je součástí komunikačního procesu.

3 Rozdělení informací Interní – o stavu objektu – výroba, finanční situace, personální otázky Externí – z vnějšího prostředí – o situaci na trhu, platné legislativě, výrobních technologiích Důvěryhodnost informací – pravdivost, spolehlivost, dostupnost

4 Zdroje informací Formální informace – knihy, rozhlas, televize, databáze Neformální informace – diskuse

5 Význam informace Obsahová charakteristika – přesnost, význam pro danou aplikaci, formát Nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti – připoutání zákazníka, rozvoj podniku, centrální sběr a zpracování

6 Využívání správných informací
efektivní řešení problémů uplatnění informací v cyklu řízení vznik nápadů

7 Znalost znalost je tvořena množinou poznatků spojením s dostupnými daty a informacemi poznatky jsou získány praxí nebo studiem uložení znalostí – expertní systémy, pravidla, modely typy znalostí – tacitní, implicitní, explicitní

8 Znalostní podnik Každá firma, usilující o úspěch v náročnějším podnikatelském prostředí, se především musí vypořádat se základním dilematem: úspěch na trhu je stále závislejší na schopnosti učit se, přesto však se většina lidí učit neumí (Chris Argyris)

9 Efektivní využití informací
Informace je nutno účelně filtrovat, destilovat, analyzovat a dávat do vzájemných vztahů – Competitive Intelligence (CI)

10 Efektivní využití informací
Competitor Intelligence Customer intelligence Market Intelligence Partner Intelligence Technical Intelligence Business Intelligence

11

12 Efektivní využití informací
Informační zdroje CI nepublikované zdroje – primární marketingový výzkum publikované zdroje – tištěné, elektronické polopublikované zdroje (šedá literatura) – výzkumné zprávy, technické zprávy

13 Mýty CI CI je špionáž – dodržování etické hranice
SW pro Business Intelligence je zaveden automaticky – skladování a vyhledávání dat Získávání informací z novin a časopisů CI je drahá – poměr mezi náklady a výnosy Malé podniky nepotřebují CI CI potřebuje spoustu dat – data důležitá

14 Návratnost investic do CI
využití vhodných informačních zdrojů kvalita analýzy účinnost komunikace ochraně informací dobrá analýza informačních potřeb

15 Hlavní problémy při zavádění CI
definice informačních potřeb vztah lidí k informacím cirkulace informací komunikace informací získávání informací

16 Efektivní využití informací
důležitá vize vytvořit zadání pro vyhledávání a zpracování dat dosažení informačního jádra

17 Využití dat

18 Master Data Mangement - MDM
Snížení nekonzistence dat Finanční přínos Lepší IT podpora Korekce chyb při zpracování

19 Hodnota informace Je závislá na poskytovateli nutnosti pro příjemce
důvěryhodnosti a použitelnosti čase a kvalitě

20 Citace M. Dell: „Vezmete-li špatné podnikání a provedete ho on-line, je z toho špatné podnikání on-line.“ Je nutno si stanovit strategický cíl a ten podpořit kvalitně nastavenou datovou podporou.

21 Informační proces Proces zahrnující získávání, zpracování, uchování, zprostředkování a využívání informací ve fyzikálních, biologických a společenských systémech Představuje informační propojení jednotlivých zdrojů – technické, ekonomické, řídící

22 Řídící a řízený systém Subjekt řízení – vliv informace určující cílový stav, informace vytvářející program pro výkon funkce, informace o skutečném stavu Objekt řízení – informace o skutečném stavu, zdroje (suroviny, energie,…) Výsledný produkt funkce objektu řízení


Stáhnout ppt "Význam informací a dat a znalostí"

Podobné prezentace


Reklamy Google