Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Procesy Informační proces

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Procesy Informační proces"— Transkript prezentace:

1 Procesy Informační proces
Administrativní procesy Informační proces

2 Procesy Proces představuje ucelené aktivity, které
obvykle vyžadují účast více činností U procesu lze určit: „Hodnotu“ Náklady na proces Vlastníka procesu Čas na realizaci Vnitřní uspořádání

3 Charakteristické vlastnosti procesu
Definované vstupní a výstupní veličiny Zřetězení s předcházejícími a následujícími činnostmi Závislost na faktorech Možnost ovládání průběhu

4 Workflow systémy P K AH A

5 Workflow systémy A – administrativní, opakované činnosti administrativního charakteru P – produkční, podporují hlavní podnikové procesy ( likvidace pojistné události, žádost o poskytnutí úvěru) K – kolaborativní, podporuje týmové řešení ( zpracování smlouvy) AH – ad-hoc, náhodnost vzniku (vyřízení nestandardní reklamace)

6 Administrativní procesy
Dobře strukturované, předem definované Využívány většinou uživatelů Procesy propojeny s formuláři a dalšími dokumenty Velká průchodnost

7 Produkční procesy Podrobně strukturovány a formalizovány
Procesy složité Vysoká průchodnost Vyžadují integraci Cílem je vysoká produktivita Omezený okruh uživatelů

8 Kolaborativní procesy
Méně strukturovány Řízená spolupráce Dynamická možnost změny procesu Průchodnost procesu

9 Ad-hoc Rychlá definice procesu Procesy definují koncoví uživatelé
Dynamické modifikace procesů Průchodnost procesu

10 Charakteristika procesu

11 Definování procesu Činnostmi Rolemi a odpovědností Metrikami
Výstupními produkty Návaznostmi jednotlivých činností Technikami, nástroji, dokumenty

12 Členění procesů Ortoprocesy – produkty pro externího zákazníka
Paraprocesy – produkty pro interního zákazníka Metaprocesy – monitoring, reporting

13 Informační proces Informace - význam, který přisuzujeme údajům
Údaj (data) – vhodně formalizovaný obraz vlastností objektu Informační systémy – veškeré informační procesy v organizaci

14 Informační systémy pro podporu:
Strategického řízení – Executive Management System Taktického řízení – Management Information System Operativního řízení – Transaction Processing System Kancelářského informačního systému – Office Information System Elektronické výměny dat – Electronic Data Interchange

15 Datový sklad – Data Warehouse
Systém předmětově orientovaných databází navržených za účelem poskytování informací Systém orientovaný na vyhledávání a přidávání dat Systém orientovaný na podporu řízení procesů

16 Přínosy: Dobře monitorovatelné prostředí
Zajištění komplexního pohledu na data Snížení redundantnosti dat Zajištění kvality dat

17 Datové sklady Podnikový datový sklad – Enterprice Data Warehouse
Datové tržiště – Data Mart – (specifické zaměření)

18

19 Komunikace Vztah mezi minimálně dvěma subjekty při reakci na určitou objektivní situaci Vnitřní komunikační systémy Formy komunikace (ústní a písemná) Komunikační kanály (formální, neformální)

20 Reporting Cíl: racionálnější provádění určité činnosti nebo procesu
Budoucí vývoj: integrované systémy reportů se promítnou do struktury MIS Reporting: retrospektivní zaměřený na budoucnost

21 Model procesu komunikace

22 Problémy komunikace Překroucení informace Komunikační zahlcení
Nevhodná forma předávání zpráv Nepřesné vyjadřování

23 Reporting Dílčí cíle: Reporting musí srovnávat musí vykazovat
musí analyzovat musí syntetizovat

24 Reporting-oblasti Vnější rizikové prostředí Zákazníci
Kategorizace zákazníků (spokojenost, doba spolupráce, dle reklamace) Míra realizace zboží Podíl specielních zakázek Obchodní toky

25 Trh Marketingový mix Podíl na trhu Konkurence Rozložení zákazníků
Kategorizace výrobků dle tržní životnosti Náklady na reklamu Efektivnost obchodních cest Podíl služeb

26 Vnitřní rizikové prostředí
Výkonová rizika Příprava výroby, vývoj Náklady Kvalita Finanční rizika Zdroje finančních prostředků Finanční pozice, ziskovost Podnikatelská rizika

27 Personální rizika Pracovní kapacita Struktura zaměstnanců
Mobilita, fluktuace zaměstnanců Náklady práce Noví zaměstnanci - adaptabilita


Stáhnout ppt "Procesy Informační proces"

Podobné prezentace


Reklamy Google