Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná škola s.r.o. EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0011 VY_32_INOVACE_01_01 Zpracovala:Mgr. Petra Velebová Datum:16.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná škola s.r.o. EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0011 VY_32_INOVACE_01_01 Zpracovala:Mgr. Petra Velebová Datum:16."— Transkript prezentace:

1 CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná škola s.r.o. EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0011 VY_32_INOVACE_01_01 Zpracovala:Mgr. Petra Velebová Datum:16. srpen 2012 Vzdělávací oblast:Vnitropodnikové písemnosti I Předmět:Písemná a elektronická komunikace Ročník(y):4. ročník – denní forma vzdělávání 4., 5. ročník – dálková forma vzdělávání VNITROPODNIKOVÉ PÍSEMNOSTI

2 ANOTACE Výukový materiál obsahuje základní charakteristiku vnitropodnikových písemností, způsobů jejich roze- sílání. Dále se zabývá požadavky na jejich formální úpravu a stylizaci, kterými je doporučeno se řídit při zpra- cování jednotlivých vnitropodnikových písemností. VY_32_INOVACE_01_01

3 Tyto písemnosti jsou určeny pro pracovníky dané organizace a nikdy ji neopouštějí. např.: pozvánky, zápisy z porad, oběžníky, směr- nice, příkazy vedoucích pracovníků VNITROPODNIKOVÉ PÍSEMNOSTI (písemnosti interní, vnitřní, při řízení organizace) Jedná se o různorodé písemnosti, které představují písemné sdělování informací mezi: managementem a podřízenými útvary,managementem a podřízenými útvary jednotlivými útvary organizace.jednotlivými útvary organizace

4 Interní poštou 1.tištěný dokument = originál písemnosti 2.kopie písemnosti Písemnosti určené většímu počtu pracovníků se zpravidla kopírují a rozesílají podle rozdělovníků. 3. elektronickou poštou = digit. podoba písemnosti VY_32_INOVACE_01_01 Zveřejněním v informačním systému orga- nizace 1. nástěnky, vitrína 2. intranet ODESÍLÁNÍ VNITROPODNIKOVÝCH PÍSEMNOSTÍ

5 Úprava písemností se řídí vžitými zvyklostmi (tzn. písemnost musí obsahovat určité náležitosti, jejich úprava však není normalizována). VY_32_INOVACE_01_01 Úprava těchto písemnosti je možná na čistý list papíru A4 papír s předtištěným záhlavím organizace formuláře. Okraje papíru: horní, dolní: 3 cm; levý, pravý okraj: 2,5 cm VNITROPODNIKOVÉ PÍSEMNOSTI Formální úprava

6 Text písemnosti má být umístěn na přibližném vertikálním středu papíru (text bude přesahovat směrem nahoru a dolů podle toho, jak je obsáhlý). Každá písemnost musí být označena záhlavím, (název organizace vč. organizační formy, úplná adresa, popř. logo, zápis do obchodního rejstříku), tj. označení organizace, která písemnost vyhotovila. Důležité informace se zvýrazňují tučně, (lze změnit barvu, popř. velikost písma) napsáním velkými písmeny umístěním do výčtu proložením. VY_32_INOVACE_01_01 Formální úprava vnitropod. písemností – pokrač.

7 Je nutné věnovat pozornost také gramatickým pravidlům (písemnost je vizitkou nejen pisatele, ale i celé organizace!) a také typografickým pravidlům. VY_32_INOVACE_01_01 Stylizace vnitropodnikových písemností Má být: stručná, přehledná, úplná, jednoznačná. Tzn. vypouštět zbytečná slova, neopakovat stejná slova, neužívat hovorové výrazy, dávat přednost kratším a přehledným větám. V případě pochybností lze využít např. Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR Praha.Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR Praha

8 POUŽITÉ ZDROJE LEVOVÁ, J., VALEŠOVÁ, I. Písemnosti bez předtištěných odvolacích údajů + Sbírka úloh. 2. aktual. vyd. Praha: NÚOV, 2008. 53 s. ISBN 80-85118-93-9 NEUGEBAUER, T. Nová pravidla písemné a elektronické komunikace. Písemnosti bez předtištěných odvolacích údajů + Sbírka úloh. 1. vyd. Kralice n. Hané: Computer Media s.r.o., 2009. 136 s. ISBN 978-80-7402-011-7 Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Praha Kolektiv pracovníků ústavu. Internetová jazyková příručka, 2008 – 2012. [online] URL: Všechny obrázky z prostředí programu MS PowerPoint. VY_32_INOVACE_01_01 Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. velebova@sosptu.cz

9 Generální ředitelství Oblastní ředitelství A Klientský servis Oblastní ředitelství C Oblastní ředitelství B

10 Ředitel Vedoucí výroby Mistr výroby Vedoucí skladu Asistent(ka ) vedoucího ÚčtárnaMarketing

11 Informace – list 3: Pod uvedenými odkazy jsou uvedeny 2 typy organizačních struktur. Žáci mohou také odhadovat, jaké konkrétní písemnosti patří do vnitropodnikových písemností. Informace – list 7: Pod uvedeným odkazem uveden odkaz na webové stránky Ústavu pro jazyk český AV ČR. Žáci si zde mohou vyhledávat a ověřit některé grama- tické výrazy.


Stáhnout ppt "CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná škola s.r.o. EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0011 VY_32_INOVACE_01_01 Zpracovala:Mgr. Petra Velebová Datum:16."

Podobné prezentace


Reklamy Google