Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kyseliny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kyseliny."— Transkript prezentace:

1 Kyseliny

2 Ocet Citron Kysané zelí Borová voda Acylpyrin

3 Kyseliny = dvouprvkové nebo víceprvkové sloučeniny, které mají v molekule vázán H, který se ve vodě odštěpuje jako vodíkový kation H+ Ze zbytku molekuly se stane anion kyseliny = disociace nebo ionizace HCl  H+ + Cl H2SO4  2 H+ + SO 2 4

4 kyseliny Žíraviny – některé Bezpečnost práce: Ochranné pomůcky
Při ředění  kyselinu lejeme do vody, ne naopak!!!!! Při potřísnění – omýt vodou, popř. soda, mýdlo

5 Kyseliny Bezkyslíkaté Vodík + nekovový prvek HCl, HBr, HF Kyslíkaté
Vodík + kyselinotvorný prvek + kyslík HNO, H2SO4, HNO3

6 Kyseliny bezkyslíkaté - názvosloví
Název: kyselina přídavné jméno Vzorec: H prvek prvek vodík - ová

7 Bezkyslíkaté kyseliny
Kyselina chlorovodíková Kyselina bromovodíková Kyselina jodovodíková HCl HBr HI

8 Kyslíkaté kyseliny – vzorce, názvy
Název: kyselina přídavné jméno Vzorec: značky prvků v pořadí H X O Kyselinotvorný prvek Koncovka podle oxidačního čísla kyslík vodík Kyselinotvorný prvek

9 koncovky Koncovka Oxidační číslo I - ná II - natá III - itá IV - ičitá
V ečná, - ičná VI ová VII istá VIII ičelá

10 Kyslíkaté kyseliny - vzorec z oxidačního čísla – kyselina dusičná
ZÁPIS ZNAČEK VE SPRÁVNÉM POŘADÍ: URČENÍ OXIDAČNÍCH ČÍSEL: H  I O  -II N  V (dusičná) URČENÍ POČTU VODÍKOVÝCH ATOMŮ: Liché ox. číslo kyselinotvorného prvku počet = 1 Sudé ox. číslo kyselinotvorného prvku ….. počet = 2 HI NV O-II  1 atom vodíku Součet ox. čísel v molekule = 0  součet kladných ox. č. = součet záporných ox. č. H N O

11 Kyselina dusičná 1 atom H, vždy 1 atom X !!! HI NV O-II
= 6  -6 = -2 * 3  3 atomy kyslíku H1 N1 O3 …… H N O3

12 Vzorec pomocí oxidu - Kyselina sírová
Napíšeme vzorec příslušného oxidu – sírový: SO2 Vzorec vody H2O Sečteme: SO3 H2 O H2SO4

13 Příklady – kyseliny kyslíkaté
Uhličitá Chlorná Boritá Chloristá Dusitá Fosforečná Křemičitá H2CO3 HClO HBrO2 HClO4 HNO2 HPO3 H2SiO3

14 HCl Rozpouštění plynného HCl  nestálá těkavá kapalina Silná žíravina
Kyselina solná Lučavka královská: HNO3 + HCl  rozpouští ušlechtilé kovy (Au, Pt) Výroba plastů Čištění kovů, odstraňování vodního kamene

15 H2so4 Koncentrovaná 96% - olejovitá kapalina
Pohlcuje vlhkost ze vzduchu, odebírá všem látkám vodu Organické látky uhelnatí Při ředění  uvolnění tepla Zředěná reaguje s neušlechtilými kovy Chemický průmysl, výroba hnojiv, umělých vláken, olověné akumulátory v automobilech,…

16 HNO3 Nestálá kapalina Světlo  rozklad, jedovatý NO2  uchovává se v tmavých lahvích Výroba dusíkatých hnojiv, léčiv, výbušnin, plastů

17 H3PO4 Trihydrogenfosforečná Výroba hnojiv Sycené nápoje

18 shrnutí Kyseliny jsou sloučeniny, které ve vodě odštěpují vodíkové kationty. Mnohé mají žíravé účinky. Při práci s nimi hrozí poleptání  ochranné pomůcky. Při ředění lijeme kyselinu do vody.


Stáhnout ppt "Kyseliny."

Podobné prezentace


Reklamy Google