Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZVOSLOVÍ SOLÍ."— Transkript prezentace:

1 NÁZVOSLOVÍ SOLÍ

2 Názvosloví solí Obecná charakteristika Obecný vzorec Obecný název
Odvození názvu ze vzorce Odvození vzorce z názvu Procvičování

3 Názvosloví solí Soli anorganických kyselin - iontové sloučeniny tvořené kationty a anionty anorganických kyselin - rozdělujeme je na soli bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin

4 Názvosloví solí Bezkyslíkaté kyseliny
Ve své molekule neobsahují kyslík např. HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN Kyslíkaté kyseliny ve své molekule obsahují atom kyslíku např. H2SO4, HNO3

5 Názvosloví solí Odvození aniontu kyseliny:
Aniont kyseliny odvodíme tak, že od kyseliny odrhneme všechny vodíkové ionty. Záporný náboj aniontu je roven počtu odtržených vodíkových iontů. Př. H2SO4 SO H+ O O H S S O O O H O H H O O

6 Názvosloví solí Přehled koncovek podle oxidačního čísla: I - ný II
Oxidační číslo Koncovka I - ný II - natý III - itý IV - ičitý V - ečný, - ičný VI - ový VII - istý VIII - ičelý

7 Názvosloví solí Tabulka bezkyslíkatých kyselin a jejich solí:
Název kyseliny Vzorec kyseliny Název soli Anion kyseliny kyselina fluorovodíková HF fluorid F- kyselina chlorovodíková HCl chlorid Cl- kyselina bromovodíková HBr bromid Br- kyselina jodovodíková HI jodid- I- kyselina sirovodíková H2S sulfid S2- kyselina kyanovodíková HCN kyanid CN-

8 kyselinotvorného prvku
Názvosloví solí Tabulka kyslíkatých kyselin a solí: Název kyseliny Oxidační číslo kyselinotvorného prvku Vzorec kyseliny Název soli Anion kyseliny k. chlorná I HClO chlornan ClO3- neexistuje II k. dusitá III HNO2 dusitan NO3- k. uhličitá IV H2CO3 uhličitan CO32- k. dusičná k. chlorečná V HNO3 HClO3 dusičnan chlorečnan k. sírová VI H2SO4 síran SO42- k. manganistá VII H2MnO4 manganistan MnO42- k. osmičelá VIII H2OsO5 osmičelan OsO52-

9 Názvosloví solí 1) Obecný vzorec: KmAn K symbol obecného kationtu
N symbol obecného aniontu m, n stechiometrické koeficinty

10 Názvosloví solí 2) Obecný název podstatné jméno zakončené na – id +
a) Soli bezkyslíkatých kyselin podstatné jméno zakončené na – id + přídavné jméno odvozené od kationtu, jehož koncovka odpovídá náboji kationtu Př. Na+Cl chlorid sodný

11 Názvosloví solí 2) Obecný název
b) Soli kyslíkatých kyselin podstatné jméno odvozené od názvu kyseliny zakončené na koncovku –an + přídavné jméno odvozené od kationtu zakončené koncovkou odpovídající náboji kationtu Př. Cu2+SO4 síran měďnatý

12 Názvosloví solí CO32- uhličitan SO42- síran
Na základě principu analogie můžeme odvodit názvy aniontů. CO32- uhličitan SO42- síran SiO32- křemičitan SeO42- selenan

13 Názvosloví solí 3) Tvorba názvu soli ze vzorce:
Př. Jak se jmenuje sloučenina o vzorci CaCO3? 1) Určíme aniont a kationt. Can+ CO3m- 2) Podle aniontu určíme od jaké kyseliny je sůl odvozena. CO H2CO3 uhličitan 3) Dopočítáme náboj Ca. Vycházíme z toho, že sloučenina musí být elektroneutrální. Ca1n(CO3)2- 1.n+1.(-2)=0 n= –natý 4) Název sloučeniny je uhličitan vápenatý. K

14 Názvosloví solí 4) Tvorba vzorce soli z názvu:
Př. Jaký vzorec má síran hlinitý ? 1) Určíme kyselinu, z které sůl vychází a určíme její aniont. síran kyselina sírová H2SO aniont SO42- 2) Napíšeme prvky sloučeniny a doplníme oxidační čísla. hlinitý Al AlIIISO4-II 3) Použijeme křížové pravidlo AlIIISO4-II 4) Vzorec síranu hlinitého je Al2(SO4)3 K

15 Názvosloví solí - procvičování
1) Určete název soli: CuSO4 KNO3 Na2CO3 Si(SO3)2 síran měďnatý dusičnan draselný uhličitan sodný siřičitan křemičitý K

16 Názvosloví solí - procvičování
2) Určete vzorec soli: siřičitan sodný uhličitan hořečnatý síran barnatý dusičnan stříbrný Na2SO3 MgCO3 BaSO4 AgNO3 K

17 Názvosloví solí - procvičování
3) K vzorci soli přiřaďte její název: Al2(CO3)3 BeSO4 Sr(NO2)2 BaSO3 Sn(NO3)4 BPO4 síran berylnatý siřičitan barnatý dusičnan cíničitý dusitan strontnatý fosforečnan boritý uhličitan hlinitý K


Stáhnout ppt "NÁZVOSLOVÍ SOLÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google