Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1"— Transkript prezentace:

1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1
Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Rozdělení anorganických sloučenin
A/ Dvouprvkové - halogenidy, oxidy, sulfidy - jsou složeny ze dvou prvků. B/ Tříprvkové - kyseliny, hydroxidy, soli - jsou složeny ze tří prvků.

3 Úkol 1: Rozděl sloučeniny na dvouprvkové a tříprvkové:
CuCO3, NaCl, NaOH, K2O, SCl4, PbS, AlCl3, H2O, NaClO3, CaF2, I2O5, H3PO4, PCl3. Kontrola: Dvouprvkové: NaCl, K2O, SCl4, PbS, AlCl3, H2O, CaF2, I2O5, PCl3 Tříprvkové: CuCO3, NaOH, NaClO3, H3PO4

4 Obecné zásady chemického názvosloví sloučenin
Důležité: Pro psaní vzorců je důležité oxidační číslo prvků, které zapisujeme vpravo nahoře. Ve vzorcích dvouprvkových sloučenin má jeden prvek kladné a druhý záporné oxidační číslo. Součet oxidačních čísel ve vzorci = 0. Oxidační číslo kyslíku ve sloučeninách je vždy -II (O-II). Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách je vždy +I (H+I). Každému kladnému oxidačnímu číslu I - VIII náleží příslušná koncovka.

5 Oxidační čísla a koncovky
II III IV V VI VII VIII -ný -natý -itý -ičitý -ečný, -ičný -ový -istý -ičelý

6 Úkol 2: Podle snímku 4 napiš oxidační čísla prvků ve sloučeninách:
NaOH K2O I2O5 NH3 H3PO4 Kontrola: NaIO-IIHI KI2O-II IV2O-II5 N-IIIHI3 H3IPVO-II4

7 Úkol 3: Podle snímku 5 doplň název přídavného jména odvozeného od prvku:
PbII CIV ClVII PV FeIII SVI olovnatý Kontrola: uhličitý chloristý fosforečný železitý sírový

8 Názvosloví halogenidů

9 Definice halogenidů Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny
halogenů (F, Cl, Br, I) s jiným prvkem. Úkol 4: Ze všech sloučenin vyber halogenidy: CuCO3, NaCl, NaOH, K2O, SCl4, PbS, AlCl3, H2O, NaClO3, CaF2, I2O5, H3PO4, PCl3. Kontrola: NaCl, SCl4, AlCl3, CaF2, PCl3

10 Názvosloví halogenidů
Důležité: Pro psaní vzorců je důležité oxidační číslo prvků, které zapisujeme vpravo nahoře. Ve vzorcích dvouprvkových sloučenin má jeden prvek kladné a druhý záporné oxidační číslo. Součet oxidačních čísel ve vzorci = 0. Oxidační číslo halogenů v halogenidu je vždy –I (F-I, Cl-I, Br-I, I-I). Oxidační číslo druhého prvku se řídí koncovkou přídavného jména.

11 Odvození vzorce halogenidu
Postup při tvoření vzorce chloridu vápenatého: Napsat značky prvků v obráceném pořadí než v názvu CaCl. K prvkům napsat vpravo nahoře oxidační čísla CaIICl-I. Sepsat oxidační čísla do kříže arabskými číslicemi Ca1Cl2. Protože v chemii jedničku ve vzorci nepíšeme, stačí CaCl2.

12 Úkol 5: Napiš vzorce halogenidů:
Bromid draselný Jodid železitý Fluorid sírový Chlorid měďnatý Fluorid cíničitý Jodid sodný Chlorid fosforečný Bromid hlinitý Kontrola: KBr FeI3 SF6 CuCl2 SnF4 NaI PCl5 AlBr3

13 Odvození názvu halogenidu
Postup při odvození názvu halogenidu MgCl2: Název halogenidu je tvořen podstatným jménem fluorid, chlorid, bromid, jodid a přídavným jménem odvozeným od druhého prvku. Nejprve napíšeme oxidační číslo halogenu: MgCl2-I. Poněvadž součet oxidačních čísel ve sloučenině je roven 0, musí být oxidační číslo MgII x + 2 · (-1) = 0 x = 2 Název je chlorid hořečnatý.

14 Úkol 6: Doplň oxidační čísla a napiš názvy halogenidů:
HgI2 CuF SCl4 AgCl CBr4 LiF FeI3 ZnCl2 Kontrola: HgIII-I2 Jodid rtuťnatý CuIF-I Fluorid měďný SIVCl-I Chlorid siřičitý AgICl-I Chlorid stříbrný CIVBr-I4 Bromid uhličitý LiIF-I Fluorid litný FeIIII-I3 Jodid železitý ZnIICl-I2 Chlorid zinečnatý

15 Názvosloví oxidů

16 Definice oxidů Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku
s jiným prvkem. Kyslík v oxidech má oxidační číslo vždy -II. Úkol 7: Z následujících sloučenin vyber oxidy: KOH, KCl, K2O, H2SO4, CaO, FeS, Fe2O3, NaOH, SiO2, PbO Kontrola: K2O, CaO, Fe2O3, SiO2, PbO

17 Odvození vzorce oxidu Postup pří tvoření vzorce oxidu je obdobný jako
u halogenidu. Postup při tvoření vzorce oxidu uhelnatého: Napsat značky prvku v obráceném pořadí než v názvu CO. Ke značkám napsat vpravo nahoře oxidační čísla CIIO-II. Sepsat oxidační čísla do kříže arabskými číslicemi C2O2. Pokud máme ve vzorci soudělná čísla, krátíme: C2O2 = CO.

18 Úkol 8: Napiš vzorce oxidů:
Oxid sodný Oxid sírový Oxid dusičný Oxid hořečnatý Oxid cíničitý Oxid vápenatý Oxid rtuťný Oxid manganistý Kontrola: Na2O SO3 N2O5 MgO SnO2 CaO Hg2O Mn2O7

19 Odvození názvu oxidu Postup při odvození názvu oxidu PO2:
Název oxidu je tvořen podst. jménem oxid a příd. jménem odvozeným od prvku s příslušnou koncovkou. Nejprve napíšeme ke kyslíku oxidační číslo PO2-II. Protože součet oxidačních čísel ve sloučenině = 0, je PIV. x + 2 · (-2) = 0 x = 4 Název je tedy oxid fosforičitý.

20 Úkol 9: Doplň oxidační čísla a napiš názvy oxidů:
FeO Cl2O7 OsO4 CrO3 Li2O SnO Al2O3 SO2 Kontrola: FeIIO-II Oxid železnatý Cl2VIIO-II7 Oxid chloristý OsVIIIO-II4 Oxid osmičelý CrVIO-II3 Oxid chromový Li2I O-II Oxid litný SnIIO-II Oxid cínatý Al2IIIO-II3 Oxid hlinitý SIVO-II Oxid siřičitý

21 Názvosloví sulfidů

22 Definice sulfidů Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny síry
s jiným prvkem. Oxidační číslo síry v sulfidu je vždy -II. Úkol 10: Z následujících sloučenin vyber sulfidy: H2SO4, CaO, FeS, K2O, SCl4, PbS, AlCl3, Na2S Kontrola: FeS, PbS, Na2S

23 Odvození vzorce sulfidu
Postup pří tvoření vzorce sulfidu je obdobný jako u oxidu. Napsat vzorec sulfidu hlinitého: Napsat značky prvku v obráceném pořadí než v názvu AlS. Ke značkám napsat vpravo nahoře oxidační čísla AlIIIS-II. Sepsat oxidační čísla do kříže arabskými číslicemi Al2S3.

24 Úkol 11: Napiš vzorce sulfidů:
Sulfid hořečnatý Sulfid sodný Sulfid cíničitý Sulfid vápenatý Sulfid fosforečný Sulfid rtuťný Sulfid chromitý Kontrola: MgS Na2S SnS2 CaS P2S5 Hg2S Cr2S3

25 Odvození názvu sulfidu
Postup při odvození názvu sulfidu K2S: Název sulfidu je tvořen podstatným jménem sulfid a přídavným jménem odvozeným od prvku s příslušnou koncovkou. Nejprve napíšeme k atomu síry oxidační číslo K2S-II. Protože součet oxidačních čísel ve sloučenině = 0, je KI. x · 2 + (-2) = 0 x = 1 Název je sulfid draselný.

26 Úkol 12: Doplň oxidační čísla a napiš názvy sulfidů:
CuS Ag2S Fe2S3 MgS Na2S Kontrola: CuIIS-II Sulfid měďnatý AgI2S-II Sulfid stříbrný FeIII2S-II3 Sulfid železitý MgIIS-II Sulfid hořečnatý NaI2S-II Sulfid sodný

27 Příklady k procvičování

28 Úkol 13: Rozděl sloučeniny na halogenidy, oxidy sulfidy:
Na2S, NaCl, K2O, SCl4, SiO2, PbS, CaF2, I2O5, FeS, PCl3, CaO, Fe2O3, AlCl3, PbO Kontrola: Halogenidy: NaCl, SCl4, CaF2, PCl3, AlCl3 Oxidy: K2O, SiO2, I2O5, CaO, Fe2O3, PbO Sulfidy: Na2S, PbS, FeS,

29 Úkol 14: Doplň tabulku k procvičení:
Prvek Chlorid Cl-I Oxid O-II Sulfid S-II Vzorec přídavné jméno KI KCl draselný K2O K2S CuII CuCl2 měďnatý CuO CuS FeIII FeCl3 železitý Fe2O3 Fe2S3 CIV CCl4 uhličitý CO2 CS2 Kontrola kliknutím na příslušné políčko

30 Úkol 15: Napiš názvy nebo vzorce dvouprvkových sloučenin:
Fluorid sírový PO2 Sulfid hořečnatý ZnBr2 Oxid chloristý Li2S Jodid olovnatý HgO Kontrola: SF6 Oxid fosforičitý MgS Bromid zinečnatý Cl2O7 Sulfid litný PbI2 Oxid rtuťnatý


Stáhnout ppt "Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google