Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soli Rozdělení solí Charakteristika solí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soli Rozdělení solí Charakteristika solí"— Transkript prezentace:

1 Soli Rozdělení solí Charakteristika solí
Podstatná jména v názvech solí I Podstatná jména v názvech solí II Tabulka č. 1 Přídavná jména v názvech solí Odvození vzorce z názvu I, II Procvičování – psaní vzorců solí Odvození názvu ze vzorce Procvičování – psaní názvů solí Kontrola Hydrogensoli Odvození vzorců hydrogensolí Hydráty solí Procvičování – hydrogensoli, hydráty solí

2 Rozdělení solí Bezkyslíkaté soli –halogenidy (chloridy, fluoridy, bromidy, jodidy) a sulfidy Kyslíkaté soli – jsou odvozeny od kyslíkatých kyselin – např. sírany, uhličitany, dusičnany, fosforečnany,

3 Charakteristika solí Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin Název je dvouslovný, skládá se z podstatného a přídavného jména podstatné jméno je odvozeno od aniontu kyseliny (tabulka č.1) přídavné jméno označuje název kationtu, koncovka vyjadřuje jeho náboj, který je shodný s jeho oxidačním číslem

4 Podstatná jména v názvech solí I
Podstatné jméno soli se odvozuje od přídavného jména kyseliny tak, že zakončení -ová nebo -á v názvu kyseliny nahradíme zakončením -an. Počet nábojů aniontu je shodný s počtem atomů vodíku obsažených v kyselině. Např kyselina aniont H2SO SO42- HNO NO3- H3PO PO43-

5 Podstatná jména v názvech solí II
Oxidační číslo kyselino-tvorného prvku Zakončení přídavného jména v názvu kyselin Podstatné jméno v názvu soli zakončení příklad aniontu název vzorec I - ná nan chlornan ClO- II - natá natan není III - itá itan dusitan NO2- IV - ičitá - ičitan uhličitan CO32- V ičná, ečná - ičnan, ečnan dusičnan fosforečnan NO3- PO43- VI - ová - an síran SO42- VII - istá - istan manganistan MnO4-

6 Tabulka č.1 odvození aniontu kyseliny
název kyseliny vzorec kyseliny název aniontu vzorec aniontu podstatné jméno soli dusičná HNO3 dusičnanový NO3- dusičnan uhličitá H2CO3 uhličitanový CO32- uhličitan sírová H2SO4 síranový SO42- síran fosforečná H3PO4 fosforečnanový PO43- fosforečnan

7 Přídavná jména v názvech solí
oxidační číslo kationtu zakončení přídavného jména v názvu příklad I - ný sodný Na+ NaI II - natý měďnatý Cu2+ CuII III - itý železitý Fe3+ FeIII IV - ičitý olovičitý Pb4+ PbIV

8 Odvození vzorce z názvu I
uhličitan sodný Určíme vzorec kationtu Na+ Určíme vzorec aniontu CO32- Použitím křížového pravidla upravíme počet iontů Na CO32- Na+2 ( CO3)2- 1 Zapíšeme vzorec Na2CO3

9 Odvození vzorce z názvu II
Zapíšeme vzorec kationtu, potom vzorec aniontu Použijeme křížové pravidlo a upravíme počet iontů ve vzorci, aby byl jejich součet roven 0. Příklad: síran sodný dusičnan olovnatý fosforečnan železnatý Na+ SO Pb2+ NO Fe PO Na2 ( SO4 ) 1 = Na2SO Pb1 (NO3) 2 = Pb(NO3) Fe3 (PO4 ) 2= Fe3(PO4)2 2.(+1) + 1.(-2) = (+2) + 2.(-1) = (+2) + 2.(-3) = 0

10 Odvození názvu ze vzorce
Určíme název aniontu kyseliny Určíme název kationtu, použijeme křížové pravidlo, abychom zjistili náboj (ox. č.) kationtu Určíme zakončení odpovídající ox. číslu Zapíšeme název Příklad: Al2x (SO4 )2- 3 Síran (sůl kyseliny sírové H2 SO4 ) 2 . X (-2) = O x = III Al – hliník III - itý síran hlinitý

11 Odvozuj vzorce solí z jejich názvů
fosforečnan amonný fosforečnan sodný fosforečnan vápenatý dusičnan amonný uhličitan amonný síran amonný síran olovnatý dusičnan draselný dusičnan rtuťnatý dusičnan železitý síran hlinitý síran měďnatý uhličitan vápenatý síran sodný

12 Odvozuj názvy solí z jejich vzorců
Na2SO4 CaCO3 CuSO4 Al2( SO4)3 Fe (NO3)3 Hg(NO3) 2 KNO3 PbSO4 (NH4)2SO4 (NH4)2CO3 NH4NO3 Ca3( PO4)2 Na3PO4 (NH4)3PO4

13 Kontrola Správné vzorce solí jsou uvedeny na stránce Odvozuj názvy solí z jejich vzorců ve sloupečku od č. 14 do č. 1. Správné názvy solí jsou uvedeny na stránce Odvozuj vzorce halogenidů z jejich názvů ve sloupečku od č. 14 do č. 1.

14 Hydrogensoli Obsahují anionty kyselin, ve kterých zůstává jeden nebo více odštěpitelných kationtů vodíku. kyselina sírová H2SO4 H2SO4 → 2 H+ + SO4 2- síran H2SO4 → H+ + HSO4 - hydrogensíran (1 atom vodíku v aniontu) kyselina uhličitá H2CO3 H2CO3 → 2 H+ + CO3 2- uhličitan H2CO3 → H+ + HCO3 - hydrogeuhličitan (1 atom vodíku v aniontu) kyselina fosforečná H3PO4 H3PO4 → 3 H+ + PO4 3- fosforečnan H3PO4 → 2 H+ + HPO4 2- hydrohenfosforečnan (1 atom vodíku v aniontu) H3PO4 → H+ + H2PO4 – dihydrogenfosforečnan (2 atomy vodíku v aniontu)

15 Odvození vzorce hydrogensoli
hydrogensíran sodný hydrogenuhličitan amonný Na+ HSO NH HCO3- Na+1 (HSO4 )- 1 = NaHSO (NH4 ) 1+ (HCO3 )- 1 = NH4HCO3 hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrogenfosforečnan draselný Ca2+ HPO K+ H2PO4- (Ca2+ ) 2(HPO4) 22- = CaHPO K 1 +(H2PO4)- 1 = KH2PO4

16 Hydráty solí Hydráty jsou soli, které tvoří krystaly, v nichž jsou vázány molekuly vody. Počet molekul vody v molekule hydrátu se vyjadřuje číslovkou připojenou před slovo hydrát 1 – monohydrát používá se jen název hydrát 2 – dihydrát 3 – trihydrát 4 – tetrahydrát 5 – pentahydrát 6 – hexahydrát 7 – heptahydrát 8 – oktahydrát 9 – nonahydrát 10 – dekahydrát Např. CuSO4 . 5 H2O pentahydrát síranu měďnatého Na2CO H2O deakahydrát uhličitanu sodného

17 Odvozuj vzorce hydrogensolí a hydrátů solí
hydrogensíran sodný hydrogenuhličitan draselný hydrogenfosforečnan amonný hydrogenfosforečnan sodný hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrogenfosforečnan sodný dihydrogenfosforečnan draselný dihydrát síranu vápenatého heptahydrát síranu železnatého heptahydrát síranu zinečnatého

18 Uveď název hydrogensolí a hydrátů solí
ZnSO4 . 7 H2O FeSO4 . 7 H2O CaSO4 . 2 H2O KH2PO4 NaH2PO4 CaHPO4 Na2HPO4 (NH4)2HPO4 KHCO3 NaHSO4

19 Kontrola Správné vzorce jsou uvedeny na stránce Odvozuj názvy hydrogensolí a hydrátů solí z jejich vzorců ve sloupečku od č. 10 do č. 1. Správné názvy jsou uvedeny na stránce Odvozuj vzorce hydrogensolí a hydrátů solí z jejich názvů ve sloupečku od č. 10 do č. 1. KONEC


Stáhnout ppt "Soli Rozdělení solí Charakteristika solí"

Podobné prezentace


Reklamy Google