Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KYSELINY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KYSELINY."— Transkript prezentace:

1 KYSELINY

2 KYSELINY Obsah: Charakteristika kyselin
Názvosloví bezkyslíkatých kyselin Názvosloví kyslíkatých kyselin Procvičování – odvodit vzorec, název Kontrola správnosti vzorců a názvů kyselin Otázky Námět na domácí pokus

3 Charakteristika kyselin
jsou látky, které ve vodě uvolňují kationty vodíku H+ lakmus barví červeně pH < 7 skupenství pevné (citronová) - kapalné (dusičná, sírová…) Vodné roztoky vedou elektrický proud (obsahují volně pohyblivé ionty) Dělíme je na : dvouprvkové – bezkyslíkaté kyseliny tříprvkové – kyslíkaté kyseliny zpět na obsah

4 Názvosloví bezkyslíkatých kyselin
Název je dvouslovný podstatné jméno (kyselina) přídavné jméno – odvozeno od nekovového prvku Ve vzorci je na prvním místě značka vodíku a na druhém nekovový prvek K názvu sloučeniny vodíku s nekovovým prvkem se přidá zakončení –ová Kyseliny odvozené od halogenovodíků: Od fluorovodíku HF kyselina fluorovodíková HF Od chlorovodíku HCl kyselina chlorovodíková HCl Od bromovodíku HBr kyselina bromovodíková HBr Od jodovodíku HCl kyselina jodovodíková HI zpět na obsah

5 Oxidační čísla – zakončení kyselin
II III IV V VI VII VIII - ná - natá - itá - ičitá - ičná, -ečná - ová - istá - ičelá

6 Tvorba názvů kyslíkatých kyselin I
Postup, je-li oxidační číslo kyselinotvorného prvku liché (I, III, V, VII) kyselina dusičná Na první místo píšeme vodík H potom značku kyselinotvorného prvku a nakonec kyslík O Napíšeme oxidační čísla atomů všech prvků Určíme počet vázaných atomů kyslíku Zapíšeme vzorec kyseliny H N O H I N V Ox-II 1.(I) + 1.(V) + x.(-II)=O X=3 HNO3

7 Tvorba názvů kyslíkatých kyselin II
Postup, je-li oxidační číslo kyselinotvorného prvku sudé (II, IV, VI, VIII). Kyselina sírová Na první místo zapíšeme dva atomy vodíku H potom značku kyselinotvorného prvku a nakonec kyslík O Napíšeme oxidační čísla atomů všech prvků Určíme počet vázaných atomů kyslíku Zapíšeme vzorec kyseliny H2 S O Dva atomy H proto, že součet ox. čísel musí být dělitelný dvěma HI2 S VI O-IIx Součet všech kladných nábojů musí být roven všem záporným nábojům 2.(I) + 1.(VI) + x.(-II)=O X = 4 H2SO4

8 Odvození názvu kyseliny ze vzorce I
HClO4 zapíšeme oxidační H I Cl x O4 -II čísla atomů prvků vypočítáme oxidační číslo 1.(I) +1.(x) + 4.(-II) = 0 kyselinotvorného prvku, a tak x = VII zjistíme odpovídající zakončení přídavného jména v názvu kyseliny X = VII - istá spojíme podstatné jméno kyselina kyselina chloristá a přídavné jméno s odvozeným zakončením

9 Odvození názvu kyseliny ze vzorce II
H2CO3 zapíšeme oxidační H2 I C x O3 -II čísla atomů prvků vypočítáme oxidační číslo 2.(I) +1.(x) + 3.(-II) = 0 kyselinotvorného prvku, a tak x = IV zjistíme odpovídající zakončení přídavného jména v názvu kyseliny X = IV - ičitá spojíme podstatné jméno kyselina kyselina uhličitá a přídavné jméno s odvozeným zakončením zpět na obsah

10 Odvozuj vzorce kyselin z jejich názvů
Kyselina jodovodíková Kyselina dusičná Kyselina chloristá Kyselina chlorná Kyselina dusitá Kyselina wolframová Kyselina fluorovodíková Kyselina jodičná Kyselina křemičitá Kyselina bromovodíková Kyselina chlorečná Kyselina chloritá Kyselina siřičitá Kyselina chlorovodíková Kyselina jodistá

11 Odvozuj názvy kyselin z jejich vzorců
HIO4 HCl H2SO3 HClO2 HClO3 HBr H2SiO3 HIO3 HF H2WO4 HNO2 HClO HClO4 HNO3 HI

12 Kontrola Správné vzorce kyselin jsou uvedeny na stránce Odvozuj názvy kyselin z jejich vzorců od č. 15 do č. 1. Správné názvy kyselin jsou uvedeny na stránce Odvozuj vzorce kyselin z jejich názvů od č. 15 do č. 1. zpět na obsah

13 Otázky Vysvětli, jak vznikají kyselé deště?
Jak jsou definovány kyseliny? Jak dělíme kyseliny podle počtu prvků? V jakém skupenství jsou kyseliny? Uveď příklady. Proč vodné roztoky kyselin vedou elektrický proud? Co jsou indikátory, k čemu slouží? Které indikátory znáš? Zapiš rovnicí rozklad kyselin HCl, HNO3, H2SO4 na ionty. Které produkty vznikají reakcí hořčíku, hliníku a zinku s kyselinou chlorovodíkovou a kyselinou sírovou? Reakce zapiš chemickými rovnicemi. zpět na obsah

14 Domácí pokus Sestav jednoduchou aparaturu podle obrázku.
Ponoř dva železné hřebíky (elektrody) do vodného roztoku 8% octa (elektrolyt). Do obvodu připoj žárovku. Jako zdroj stejnosměrného proudu použij 4,5 V baterii. Pozoruj žárovku. + - Jak reaguje žárovka na procházející proud? KONEC zpět na obsah


Stáhnout ppt "KYSELINY."

Podobné prezentace


Reklamy Google