Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace v přírodopisu 52/CH13/10. 2. 2013, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: KYSELINY A ZÁSADY Autor:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace v přírodopisu 52/CH13/10. 2. 2013, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: KYSELINY A ZÁSADY Autor:"— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace v přírodopisu 52/CH13/10. 2. 2013, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: KYSELINY A ZÁSADY Autor: Mgr. Eva Vrtišková Předmět: ChemieTřída: VIII. Tematický okruh: Kyseliny Téma: Kyslíkaté kyseliny Druh výukového materiálu: prezentace Použití ICT: interaktivní tabule, prezentace v.ppt, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): výklad Použité zdroje: - Chemie, učebnice pro devátý ročník ZŠ a primu víceletých gymnázií. FRAUS 2003, Plzeň. - Poznámky k učebnicím chemie - Vlastní zdroje

2 KYSELINY Kyslíkaté kyseliny

3 Rozdělení kyselin Bez kyslíku Vodík a kyselinotvorný prvek Kyseliny odvozené od halogenovodíků HF k.fluorovodíková HCl k.chlorovodíková HI k. jodovodíková H 2 S k.sulfanová HCN k.kyanovodíková Kyslíkaté Vodík, kyselinotvorný prvek, kyslík HClO k.chlorná HNO 3 k.dusičná H 2 SO 4 k.sírová H 2 CO 3 k.uhličitá H 2 SO 3 k.siřičitá H 3 PO 4 k.fosforečná

4 Co už víme Kyseliny jsou látky, které ve vodném prostředí odštěpují vodíkový kation Ionizace : HCl H + +Cl - Přesněji H 3 O + Reakcí kovu a kyseliny vzniká vodík a příslušná sůl Podle počtu vodíků rozdělujeme kyseliny na: jednosytné, dvojsytné,... Silné kyseliny mají všechny molekuly rozštěpeny na ionty Jejich koncentrované roztoky jsou žíraviny

5 Ionizace HCl

6 Názvosloví kyslíkatých kyselin Podstatné jméno: kyselina Přídavné jméno: odvozeno z názvu kyselinotvorného prvku se zakončením podle jeho oxidačního čísla

7 Vzorce kyslíkatých kyselin Ve vzorci píšeme vlevo značku vodíku, uprostřed značku nekovu (kyselinotvorného prvku) a vpravo značku kyslíku Kyselina dusičná má tedy vzorec HNO 3 Kyselina sírová má tedy vzorec H 2 SO 4.

8 Vlastnosti a význam Expedují se jako koncentrované vodné roztoky Např. kyselina sírová, dusičná, fosforečná Pevné skupenství má kyselina boritá Pouze ve zředěném vodném roztoku existují slabé kyseliny :uhličitá, siřičitá, křemičitá Vodné roztoky jsou kyselé pH<7 Ve vodném roztoku ionizují Např. HNO 3 H + + NO 3 -

9 Nejdůležitější a nejznámější kyseliny Kyselina sírová H 2 SO 4 Koncentrovaná 96-98% Hustá bezbarvá kapalina Hygroskopická = odebírá látkám vodu organické látky jejím působením uhelnatí Zředěná reaguje téměř se všemi kovy( kromě Pb, Au, Pt) ředění kyselin!!!! Uvolňuje se velké množství tepla

10 Dehydratace cukru kyselinou sírovou

11 Kyselina sírová Ve vodě ionizuje na 2 kationty vodíku a síranový anion H 2 SO 4 2H + +SO 4 2- Kyselina sírová má rozsáhlé použití: Umělá hnojiva 62% Jiné chem. látky 19% Výbušniny,guma,baterie 7% Nátěrové hmoty a barviva 6% Umělé hedvábí 3% Výroba nafty 2% Výroba železa a oceli 1% 30% kyselina

12 Výroba kyseliny sírové výrobu kyseliny sírové znázorňuje toto schéma 1) Spálení síry 2) Oxid siřičitý je smíšen s dalším vzduchem. Poté je za teploty 450 °C veden přes čtyři až pět oddělených ploch katalyzátoru, který tvoří kuličky oxidu vanadičného. 3) Vzniklí oxid sírový se pohlcuje v kyselině sírové za vzniku olea. Oleum je hustá dýmavá kapalina. 4) Oleum je opatrně smíšeno s vodou za vzniku koncentrované kyseliny sírové.

13 Kyselina dusičná HNO 3 Koncentrovaná 67% Bezbarvá, nestálá kapalina, účinkem světla se rozkládá na oxid dusičitý ( uchovávat v tmavých lahvích) Velmi reaktivní ( s kovy nevzniká vodík, ale oxidy) Silná žíravina, její zředěné roztoky mají oxidační účinky Směs HCl s HNO 3 v poměru 3:1 –lučavka královská

14 Výroba a použití Průmyslová výroba kyseliny dusičné Velká část amoniaku z Haberova procesu vstupuje do výroby kyseliny dusičné. Surovinami pro výrobu jsou amoniak, vzduch a voda. 1) Amoniak se smísí se vzduchem poté se vede při tlaku 1 MPa a teplotě 800 °C přes katalyzátor. Katalyzátor tvoří jemné pletivo z platiny a rhodia. 2) Vzniklý oxid dusný se ochladí a přidá se více vzduchu. 3) Ke vzniklému oxidu dusičitému se přidá vzduch a vše se smíchá z vodou Většina kyseliny dusičné se používá k výrobě hnojiv Část je použita na výrobu výbušnin, jako trinitrotoluen (TNT) Část se použije na výrobu nylonu a terylenu. Část se používá k výrobě léků.

15 Obrázky http://kekule.science.upjs.sk/chemia/kaz/rozpust anie%20kyselin.jpg http://kekule.science.upjs.sk/chemia/kaz/rozpust anie%20kyselin.jpg http://www.chemierol.wz.cz/nazvoslovi%20kyseli ny.jpg http://www.chemierol.wz.cz/nazvoslovi%20kyseli ny.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons /thumb/a/af/Papier_pH.jpg/220px-Papier_pH.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons /thumb/a/af/Papier_pH.jpg/220px-Papier_pH.jpg http://dragonadam.wz.cz/obrazky/disociace_h2s o4.jpg http://dragonadam.wz.cz/obrazky/disociace_h2s o4.jpg http://projektalfa.ic.cz/v_sirova_k.htm http://projektalfa.ic.cz/v_dusicna_k.htm


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace v přírodopisu 52/CH13/10. 2. 2013, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: KYSELINY A ZÁSADY Autor:"

Podobné prezentace


Reklamy Google