Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názvosloví solí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názvosloví solí."— Transkript prezentace:

1 Názvosloví solí

2 Definice a rozdělení solí
Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů a aniontů zbytků kyselin. Oxidační číslo zbytků kyselin se odvozuje podle počtu atomů vodíku (sytnosti) v kyselině (H2SO4 - SO4-II, HNO3 - NO-I3). Rozdělení solí: a/ Soli bezkyslíkatých kyselin (HF, HCl, HBr, HI, H2S) jsou v podstatě halogenidy nebo sulfidy. b/ Soli kyslíkatých kyselin (např. HNO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4)

3 Názvosloví solí kyslíkatých kyselin
Názvy solí kyslíkatých kyselin jsou složeny z podstatného jména odvozeného od kyseliny se zakončením -an (kyselina sírová - síran). Přídavné jméno je odvozeno od kovu a má koncovku podle oxidačního čísla (NaI2SO4 - síran sodný). Úkol 1: vyber ze sloučenin soli kyslíkatých kyselin: CuCO3, NaCl, NaOH, K2O, SCl4, PbS, AlCl3,H2O, NaClO3, CaF2, I2O5, K3PO4, PCl3.

4 Kontrola úkolu 1 CuCO3, NaClO3, K3PO4

5 Odvození vzorce kyslíkaté soli
Vzorce solí odvodíme od čtyř nejběžnějších kyselin dusičné HNO3, sírové H2SO4, uhličité H2CO3 a fosforečné H3PO4. Postup při odvození vzorce uhličitanu sodného: Napíšeme značku kovu a zbytku kyseliny NaCO3. Napíšeme oxidační číslo kovu podle koncovky a oxidační číslo zbytku kyseliny podle počtu vodíků v kyselině NaICO-II3. Sepíšeme oxidační čísla do kříže arabskými číslicemi. Když je počet zbytků kyselin větší než 1, píšeme je v závorce. Výsledný vzorec je Na2CO3.

6 Úkol 2: Napiš vzorce solí:
a/ Dusičnan vápenatý b/ Uhličitan draselný c/ Síran hlinitý d/ Fosforečnan hořečnatý

7 Kontrola úkolu 2 a/ Ca(NO3)2 b/ K2SO4 c/ Al2(CO3)3 d/ Mg3(PO4)2

8 Odvození vzorce ostatních kyslíkatých solí
Postup při odvození vzorce siřičitanu vápenatého: Zjistíme název kyseliny, ze které je sůl odvozena, v našem případě kyselina siřičitá. Z názvu kyseliny odvodíme název kyselinotvorného oxidu. V našem případě oxidu siřičitého SO2. Z SO2 a vody odvodíme vzorec kyseliny siřičité: SO2 + H2O → H2SO3 Napíšeme značku kovu a zbytku kyseliny CaSO3 Napíšeme oxidační čísla kovu a zbytku kyseliny CaIISO-II3 Sepíšeme do kříže arabskými číslicemi CaII2(SO-II)2 = CaSO3 Vzorec siřičitanu vápenatého je CaSO3.

9 Úkol 3: Napiš vzorce solí:
a/ Chlorečnan sodný b/ Křemičitan hořečnatý c/ Fosforitan železnatý d/ Manganistan draselný

10 Kontrola úkolu 3 a/ NaClO3 b/ MgSiO3 c/ Fe(PO2)2 d/ KMnO4

11 Odvození názvu kyslíkaté soli
Postup při odvození názvu Fe2(SO4)3: Sůl je odvozena od H2SO4, proto podstatné jméno je síran. Napíšeme oxidační číslo zbytku kyseliny Fe2(SO4)-II3 Vypočteme oxidační číslo Fe: 2 · x + 3 · (-2) = 0 x = 3 doplníme do vzorce FeIII2(SO4)-II3 Oxidačnímu číslu III náleží koncovka -itý. Název soli je síran železitý.

12 Úkol 4: Napiš názvy solí:
a/ CuCO3 b/ Mg3(PO4)2 c/ Zn(NO3)2 d/ Ag2SO4

13 Kontrola úkolu 4 a/ Uhličitan měďnatý b/ Fosforečnan hořečnatý
c/ Dusičnan zinečnatý d/ Síran stříbrný

14 Amonné soli Amonné soli mají místo kovu amonnou skupinu
NH4+I. Přídavné jméno u těchto solí je amonný. Postup při tvoření názvu a vzorce u amonných solí je stejný jako u ostatních solí. Úkol 5: Napiš vzorec síranu amonného a odvoď název (NH4)3PO4.

15 Kontrola úkolu 5 (NH4)2SO4, fosforečnan amonný


Stáhnout ppt "Názvosloví solí."

Podobné prezentace


Reklamy Google