Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor materiálu: RNDr. Pavlína Kochová Datum vytvoření: září 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor materiálu: RNDr. Pavlína Kochová Datum vytvoření: září 2012"— Transkript prezentace:

1 Autor materiálu: RNDr. Pavlína Kochová Datum vytvoření: září 2012
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Autor materiálu: RNDr. Pavlína Kochová Datum vytvoření: září 2012 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vyučovací předmět: chemie Ročník: Sekunda, 1. Téma: anorganické názvosloví – bezkyslíkaté kyseliny a jejich soli Druh materiálu: prezentace + pracovní list Klíčová slova: halogenovodíky, halogenid, sulfid, kyanid, selenid, tellurid, oxidační číslo, valenční koncovka Anotace: prezentace s výkladem a zakomponovanou aktivitou následovaná aktivitou pro procvičení ev. zpětnou vazbu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

2 Dum se skládá z výkladu formou prezentace s vloženou aktivitou
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Typ interakce Dum se skládá z výkladu formou prezentace s vloženou aktivitou a o následnou aktivitu formou pracovního listu Druh výukového zdroje Prezentace je učena pro výklad názvosloví daných skupin látek pro první rok výuky chemie na nižším gymnáziu resp. opakování kapitoly v prvním ročníku vyššího gymnázia. charakterizuje bezkyslíkaté kyseliny a jejich soli jako skupiny látek podává v jednotlivých krocích názorné vysvětlení postupu vytváření jejich názvů a vzorců druhá část prezentace umožňuje aktivní procvičení resp. rychlé zopakování Názvů jednotlivých kyselinotvorných plynů a aniontů jejich solí Pracovní list ve dvou úrovních obtížnosti lze použít pro procvičování učiva v hodině nebo jako domácí úkol, nebo pro zpětnou vazbu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

3 nebo formou domácího úkolu.
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž Typická délka využití Při použití pro výuku tématu jako nového učiva je dům zamýšlen na jednu vyučovací jednotku. Dle schopností žáků je aktivitu možno realizovat v hodině nebo formou domácího úkolu. Při opakování je délka prezentace 20 – 30 min. v závislosti na úrovni znalostí žáků. Zařazení materiálu dle ŠVP student určí oxidační číslo atomů prvků v halogenovodících resp. dalších binárních sloučeninách vodíku s ox. č. I osvojí si názvosloví binárních sloučenin vodíku s oxidačním číslem +I, odvozených kyselin a jejich solí odvodí z názvů vzorce a naopak Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

4 NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY A JEJICH SOLI Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/ CZ.1.07/1.5.00/

5 KYSELINY látky schopné odštěpovat H+ - vodíkový kation (proton)
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž KYSELINY látky schopné odštěpovat H+ - vodíkový kation (proton) dělení - bezkyslíkaté - kyslíkaté bezkyslíkaté - vodné roztoky binárních, plynných sloučenin vodíku s elektronegativními nekovovými prvky obecný vzorec HmX Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

6 NÁZVY A VZORCE PLYNŮ VII. A skupina HX název halogenu + o + vodík
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž NÁZVY A VZORCE PLYNŮ VII. A skupina HX název halogenu + o + vodík HF – fluorovodík HCl – chlorovodík HBr – bromovodík HI – jodovodík VI. A skupina H2X základ latinského názvu + -an H2S – sulfan H2Se – selan H2Te – telan další HCN - kyanovodík Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

7 NÁZVY KYSELIN jsou dvouslovné podstatné jméno – kyselina
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž NÁZVY KYSELIN jsou dvouslovné podstatné jméno – kyselina přídavné jméno – název plynu + koncovka –ová kyselina chlorovodíková (halogenovodíková) kyselina sulfanová (selanová, tellanová) kyselina kyanovodíková Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

8 VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž VZORCE KYSELIN vzorec plynu = vzorec kyseliny Reakce plynů a jejich vodných roztoků se mohou lišit, je proto důležité rozlišovat, kdy jde o plynnou sloučeninu a kdy o její roztok ! ! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

9 SOLI BEZKYSLÍKATÝCH KYSELIN
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž SOLI BEZKYSLÍKATÝCH KYSELIN soli jsou odvozeny od jednotlivých kyselin náhradou vodíkového kationtu kationtem kovu, nebo kationtem amonným názvy solí jsou odvozeny od jednotlivých kyselin a mají společnou koncovku –id kyselina sulfanová → sulfid S-II (selanová, tellanová) → selenid Se-II, tellurid Te-II kyselina kyanovodíková → kyanid CN-I kyselina chlorovodíková → chlorid Cl-I (halogenovodíková) → halogenid X-I Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

10 Mg F2 fluorid hořečnatý OD VZORCE K NÁZVU
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž OD VZORCE K NÁZVU 1. oxidační číslo X v halogenidech a CN vkyanidech = -I ! Pořadí prvků v názvu a vzorci je opačné ! Mg F2 II -I fluorid hořečnatý 2. součet oxidačních čísel všech prvků = 0 3. název začíná podstatným jménem halogenid (fluorid, chlorid, bromid, jodid, resp. kyanid) 4. následuje přídavné jméno – název druhého prvku + valenční koncovka dle oxidačního čísla Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

11 Fe S sulfid železnatý OD VZORCE K NÁZVU
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž OD VZORCE K NÁZVU 1. oxidační číslo S, Se, resp. Te v sulfidech, selenidech, resp. telluridech = -II ! Pořadí prvků v názvu a vzorci je opačné ! Fe S II -II sulfid železnatý 2. součet oxidačních čísel všech prvků = 0 3. název začíná podstatným jménem sulfid (selenid, resp. tellurid) 4. následuje přídavné jméno – název druhého prvku + valenční koncovka dle oxidačního čísla Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

12 Al l jodid hlinitý OD NÁZVU K VZORCI 3
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž OD NÁZVU K VZORCI jodid hlinitý Al l III –I 3 napsat značky prvků ! Pořadí prvků v názvu a vzorci je opačné ! 2. doplnit oxidační čísla l v halogenidech –I valenční koncovka -itý odpovídá oxidačnímu číslu hliníku +III 3. doplnit stechiometrické koeficienty tak, aby součet oxidačních čísel všech prvků = 0 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

13 Zn Se selenid zinečnatý OD NÁZVU K VZORCI
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž OD NÁZVU K VZORCI selenid zinečnatý Zn Se II –II napsat značky prvků ! Pořadí prvků v názvu a vzorci je opačné ! 2. doplnit oxidační čísla Se v selenidech –II valenční koncovka -natý odpovídá oxidačnímu číslu zinku +II 3. doplnit stechiometrické koeficienty tak, aby součet oxidačních čísel všech prvků = 0 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

14 VYTVOŘ VZORCE HCl chlorovodík kyselina fluorovodíková HF H2Te
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž VYTVOŘ VZORCE chlorovodík kyselina fluorovodíková kyselina tellanová kyanovodík sulfan kyselina jodovodíková kyselina bromovodíková bromovodík HCl HF H2Te HCN H2S HI HBr8 HBr Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

15 VYTVOŘ VZORCE NaCl chlorid sodný selenid železitý FeSe Cu(CN)2
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž VYTVOŘ VZORCE chlorid sodný selenid železitý kyanid měďnatý jodid draselný sulfid olovnatý bromid amonný chlorid stříbrný tellurid vápenatý NaCl FeSe Cu(CN)2 KI PbS NH4Br AgCl CaTe Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

16 VYTVOŘ NÁZVY HCN HF H2Se HBr HI H2S H2Te HCl
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž VYTVOŘ NÁZVY HCN HF H2Se HBr HI H2S H2Te HCl kyanovodík,kys.kyanovodíková fluorovodík, kys. fluorovodíková selan, kys. selanová bromovodík, kys. bromovodíková sulfan, kys. sulfanová tellan, kys. tellanová chlorovodík, kys. chlorovodíková Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

17 VYTVOŘ NÁZVY CaCl2 TlCN FeI3 CCl4 CaSe SbBr3 Fe2S3 AlF3
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž VYTVOŘ NÁZVY CaCl2 TlCN FeI3 CCl4 CaSe SbBr3 Fe2S3 AlF3 chlorid vápenatý kyanid thalný jodid železitý chlorid uhličitý selenid jodičný bromid antimonitý sulfid olovnatý fluorxid hlinitý Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

18 VYTVOŘ NÁZVY CaCl2 TlOH FeI3 CCl4 IF5 SbBr3 Pb(OH)2 Al(OH)3
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž VYTVOŘ NÁZVY CaCl2 TlOH FeI3 CCl4 IF5 SbBr3 Pb(OH)2 Al(OH)3 chlorid vápenatý hydroxid thalný jodid železitý chlorid uhličitý fluorid jodičný bromid antimonitý hydroxid olovnatý hydroxid hlinitý Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

19 URČI NÁZEV PLYNU VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž CZ.1.07/1.5.00/34.0501
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

20 HCl URČI NÁZEV PLYNU VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

21 HCN URČI NÁZEV PLYNU VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

22 H2S URČI NÁZEV PLYNU VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

23 HF URČI NÁZEV PLYNU VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

24 H2Se URČI NÁZEV PLYNU VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

25 HI URČI NÁZEV PLYNU VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

26 H2Te URČI NÁZEV PLYNU VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

27 URČI NÁZEV SOLI VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž CZ.1.07/1.5.00/34.0501
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

28 S-II URČI NÁZEV SOLI VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

29 Cl-I URČI NÁZEV SOLI VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

30 F-I URČI NÁZEV SOLI VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

31 (CN)-I URČI NÁZEV SOLI VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

32 Se-II URČI NÁZEV SOLI VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

33 I-I URČI NÁZEV SOLI VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

34 Br-I URČI NÁZEV SOLI VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/

35 VALENČNÍ KONCOVKY OXIDAČNÍ ČÍSLO VALENČNÍ KONCOVKA I - ný II - natý
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Žž VALENČNÍ KONCOVKY OXIDAČNÍ ČÍSLO VALENČNÍ KONCOVKA I - ný II - natý III - itý IV - ičitý V - ečný, - ičný VI - ový VII - istý VIII - ičelý Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová CZ.1.07/1.5.00/


Stáhnout ppt "Autor materiálu: RNDr. Pavlína Kochová Datum vytvoření: září 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google