Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

jméno autora Mgr. Eva Truxová název projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "jméno autora Mgr. Eva Truxová název projektu"— Transkript prezentace:

1 jméno autora Mgr. Eva Truxová název projektu Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ číslo šablony V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd předmět chemie pořadové číslo DUM 32

2 Anotace Prezentace seznamuje s bezkyslíkatými i kyslíkatými kyselinami, názvoslovím a jejich použitím.Závěrem žáci řeší úkoly. Autor Mgr. Eva Truxová Očekávaný výstup Zvládá názvosloví kyslíkatých a bezkyslíkatých kyselin Druh učebního materiálu prezentace Druh interaktivity kombinované Cílová skupina žák Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělání – druhý stupeň Typická věková skupina let

3 KYSELINY jsou látky, které ve vodě uvolňují kationty vodíku H+
kyselina → H+ + anion kyseliny Vodíkové kationty H+ nejsou schopny existovat samostatně.V roztoku se spojují s molekulami vody a vznikají oxoniové kationty H3O+ H H2O → H3O+

4 Společné vlastnosti kyselin
Mají kyselou chuť. Barví lakmus červeně. Mají hodnoty pH menší než. Koncentrované kyseliny jsou žíraviny - naleptávají pokožku, textil, kovy, přírodu. H+ je nositelem kyselosti - převažuje-li v roztoku, roztok je kyselý.

5 PAMATUJ všechny kyseliny mají na začátku vodík

6 Rozdělení kyselin Bezkyslíkaté – jsou dvouprvkové
Tvoří je pouze vodík a další nekovový prvek Názvy Z podstatného jména kyselina a přídavného jména, které vznikne tak, že k názvu sloučeniny vodíku s nekovovým prvkem přidáme koncovku -ová HF kyselina fluorovodíková

7

8 Zástupci bezkyslíkatých kyselin
Např. od fluorovodíku HF je kyselina fluorovodíková kyselina fluorovodík ová Kyselina fluorovodíková HF - vysoce toxická a žíravá kapalina má lepkavé účinky na kůži používá se k leptání skla

9 Kyselina chlorovodíková HCl
látka žíravá, vyskytuje se jako slabý roztok v lidském žaludku technická se nazývá kyselina solná – má nažloutlou barvu, která je způsobená rozpuštěným chloridem železitým dráždí dýchací cesty a leptá pokožku koncentrovaná HCl je silná žíravina Kyselina bromovodíková HBr Kyselina jodovodíková HI Kyselina sulfanová (sirovodíková) H2S vzniká rozpuštěním sirovodíku ve vodě

10 2. Kyslíkaté kyseliny Odvození vzorců
ve vzorci píšeme vlevo značku vodíku, uprostřed značku nekovu a vpravo značku kyslíku H X O X= prvek nekovu - počet atomů kyslíku je roven polovině součtu oxidačních čísel vodíku a nekovu

11 Vzorec kyseliny dusičné
Napíšeme pořadí prvků H N O 2. Určíme oxidační čísla HI NV O-II 3. Sečteme kladná ox. čísla, vydělíme dvěma a zapíšeme výsledek za kyslík (když je centrální atom v lichém oxidačním čísle, stačí napsat jeden vodík) HNO3

12 Vzorec kyseliny sírové
napíšeme značky prvků a jejich oxidační čísla H S O 2. HI SVI O-II (když je centrální atom v sudém oxidačním čísle, musí se napsat dva vodíky ) 3. H2I SVI O-II 4. H2SO4

13

14 Zástupci kyslíkatých kyselin
Kyselina sírová H2SO4 (alchymisté ji nazývali vitriol) koncentrovaná – silná žíravina odnímá látkám vodu a způsobuje zuhelnatění látek reaguje s kovy – uvolňuje se vodík olejovitá kapalina ve vodě se štěpí na dva kationty vodíku a jeden síranový aniont H2SO4 → 2H+ + SO42-

15 Na Petriho misky položíme kostku cukru, filtrační papír
a bavlněnou látku. Přikápneme několik kapek koncentrované kyseliny sírové. Všechny organické látky obsahují uhlík. Pokud organické látce odebereme vodu, zčerná (uhlík se vyloučí).

16 Popáleniny u člověka

17 Výroba kyseliny sírové
spalováním síry vzniká oxid siřičitý S + O2 → SO2 2. Oxid siřičitý se oxiduje vzdušným kyslíkem na oxid sírový. Reakce probíhá v reaktoru. Aby reakce proběhla rychle, přidává se do reakce katalyzátor - oxid vanadičný V2O5. 2 SO2 + O2 →2 SO3 3. Kyselina sírová vzniká pohlcováním oxidu sírového ve vodě. SO3 + H2O H2SO4

18 Použití kyseliny sírové
k výrobě velkého množství dalších chemických sloučenin (hnojiv, barviv, výbušnin, plastů, léčiv, umělých vláken) náplň olověných akumulátorů pro automobily

19 Tvrdé nebo měkké i Síra se píše s měkkým i, všechna slova, která od ní odvodíme, musíme tedy psát také s měkkým i. kyselina sírová

20 Kyselina dusičná HNO3 HNO3 → H+ + NO32- bezbarvá kapalina
při ředění vzniká velké množství tepla na světle se rozkládá na oxid dusičitý (hnědý) a vodu – uchovat v tmavé lahvi štěpení kyseliny dusičné na ionty: HNO3 → H+ + NO32- použití: výroba dusíkatých hnojiv, výbušnin (dynamitu)

21 Lučavka královská - směs kyseliny dusičné a chlorovodíkové v objemovém poměru 1:3 - reaguje se zlatem a platinou

22 Kyselina trihydrogenfosforečná H3PO4
vznik: rozpuštěním oxidu fosforečného P2O5 + 3 H2O         2 H3PO4 Použití: výroba hnojiv zředěná do alkoholických nápojů výroba léčiv a zubních tmelů

23 Kyselina uhličitá H2CO3 slabá kyselina vznik:
pohlcováním oxidu uhličitého ve vodě obsažena v sycených nápojích (s bublinkami) otevřením lahve pozorujeme unikající bubliny plynu po delší době říkáme minerálka „zvětrala nebo vyvětrala“ H2O + CO2         H2CO3

24 Ředění kyselin Při ředění opatrně lijeme vždy kyselinu do vody. NIKDY NE NAOPAK !!! kyselina voda voda

25 První pomoc při polití kyselinou
postižené místo alespoň 20 minut vymývat proudem studené vody místo omýt roztokem jedlé sody vždy doprava k lékaři

26 Ú K O L Y

27 Kyseliny – procvičování - napište vzorce těchto kyselin
1) Kyselina chlorovodíková 2) Kyselina sírová 3) Kyselina bromná 4) Kyselina selenová 5) Kyselina fosforitá 6) Kyselina chloristá 7) Kyselina bromičná 8) Kyselina siřičitá 9) Kyselina křemičitá 10) Kyselina dusitá 11) Kyselina jodičná 12) Kyselina arseničná 13) Kyselina dusičná 14) Kyselina seleničitá 15) Kyselina uhličitá 16) Kyselina manganistá 17) Kyselina chromitá 18) Kyselina boritá 19) Kyselina fluorovodíková 20) Kyselina manganová 21) Kyselina chromová 22) Kyselina sirovodíková 23) Kyselina bromistá 24) Kyselina arsenitá 25) Kyselina trihydrogenfosforečná

28 řešení 1) Kyselina chlorovodíková – HCl 2) Kyselina sírová – H2SO4
3) Kyselina bromná – HBrO 4) Kyselina selenová – H2SeO4 5) Kyselina fosforitá – HPO2 6) Kyselina chloristá – HClO4 7) Kyselina bromičná – HBrO3 8) Kyselina siřičitá – H2SO3 9) Kyselina křemičitá – H2SiO3 10)Kyselina dusitá – HNO2 11) Kyselina jodičná – HIO3 12) Kyselina arseničná – HAsO3 13) Kyselina dusičná – HNO3 14) Kyselina seleničitá – H2SeO3 15) Kyselina uhličitá – H2CO3 16) Kyselina manganistá – HMnO4 17) Kyselina chromitá – HCrO2 18) Kyselina boritá – HBO2 19) Kyselina fluorovodíková – HF 20) Kyselina manganová – H2MnO4 21) Kyselina chromová – H2CrO4 22) Kyselina sirovodíková – H2S 23) Kyselina bromistá – HBrO4 24) Kyselina arsenitá – HAsO2 25) Kys. trihydrogenfosforečná – H3PO4

29 Napište názvy těchto kyselin:
H2S HBr HNO3 H2SiO3 H2SO4 HPO2 H2CO3 H2SO3 HCl

30 H2S – kyseliny sirovodíková
HBr – kyselina bromovodíková HNO3 – kyselina dusičná H2SiO3 – kyselina křemičitá H2SO4 – kyselina sírová HPO2 – kyselina fosforitá H3AsO4 – kys. trihydrogenarseničná H2CO3 – kyselina uhličitá H2SO3 – kyselina siřičitá

31 Zdroje:


Stáhnout ppt "jméno autora Mgr. Eva Truxová název projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google