Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VŠB - TU Ostrava, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky Rozvoj RCM v elektroenergetice Ing. Jan Gala.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VŠB - TU Ostrava, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky Rozvoj RCM v elektroenergetice Ing. Jan Gala."— Transkript prezentace:

1

2 VŠB - TU Ostrava, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky Rozvoj RCM v elektroenergetice Ing. Jan Gala

3 Pojem RCM Taková strategie údržby, aby se minimalizovaly celkové provozní náklady při zachování nezbytné míry spolehlivosti, bezpečnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí provozovaných zařízení. Spolehlivostně orientovaná údržba (Reliability Centered Maintenance – RCM) Změna (zmenšení) údržbových prostojů zařízení při zaručení dané spolehlivosti Princip údržby nikoli podle času, ale podle skutečného stavu zařízení Zefektivnění a optimalizace údržby zařízení

4 Zavedení RCM Určení všech zařízení, která podléhají údržbě a uplatní se tedy v samotném procesu RCM Stanovení funkce těchto zařízení Identifikace poruch zařízení a jejich následků Sestavení rovnice celkových provozních nákladů na zařízení a nalezení nejvhodnější formy údržby Stanovení důležitosti zařízení Určit model stárnutí zařízení To je většinou vyjádřeno náklady na údržbu prvku, náklady na opravu prvku a náklady při výpadku prvku.

5 Rovnice celkových provozních nákladů [Kč.rok -1 ] N C.... celkové náklady [Kč.rok -1 ] N U.... náklady na údržbu [Kč.rok -1 ] N O.... náklady na opravu [Kč.rok -1 ] N V.... náklady na výpadek [Kč.rok -1 ] N D.... další náklady [Kč.rok -1 ] (náklady na vlastní spotřebu elektrické energie, náklady na ztráty v zařízení, podnikové režie apod.)

6 Typy údržby Korektivní údržba (provoz do poruchy) Zařízení provozujeme tak dlouho, až dojde k poruše.

7 Periodická údržba Údržba zařízení se provádí v pravidelných intervalech bez ohledu na jeho skutečný stav.

8 Údržba podle stavu Zjišťuje se stav zařízení a na jeho základě se usoudí, kdy provést údržbu daného zařízení.

9 Spolehlivostně orientovaná údržba Stanoví se takový optimální systém údržby, aby náklady na údržbu byly minimální a nebyla snížena spolehlivost daného zařízení.

10 Aplikace na zařízení SME a.s. Důležité je stanovení kritérií pro výběr prvků vhodných pro zavedení systému RCM. 1. Důležitost prvku pro danou rozvodnou společnost 2. Dostatečný počet vstupních podkladů pro zavedení RCM 3. Návratnost – nebude se měnit stávající systém údržby Stanovení prvků pro aplikaci RCM z hlediska významu kritérií Z hlediska důležitosti prvku pro rozvodnou společnost to jsou: - Transformátory 110 kV/vn - Vedení 110 kV Z hlediska dostatečného počtu událostí to jsou: - Distribuční trafostanice vn/nn

11 Výsledky aplikace systému RCM na DTS Vyhodnocení aplikace RCM na DTS je provedeno na základě hodnot z období roku 2001 a 2002.

12 Oproti současnému provádění periodické údržby jednou za 4 roky, rozdíl v nákladech na údržbu jedné trafostanice vn/nn pro rok 2002 činí 22,4%. Další směřování RCM V důsledku liberalizace trhu s elektřinou Zahrnutí sankcí vůči dodavateli elektrické energie za nesplnění standardů dodávky Ovlivnění výsledků analýzy Nový pohled na rozdělení trafostanic dle důležitosti odběratele Sledování stavu zařízení ON-LINE Vytvoření softwaru k monitorování okamžitého stavu zařízení

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "VŠB - TU Ostrava, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky Rozvoj RCM v elektroenergetice Ing. Jan Gala."

Podobné prezentace


Reklamy Google