Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalita elektrické energie z pohledu distributora

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalita elektrické energie z pohledu distributora"— Transkript prezentace:

1 Kvalita elektrické energie z pohledu distributora
Martin Kašpírek E.ON Česká republika, s.r.o.

2 Aktuálnost problematiky kvality elektřiny
Ekonomický efekt - Sankce a slevy za nekvalitní dodávku Právní efekt – zavazujeme se ke „kvalitě“ ve smlouvě o připojení Téma Datum Oblast

3 Pojem „kvalita elektřiny“ technicky = parametry napětí
kmitočet sítě velikost a odchylky napájecího napětí velikost rychlých změn napětí míra vjemu flikru nesymetrie napájecího napětí harmonická napětí meziharmonická napětí úrovně napětí signálů v napájecím napětí Téma Datum Oblast

4 Kvalita elektřiny legislativně - Vyhláška 540/2005 Sb.
Napájecí napětí a frekvence Lhůta na vyřízení reklamace na kvalitu elektřiny Lhůta na odstranění příčin snížené kvality Téma Datum Oblast

5 Zákon 458/2000 Sb. - Energetický zákon
provozovatel distribuční soustavy má právo přerušit nebo omezit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny odběratelům při odběru elektřiny zařízeními, která ovlivňují kvalitu elektřiny v neprospěch ostatních odběratelů a odběratel nevybavil tato odběrná zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů Téma Datum Oblast

6 DS 110kV E.ON „západ“ Téma Datum Oblast

7 Archivace dat v DAM Téma Datum Oblast

8 Vyhodnocení konkrétního týdne v Dasný T402
Téma Datum Oblast

9 Příklad průběhu napětí Dasný T402
Téma Datum Oblast

10 Stav tolerancí napětí z pohledu ČSN EN 50160 v DS
Téma Datum Oblast

11 Stav flikru z pohledu ČSN EN 50160 v DS
Téma Datum Oblast

12 Vyhodnocení tolerancí napětí dle ČSN EN 50160 na NN
Za normálních provozních podmínek s vyloučením přerušení napájení musí být pro hladinu NN: během každého týdne 95% průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut v rozsahu Un 10% všechny průměrné efektivní hodnoty napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut v rozsahu Un +10%/-15% Téma Datum Oblast

13 Algoritmus vyhodnocení tolerancí napětí na NN
Téma Datum Oblast

14 Vyhodnocení napětí na konci dlouhého vedení NN
Téma Datum Oblast

15 Schematické znázornění 1f zatížení na NN
Téma Datum Oblast

16 Fázorový diagram pro 1f zatížení na hladině NN
Téma Datum Oblast

17 Model úbytku napětí na přívodním fázovém vodiči
Téma Datum Oblast

18 Měření změny napětí v místě připojení 1f zátěže
Téma Datum Oblast

19 Průběh flikru Plt při měření na NN
Téma Datum Oblast

20 Prokázání nedovoleného příspěvku flikru
Téma Datum Oblast

21 Kdo za flikr může? Pro potřeby posuzování očekávaných zpětných vlivů spotřebičů v sítích nn je definována vztažná impedance (ČSN IEC – převzato do PNE ). Pokud je v přípojném bodě dodržena hodnota vztažné impedance pro spořebiče do 16 A, respektive do 75 A, lze předpokládat, takovéhoto zařízení odpovídají příslušným normám (označení CE) nezpůsobí nepřípustnou úroveň rušení. V této studii byla proto uvažována vztažná impedance pro třífázově připojené spotřebiče: do 16 A Zvz = 0,24 + j 0,15 [], modul 0,283 [] do 75 A Zvz = 0,15 + j 0,15 [], modul 0,215 [] Téma Datum Oblast

22 PNE 33 3430-0 definuje příspěvek z.v. pro 1 odběratele
Téma Datum Oblast

23 Odchylka a max. změna napětí
Téma Datum Oblast

24 Příčina změny napětí – změna zatížení
Téma Datum Oblast

25 Příčina změny napětí (poklesu) – porucha (OZ)
Téma Datum Oblast

26 Posouzení připojitelnosti AM
Téma Datum Oblast

27 Posouzení připojitelnosti TČ (flikr)
Téma Datum Oblast

28 Praktická ukázka flikru způsobeného rozběhy AM
Téma Datum Oblast

29 Šíření flikru, eliminace flikru posílením sítě
Téma Datum Oblast

30 Opatření ke snížení flikru na straně odběratele
Téma Datum Oblast


Stáhnout ppt "Kvalita elektrické energie z pohledu distributora"

Podobné prezentace


Reklamy Google