Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza způsobilosti procesů a výrobních zařízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza způsobilosti procesů a výrobních zařízení"— Transkript prezentace:

1 Analýza způsobilosti procesů a výrobních zařízení
Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Systémy řízení jakosti – cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, TF, ČZU Praha

2 Úvod jednou z důležitých oblastí managementu jakosti je měření procesů. součástí měření procesů je hodnocení způsobilosti procesů, kterou lze charakterizovat jako schopnost procesů poskytovat výrobky splňující požadovaná kritéria jakosti. znalost způsobilosti procesu je důležitým podkladem pro plánování a zlepšování jakosti.

3 Důvody pro hodnocení způsobilosti procesů
je součástí plánování jakosti výrobku, neboť ověřuje vhodnost navrženého procesu pro zajištění požadovaných znaků jakosti navrhovaného výrobku; umožňuje odhadnout pravděpodobnost výskytu neshodných výrobků; umožňuje optimalizovat plánování výroby; je důležitým podkladem pro plánování údržby výrobního zařízení; je důležitým podkladem pro iniciaci aktivit zlepšování a posouzení jejich účinnosti; zvyšuje důvěru zákazníků k dodávaným výrobkům; informace o způsobilosti procesů dodavatele jsou součástí hodnocení dodavatele.

4 Postup pro hodnocení způsobilosti procesu
volba znaku jakosti (soulad s požadavky zákazníka); analýza systému měření (ověření vhodnosti znaku jakosti); shromažďování údajů (z probíhajícího procesu v průběhu dostatečně dlouhého časového období); průzkumová analýza shromážděných údajů (identifikace odlehlých hodnot, posouzení charakteru rozdělení sledovaného znaku, analýza nezávislosti dat); ověření normality sledovaného znaku jakosti (data musí korespondovat normálnímu rozdělení); posouzení statistické zvládnutosti procesu (regulační diagramy); výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s požadovanými hodnotami.

5 Požadavky na počet neshodných výrobků podle různých programů kvality
Počet vadných kusů v kusů

6 Výpočet indexů způsobilosti
Pravděpodobnosti výskytu hodnot P v pásmech s rozdílnou vzdáleností od střední hodnoty m za předpokladu normálního rozdělení sledovaného znaku jakosti

7 Charakteristiky potřebné pro stanovení indexu způsobilosti Cp
(LSL – dolní toleranční mez, USL – horní toleranční mez, TI – šířka tolerančního pole, s – směrodatná odchylka)

8 Indexy způsobilosti procesu
Index způsobilosti Cp je mírou potenciální schopnosti procesu zajistit, aby hodnota sledovaného znaku jakosti ležela uvnitř tolerančních mezí; index nezohledňuje rozmístění hodnot znaků jakosti v tolerančním poli.

9 Indexy způsobilosti procesu
b) Index způsobilosti Cpk zohledňuje nejen variabilitu sledovaného znaku jakosti, ale i jeho polohu vůči tolerančním mezím; charakterizuje skutečnou způsobilost procesu dodržovat předepsané toleranční meze.

10 Zadání Pomocí nástrojů analýzy způsobilosti procesu ze zadaných dat zjistěte úroveň schopnosti procesu (při různých velikostech dolních (LSL) a horních (USL) tolerančních mezí) poskytovat výrobky splňující požadovaná kritéria jakosti. Pro čtyři různá zadání dolních a horních tolerančních mezí vypočítejte indexy způsobilosti Cp a Cpk. Hodnoty dolních a horních tolerančních mezí Varianta LSL (g) USL (g) 1 10,32 50,35 2 10,00 40,00 3 23,67 37,01 4 17,00 57,00

11 Zadání Jakým způsobem by se musely změnit vstupní hodnoty pro výpočet Cp a Cpk, aby platilo Cp = Cpk = 1,33. Při výpočtu použijte hodnoty dolní a horní toleranční meze varianty 1 (tabulka 1). Pro hodnoty Cp = Cpk = 1,33 přepočítejte velikost tolerančních mezí při zachování velikosti původní směrodatné odchylky s. Získané výsledky okomentujete z hlediska způsobilosti procesu poskytovat výrobky splňující požadovaná kritéria jakosti. Vypracujte referát podle výše uvedené osnovy, vytiskněte a uložte do aplikace MOODLE.

12 Komparace dvou stejně velkých tolerančních intervalů různě posunutých vůči střední hodnotě

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Analýza způsobilosti procesů a výrobních zařízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google