Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Okamžik poskytnutí podpory malého rozsahu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Okamžik poskytnutí podpory malého rozsahu"— Transkript prezentace:

1 Okamžik poskytnutí podpory malého rozsahu
JUDr. Michael Kincl Brno

2 Příslušné právní předpisy
Nařízení EK č. 1998/2006 – obecné de minimis Nařízení EK č. 875/2007 – de minimis v oblasti rybolovu Nařízení EK č. 1535/2007 – de minimis v zemědělství § 2 písm. d) zákona č. 215/2004 Sb.

3 Ustanovení pravidel EU
Zmíněná nařízení: „V souladu se zásadami, kterými se řídí podpora podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy, by měla být podpora de minimis považována za poskytnutou v okamžiku, kdy podnik získá na tuto podporu podle platného vnitrostátního právního režimu právní nárok.“

4 Ustanovení českého práva
§ 2 písm. d) zákona č. 215/2004 Sb.: „Dnem poskytnutí podpory malého rozsahu je den, kdy příjemci na tuto podporu vznikne právní nárok.“

5 Klíčový okamžik Vznik nároku na podporu malého rozsahu.
Nárok je definován jako možnost domoci se s úspěchem subjektivního práva uplatněním donucení u státního orgánu. Nárok je vlastností subjektivního práva spočívající v jeho vynutitelnosti státní mocí, případně svépomocí oprávněné osoby.

6 Modelové situace 1. Rozhodnutí kompetentního orgánu doprovázené smlouvou Základní otázka zní: Je podpora malého rozsahu poskytnuta rozhodnutím kompetentního orgánu nebo až na základě smlouvy? Podle judikatury rozhodnutí zastupitelstva obce nebo rady není právním úkonem, ale

7 Modelové situace materiálně právní podmínkou pro projev vůle obce, který se stává perfektním (formálně navenek vyjádřeným) teprve v případě podpisu příslušné smlouvy starostou (rozsudek NS ze dne , sp. zn. 30 Cdo 3049/2007). Relevantní tedy je účinnost smlouvy, a to i v případě rozložení podpory malého rozsahu

8 Modelové situace do splátek. Okamžik poskytnutí totiž není totožný s okamžikem vyplacení podpory. Výjimka: Veřejná záruka, v jejím případě je podpora poskytnuta okamžikem, kdy je záruka dána, nikoliv v okamžiku, kdy je záruka použita nebo kdy dojde k placení (čl Sdělení komise č. 2008/C 155/02 o použití

9 Modelové situace Článků 87 a 88 Smlouvy ES na státní podpory ve formě záruk). Zde je okamžikem poskytnutí rozhodnutí kompetentního orgánu, nikoliv účinnost smlouvy o záruce !!!

10 Modelové situace 2. Rozhodnutí kompetentního orgánu bez doprovodného aktu Praxe v ČR spíše výjimečná (např. rozhodování o investičních pobídkách). K poskytnutí podpory malého rozsahu dochází nabytím právní moci příslušného rozhodnutí.

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Okamžik poskytnutí podpory malého rozsahu"

Podobné prezentace


Reklamy Google