Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastní hodnocení školy ► evaluace = lat. valere – přeneseno do angličtiny= self-evaluation ► Scrivena, 1991 = „proces určování podstaty, hodnoty a ceny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastní hodnocení školy ► evaluace = lat. valere – přeneseno do angličtiny= self-evaluation ► Scrivena, 1991 = „proces určování podstaty, hodnoty a ceny."— Transkript prezentace:

1 Vlastní hodnocení školy ► evaluace = lat. valere – přeneseno do angličtiny= self-evaluation ► Scrivena, 1991 = „proces určování podstaty, hodnoty a ceny věcí”, zlepšuje kvalitu života, produktů a výkonů.

2 Pojmy ► Autoevaluace – pojem používaný RVP ZV : „systematické posuzování činnosti školy, jehož výsledky slouží ke korekci vlastní činnosti a jako východisko pro další práci školy”Je jedním z hlavních nástrojů autonomie školy. ► Vlastní hodnocení školy – pojem používaný školským zákonem ► sebehodnocení, sebeevaluace, dokonce sebe- evaluce apod.- jejich význam ve smyslu zlepšování práce školy není nejvhodnější

3 ► Kvalita přesné vymezení je náročné V mnoha dokumentech je hlavním pojmem, ale neříká se, co se tím rozumí. V mnoha dokumentech je hlavním pojmem, ale neříká se, co se tím rozumí. ► Evaluační aktivity u nás demokratické principy znamenají pro školy pravomoc relativně nezávisle rozhodovat o svém způsobu práce, o kvalitě, podávat o všem info svým partnerům – rodičům, společnosti. Záměr – skvělý, realizace – nenastala

4 Externí x interní evaluace ► externí : ČŠI, zřizovatel, národní srov. zk.=různé agentury,výzkumné ústavy… ► interní : škola problém – na školy je tvořen velký tlak, aby proces péče o kvalitu se stal každodenní činností, je to povinnost.Nejsou evaluační standardy, soubory indikátorů kvality neexistují Škola musí – a tak to nějak udělá … ► Žádná evaluace nesmí být nákladná, zaměřená na nesprávné věci – pak ztrácí význam.

5 „Šest kroků”(Nezvalová, 2003) 1. pochopení  jaký problém budeme řešit a proč, koho se to bude týkat, jaké informace potřebujeme  je nutná znalost aktuálního stavu 2. vytvoření plánu  vytvoření kritérií a indikátorů  volba nástrojů 3. sběr dat a informací 4. analýza zjištěných dat a informací 5. interpretace těchto dat, tj. eval. zpráva vč. doporučení, úkolů k odstranění chyb, posílení předností 6. zavádění změn a inovací

6 Proč ? = umět převzít zodpovědnost za svou vlastní práci – a to plně + zvýšení ochoty vzájemných konzultací, hospitací + profesionální rozvoj učitele + podpora pocitu „vlastnictví školy“, sounáležitosti s ní + schopnost organizovat změnu + změna způsobu a pojetí práce - pocit ohrožení - pocit ohrožení - učitelé nejsou zvyklí na reflexi - učitelé nejsou zvyklí na reflexi - je potřeba, aby většina učitelů dosáhla shody - je potřeba, aby většina učitelů dosáhla shody - subjektivnost - subjektivnost - vznikají otázky – kdo může s informacemi zacházet - vznikají otázky – kdo může s informacemi zacházet - schopnost zvládnout negativní zjištění stavu - schopnost zvládnout negativní zjištění stavu

7 ► Oblasti - § 8 odst.2 vyhl.č.15/2005 Sb., ► Cíle - § 8 odst. 1 ► ► Dokumentace a zpráva - § 8 odst.1b) - shrnutí získaných informací, formulace hodnotících soudů - formulace vizí, cílů a úkolů k odstranění nedostatků - organizační zajištění formulovaných úkolů - stanovení další evaluace v určité oblasti ke zjištění posunu kvality( následná evaluace)

8 ► ► V začátcích zachovat jednoduchost a stručnost ► ► Započaté věci dokončit ► ► Stanovení reálných cílů ► ► Je to týmový proces ► ► Neexistuje univerzální návod

9 Nejlepší zpráva je ta nejkratší - produktivita a kvalita práce rozhodně není úměrná počtu stránek Děkuji za pozornost

10


Stáhnout ppt "Vlastní hodnocení školy ► evaluace = lat. valere – přeneseno do angličtiny= self-evaluation ► Scrivena, 1991 = „proces určování podstaty, hodnoty a ceny."

Podobné prezentace


Reklamy Google