Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODMĚŇOVÁNÍ A ČINNOSTI NAVAZUJÍCÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODMĚŇOVÁNÍ A ČINNOSTI NAVAZUJÍCÍ"— Transkript prezentace:

1 ODMĚŇOVÁNÍ A ČINNOSTI NAVAZUJÍCÍ
1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno, Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_EKO-14 Tematický celek (sada): EKONOMIE Téma (název) materiálu: ODMĚŇOVÁNÍ A ČINNOSTI NAVAZUJÍCÍ Předmět: Ročník / Obor studia: 1. – 4. / všechny obory studia Autor / datum vytvoření: Bc. Jitka Maršálková / Anotace: Žáci se seznámí se zákoníkem práce a povinnostmi zaměstnavatelů a zaměstnanců Metodický pokyn: Prezentace je určena k výuce a samostudiu. Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 ODMĚŇOVÁNÍ A ČINNOSTI NAVAZUJÍCÍ

3 ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
výchovou vlastních učňů podnik vychová vlastní učně, které později zaměstná (hotel Intercontinental) z volných zdrojů je to na základě spolupráce s úřadem práce jsou to např. absolventi středních škol, vysokých škol, ženy v domácnosti, nebo na inzerát

4 MUSÍ OBSAHOVAT druh práce (zařazení - kuchař, lékař)
místo konání práce (sídlo firmy) den nástupu do práce mzda plat doba na kterou je pracovní poměr sjednán (doba určitá, doba neurčitá - zkušební lhůta 3 měsíce a může být ukončen pracovní poměr bez udání důvodů) 

5 PRACOVNÍ SMLOUVA hmotná zodpovědnost, mlčenlivost, pracovní doba, pracovní náplň, pracovní oděvy, počet hodin týdně, délka dovolené musí být písemná, vyhotovuje se 3x (zaměstnanec, zaměstnavatel, OSSZ) je to dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

6 Z PRACOVNÍHO POMĚRU VYPLÝVAJÍ PRO OBĚ STRANY PRÁVA A POVINNOSTI
Pro podnik - podnikatele měl by přidělovat práci podle pracovní smlouvy, platit mzdu, plat, vytvořit podmínky pro úspěšný výkon práce, seznámit pracovníky s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

7 MANAŽERSKÁ SMLOUVA je sepisována se zaměstnanci pro výkon řídících funkcí, jsou zde upraveny podmínky pro výkon funkce a zainteresovanost na prosperitě podniku MANAŽER služební auto, mobil, kancelář má pod sebou lidi, které odměňuje nebo propouští

8 PRACOVNÍK – ZAMĚSTNANEC
měl by řádně pracovat, dodržovat pracovní kázeň předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ZÁKONÍK PRÁCE je to souhrn právních norem, upravuje pracovně právní vztahy mezi zaměstnanci a organizacemi (měl by být k dispozici na úřadu práce, na každém pracovišti, ale i na internetu) PRACOVNÍ ŘÁD je to rozpracovaný zákoník práce, slouží pro jednotlivé organizace bývá vyvěšen na pracovišti zaměstnavatel by s ním měl seznámit pracovníka

9 UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
vytýkací dopisy pracovníkům (upozornění) výpověď je to jednostranné rozhodnutí o skončení pracovního poměru musí být písemně, jinak je neplatná dává-li ji organizace, je nutné uvést důvody, pracovník nemusí, výpovědní lhůta je dva měsíce dohoda vzájemný souhlas stran k určitému datu důvody požaduje-li to pracovník musí být uzavřena písemně

10 UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
okamžité zrušení výjimečně nutné důvody (zdravotní důvody, hrubéporušení paragrafu 53) uplynutí stanovené doby po uplynutí např. 1 roku - konec pracovního poměru úmrtí pracovníka

11 ZÁSADA ODMĚŇOVÁNÍ HODNOTÍ SE PLAT MZDA druh práce (kvalifikovanost)
množství práce jakost práce (kvalita) namáhavost práce odpovědnost (za co je odpovědný) PLAT pevně stanovená fixní částka za měsíční období (např. administrativní pracovnice, pracovník) v září dostanu plat za srpen datum uveden v kolektivní nebo pracovní smlouvě MZDA odměna za vykonanou práci, je závislá na výkonu nebo odpracovaném času, je pohyblivá a používá se např. ve výrobě - dělníci, v restauraci bere se za měsíc zpětně

12 POUŽÍVANÉ POJMY HRUBÁ MZDA
celkový výdělek zaměstnance za měsíční období ČISTÁ MZDA hrubá mzda – soc. pojištění, zdravotní pojištění a daň do státního rozpočtu TARIFNÍ MZDA nejnižší mzda podle zákonných předpisů, pracovník ji musí dostat SMLUVNÍ MZDA je dohodnutá individuálně mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem NOMINÁLNÍ MZDA (jmenovitá) peněžní částka, kterou dostanu a mám ji uvedenou na výplatní listině REÁLNÁ MZDA je to množství statků a služeb, které si za mzdu mohu koupit NATURÁLNÍ MZDA dočasně ve formě statků a služeb (obiloviny, brambory)

13 SLOŽKY MZDY Základní mzda (tarifní) – v pracovní smlouvě
OSTATNÍ MZDOVÉ SLOŽKY prémie – je to součást mzdy, která podléhá v pracovní smlouvě právnímu režimu, platnému pro mzdu a je soudně vymahatelná odměny – je to za mimořádně splněný úkol, není uvedeno v pracovní smlouvě PŘÍPLATKY KE MZDĚ přesčas v noci za práci ve zdraví škodlivém prostředí (vápno, barva) za svátky za soboty a neděle pokud to zaměstnavatel uzná – za práci ve výškách (vysokozdvižný vozík, pokrývač, na laně)

14 NÁHRADA MZDY za dovolenou – nárok na dovolenou je po odpracování alespoň 60ti dnů v kalendářním roce a základní výměra dovolené záleží na benevolenci zaměstnavatele při účasti na školení a studiu při zaměstnání za účelem prohloubení kvalifikace prostoje z viny zaměstnavatele - pracovník chce pracovat, ale nemůže (výpadek elektrického proudu, rozbitý stroj) svatba (pouze vlastní), stěhování, pohřeb – v případě, že jste vystavitel pohřbu při výkonu veřejných funkcí a občanských povinností po dobu nemoci, mateřské dovolené, ošetření dítěte, případně člena rodiny, zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy, ale soc. dávka !!! nezdaňuje se !!! (vyplácí OSSZ)

15 SPLATNOST MZDY Mzda je splatná pouze za měsíční období pokud není kolektivní smlouvou nebo pracovní smlouvou dohodnut jiný termín (v září bereme výplatu za srpen) na žádost zaměstnance musí být mzda splatná v době dovolené vyplacena před nástupem na dovolenou po skončení pracovního poměru vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci na jeho žádost mzdu v den skončení pracovního poměru.

16 SRÁŽKY ZE MZDY POJISTNÉ NA SOC. POJIŠTĚNÍ
platí se OSSZ má 3 části – důchodová, fond státní politiky zaměstnanosti, nemocenská ZDRAV. POJIŠTĚNÍ platí se zdravotním pojišťovnám VZP, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,… ZÁLOHA NA DAŇ Z PŘÍJMU přes finanční úřad do státního rozpočtu SOUDEM VYMĚŘENÉ VÝŽIVNÉ (alimenty) musí na soud, aby mu to strhli (úhrada, banka)

17 MZDOVÁ SOUSTAVA KVALIFIKAČNÍ KATALOGY
obsahují kvalifikační třídy, kam jsou jednotlivé profese zařazeny, jsou zvlášť pro dělnické povolání (soustružník, topič, instalatér) ,zvlášť pro THP (technicko-hospodářští pracovníci) např. účetní, sekretářky pracovníci jsou zařazeni do tříd podle práce, kterou vykonávají a podle své kvalifikace v soukromých firmách jsou tyto katalogy nahrazeny pracovní náplní MZDOVÝ TARIF je to základní hodinová mzda příslušné kvalifikační třídy dělníků PLATOVÝ TARIF je u THP za měsíc

18 FORMY MEZD ČASOVÁ MZDA používá se tam, kde je přesně stanovená pracovní doba (od – do) ÚKOLOVÁ MZDA používá se tam, kde se počítá podle skutečně provedeného výkonu pracovníka (buďto počtem vyrobených výrobků, nebo podle stanovené normy) SMÍŠENÁ MZDA kombinuje časovou a úkolovou, takže pracovník má určitou část mzdy fixní (stálou) a zbytek dostává podle zmíněného výkonu PODÍLOVÁ MZDA je určené procento z tržeb, např. provize, dealeři, pracovníci v realitních kancelářích, číšníci (svou prací se podílí na tržbě)

19 FORMY MEZD SMLUVNÍ MZDA
za provedenou práci dostáváme předem sjednanou částku např. manažeři (předem se dohodnou) Obecně: Každý podnikatel vlastní mzdové předpisy, podle kterých odměňuje, přičemž vychází ze zákonných předpisů nařízení vlády o minimální mzdě (zákon o mzdě) Ministerstvo práce povolilo pracovat dětem od 12 let, 4 hodiny denně(roznášení letáků,novin)

20 OTÁZKY Způsoby získání zaměstnanců ? Pojem minimální mzda ?
Způsoby ukončení pracovního poměru ? Srážky ze mzdy ?

21 ODPOVĚDI NA OTÁZKY Z vlastních a cizích zdrojů
Tuto mzdu musí zaměstnanec dostat Výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením Sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň

22 Použité zdroje ŠVARCOVÁ, Jena a kol. Ekonomie Stručný přehled teorie praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED, 2007, ISBN Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "ODMĚŇOVÁNÍ A ČINNOSTI NAVAZUJÍCÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google