Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Sjednocení úřadů práce podpoří spolupráci zaměstnavatelů s kariérovými poradci – realizace Dohody o spolupráci MPSV se Sdružením automobilového průmyslu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Sjednocení úřadů práce podpoří spolupráci zaměstnavatelů s kariérovými poradci – realizace Dohody o spolupráci MPSV se Sdružením automobilového průmyslu."— Transkript prezentace:

1 „Sjednocení úřadů práce podpoří spolupráci zaměstnavatelů s kariérovými poradci – realizace Dohody o spolupráci MPSV se Sdružením automobilového průmyslu v praxi“ Celostátní konference Sociální partnerství na podporu odborného školství ČR Plzeň 21. 1. 2011 Ing. Štefan Duháň, ředitel odboru politiky zaměstnanosti

2 Dohoda o spolupráci k podpoře odborného školství ČR Podepsána ministrem práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromírem Drábkem dne 23. 11. 2010 Podepsána ministrem práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromírem Drábkem dne 23. 11. 2010 Partnery jsou: ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí a Sdružení automobilového průmyslu Partnery jsou: ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí a Sdružení automobilového průmyslu Hlavní cíle partnerské spolupráce: 1) rozvoj partnerské sítě spolupracujících středních technických škol, průmyslových firem a úřadů práce na území ČR 2) potvrzení společenské prestiže českého technického školství 3) optimalizace přípravy obyvatelstva na profesní kariéru podle významu jednotlivých odvětví národního hospodářství Hlavní cíle partnerské spolupráce: 1) rozvoj partnerské sítě spolupracujících středních technických škol, průmyslových firem a úřadů práce na území ČR 2) potvrzení společenské prestiže českého technického školství 3) optimalizace přípravy obyvatelstva na profesní kariéru podle významu jednotlivých odvětví národního hospodářství

3 Předchozí partnerské spolupráce MPSV  Projekt IQ Auto - výsledky projektu velmi pozitivně hodnoceny sociálními partnery - MPSV a Sdružení automobilového průmyslu navazují na zkušenosti tohoto projektu Projekt IQ Industry Projekt IQ Industry - nový projekt realizovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - MPSV participuje za účelem podpory technických povolání

4 Proč podpora odborného školství?   Klesající populační křivka vycházejících žáků ZŠ   Role kariérových poradců při ovlivňování jejich rozhodování při prvotní volbě povolání   Dostupnost relevantních informací o vývoji trhu práce také směrem k rodičům vycházejících žáků, kteří se nemalou měrou podílejí na konečném rozhodnutí : „Kam na školu? – Kam do učení?“   Vysoká míra nabídky netechnických oborů vzdělávání a stoupajících nároků firem na nové zaměstnance

5 Kariérové poradenství na ÚP Od roku 1993 budování sítě Informačních a poradenských středisek pro volbu povolání (IPS) Od roku 1993 budování sítě Informačních a poradenských středisek pro volbu povolání (IPS) -17 let odborné poradenské činnosti, které na poli kariérového poradenství odborní poradci úřadů práce svým klientům poskytují nejen při prvotní volbě povolání v rámci činnosti IPS, ale i v průběhu profesní kariéry v rámci celoživotního vzdělávání V současné době disponují IPS různým materiálním a technickým vybavením (IT, testy...) Služby IPS mají své nezastupitelné místo právě v rámci mezirezortní spolupráce

6 Sjednocení úřadů práce cílený efekt poskytování stejně kvalitních služeb a jednotných informací a postupů při navazování spolupráce zaměstnavatelů s kariérovými poradci

7 Hledisko dlouhodobé perspektivy Změnit přístup k odbornému vzdělávání Více reflektovat konkrétní potřeby zaměstnavatelů Propojit vzdělávací sféru se světem práce (EU agenda) Maximálně prohloubit spolupráci škol, vzdělávacích institucí a podnikatelské sféry za podpory regionálních orgánů Vytvořit podmínky pro přechod a adaptabilitu kvalifikovaných absolventů všech typů škol na pracoviště podniků

8 Závěr Je nutné, aby i podniky vytvářely podmínky trvalého růstu kvalifikační struktury v rámci dalšího vzdělávání, mobility a flexibility svých zaměstnanců bez ohledu na to, zda jsou hrazeny z podnikových, veřejných nebo evropských zdrojů.

9 Děkuji Vám za pozornost Děkuji Vám za pozornost Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 tel: 221 923 502 stefan.duhan@mpsv.cz stefan.duhan@mpsv.czwww.mpsv.cz


Stáhnout ppt "„Sjednocení úřadů práce podpoří spolupráci zaměstnavatelů s kariérovými poradci – realizace Dohody o spolupráci MPSV se Sdružením automobilového průmyslu."

Podobné prezentace


Reklamy Google