Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SCLLD MAS Pobeskydí ve verzi návrhu Ostrava, 9. 12. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SCLLD MAS Pobeskydí ve verzi návrhu Ostrava, 9. 12. 2014."— Transkript prezentace:

1 SCLLD MAS Pobeskydí ve verzi návrhu Ostrava, 9. 12. 2014

2 POBESKYDÍ – VÍCE NEŽ DOBRÁ ADRESA

3

4 Charakteristika území a jeho problémy Zájem o bydlení v Pobeskydí Růst rozdílů v životní úrovni => konflikty Demografické stárnutí Nízká přidaná hodnota místní produkce Zájem o místní produkty, zdravý život. styl Nezaměstnanost znevýhodněných skupin (zdravotně, 50+, absolventi…)

5 Charakteristika území a jeho problémy Rozptýlená slezská zástavba (část území) Hledání efektivního řešení kvality dopravní infrastruktury, vodohospodářské infrastruktury Atraktivní a pestrá krajiny Ohrožení krajiny výstavbou… Intenzivní doprava, průmysl…

6 Hledání cest spolupráce PRV => Zemědělství … ??? Zaměstnanosti a podpora podnikání Meziobecní spolupráce (MAS v 6 ORP) Přeshraniční spolupráce (zkušenosti obcí) … Problém spolufinancování => podpora projektů členů MAS a obcí

7

8 Hospodářství – strategický cíl Zvýšit konkurenceschopnost místního hospodářství. Důraz bude kladen především na aktivity využívající místní zdroje ve prospěch místních společenství a na aktivity s vyšší přidanou hodnotou.

9 Hospodářství - priority Zaměstnanost Podnikatelské prostředí Zhodnocení místní produkce Zemědělství a lesnictví

10 Společnost – strategický cíl Zvýšit spokojenost místních obyvatel s životními podmínkami a s kvalitou života v Pobeskydí. Důraz bude kladen na dostupnost základních služeb, kvalitní podmínky pro rodinný život a na pospolitost venkovských společenství.

11 Společnost - priority Pomoc a péče pro potřebné Školství a venkovské školy Chuť bavit se a poznávat Podmínky pro spolkovou činnost Kulturní dědictví a tradice

12 Životní prostředí a infrastruktura – strategické cíle Zefektivnit stávající a doplnit chybějící infrastrukturu. Důraz bude kladen na jednoduchá, efektivní a moderní řešení v souladu s potřebami a možnostmi území.

13 Životní prostředí a infrastruktura – strategické cíle Zvýšit ekologickou stabilitu krajiny při zachování legitimních životních potřeb obyvatel Pobeskydí. Důraz bude kladen na naplňování principů dlouhodobé udržitelnosti ve prospěch člověka i přírody.

14 ŽP a infrastruktura - priority Obnovitelné zdroje energie a šetrné nakládání se zdroji Odpadové hospodářství Nakládání s odpadními vodami Doprava a dopravní infrastruktura Kulturní krajina a příroda

15 Management rozvoje území – strategický cíl Zefektivnit proces řízení rozvoje území. Důraz bude kladen na rozvoj lidských zdrojů a uplatňování principů zapojování veřejnosti a partnerů do rozhodování o rozvojových aktivitách a do jejich realizace.

16 Management rozvoje území - priority Samospráva a řízení rozvoje území Zapojování veřejnosti a partnerství Metoda LEADER

17 děkuji za pozornost Krystyna Nováková MAS Pobeskydí novakova@pobeskydi.cz www.pobeskydi.cz


Stáhnout ppt "SCLLD MAS Pobeskydí ve verzi návrhu Ostrava, 9. 12. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google