Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asociace malých debrujárů ČR 22. září 2007 BRNO - Hlinky Vítáme vás na semináři vedoucích klubů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asociace malých debrujárů ČR 22. září 2007 BRNO - Hlinky Vítáme vás na semináři vedoucích klubů."— Transkript prezentace:

1 Asociace malých debrujárů ČR 22. září 2007 BRNO - Hlinky Vítáme vás na semináři vedoucích klubů

2 CÍLE a) Seznámit regiony a členskou základnu se stavem rozpočtu a dotacemi na rok 2007 b) Připomenutí podmínek čerpání dotací na základě rozdělení prostředků v regionech: na akce, pro kluby a podle gestorů c) Představit a seznámit se s vedením a obsluhou internetových stránek AMD ČR. Celkový systém i ovládání přímo vedoucími klubů a gestory jednotlivých projektů. Pokud zbude čas… d) Aktuální informace a formuláře pro podání žádostí na projekty 2008 e) PREZENTACE pokusů a dalších aktivit pro činnost klubů - návštěva akcí „Věda na radnici“ v Brně

3 RÁMCOVÝ PROGRAM sobota 22.9.2007 do 10.00 příjezd účastníků, prezence, registrace - v průběhu jednání vyplnění cestovních příkazů a jejich proplácení 10.00 - 11.30 zahájení a první část semináře 11.30 - 12.00 přestávka 12.00 - 13.30 druhá část semináře 13.30 - 14.00 přestávka 14.00 - 15.00 třetí část semináře a ukončení společné části jednání 15.00 - individuální konzultace (Zapletal, Šmídová) - možnost návštěvy akce „Věda na radnici“ v Brně

4 Výsledky grantů na rok 2007 připomenutí loňského systému, který pokračuje 1. Po obdržení podmínek a finančních prostředků projednal 1. Po obdržení podmínek a finančních prostředků projednal výkonný výbor AMD ČR výkonný výbor AMD ČR 2. Návrh rozdělení projednaly VV v regionech 2. Návrh rozdělení projednaly VV v regionech – výsledky byly zveřejněny v BEPPO 2/2007 – výsledky byly zveřejněny v BEPPO 2/2007 3. Podle daných pravidel odesílá ústředí gestorům 3. Podle daných pravidel odesílá ústředí gestorům 4. Přehled rozdělení + již vyúčtované dotace 4. Přehled rozdělení + již vyúčtované dotace

5 Základní rozdělení dotací 2007 PŘEHLED ČÁSTEK PODLE REGIONŮ Účel použití: ostatní neinvestiční výdaje max.70% dotace + 30% vlastní náklady. Jihočeský (Slabá) 6 300 Kč Jihomoravský (Ledererová) 114 400 Kč Královéhradecký (Míček) 8 300 Kč Liberecký (Meixnerová) 2 200 Kč Moravskoslezský (Lepík) 78 300 Kč Olomoucký (Černá) 34 200 Kč Pardubický (Coufal) 64 500 Kč Plzeňský (Soukupová) 13 600 Kč Praha (Kulichová) 19 100 Kč Středočeský (Veselý) 26 900 Kč Vysočina (Vyhnálková) 12 800 Kč Zlínský (Rytířová) 95 500 Kč Přehled podle jednotlivých klubů, akcí a gestorů – viz příloha Tučně jsou uveden projekty, které již byly řádně vyúčtovány a proplaceny

6 Základní pravidla pro použití dotací - všechny dotace až na zahraničí se účtují v poměru 70% dotace a nejméně 30% vlastních nákladů - tábory: 7- 21 dnů max.80 Kč na osobu a dítě - vzdělávání: 250 Kč na osobu a den Mezinárodní výměny: - max. 50% nákladů na dopravu do zahraničí - do 250 Kč na českého i zahraničního účastníka v ČR - délka pobytu min. 5 dnů, max. 14 dnů v ČR - min. 5 účastníků ve věku 10 – 16 let - pokud je akce během školního roku, je třeba dodat potvrzení ředitele školy, že souhlasí z uvolněním žáků z vyučování Vyúčtování musí být provedeno nejpozději do 14 dnů po ukončení akce a je třeba vždy dodat: - hodnocení akce (je dobré i fotky) - seznam účastníků s uvedením jména, příjmení, data narození a bydliště - všechny dotace až na zahraničí se účtují v poměru 70% dotace a nejméně 30% vlastních nákladů - tábory: 7- 21 dnů max.80 Kč na osobu a dítě - vzdělávání: 250 Kč na osobu a den Mezinárodní výměny: - max. 50% nákladů na dopravu do zahraničí - do 250 Kč na českého i zahraničního účastníka v ČR - délka pobytu min. 5 dnů, max. 14 dnů v ČR - min. 5 účastníků ve věku 10 – 16 let - pokud je akce během školního roku, je třeba dodat potvrzení ředitele školy, že souhlasí z uvolněním žáků z vyučování Vyúčtování musí být provedeno nejpozději do 14 dnů po ukončení akce a je třeba vždy dodat: - hodnocení akce (je dobré i fotky) - seznam účastníků s uvedením jména, příjmení, data narození a bydliště UZÁVĚRKA VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ KLUBŮ A REGIONŮ je do pátku 26. října 2007 do 12.00 hodin na ústředí AMD ČR

7 Na co nelze dotaci použít ? úhradu výdajů na pohoštění a dary úhradu pořízení investičního majetku (nad 40 000 Kč, to nehrozí) platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu úhradu výdajů na pohoštění a dary úhradu pořízení investičního majetku (nad 40 000 Kč, to nehrozí) platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu. Výjimkou je převod finančních prostředků z spojenou s realizací projektu. Výjimkou je převod finančních prostředků z ústředí NNO na její nižší organizační jednotky, výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných ústředí NNO na její nižší organizační jednotky, výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci, nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy, nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním NNO, leasing, financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO, úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR, úhradu nákladů zahraničních cest a stáží s výjimkami uvedenými za úplatu komerčními prodejci, nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy, nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním NNO, leasing, financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO, úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR, úhradu nákladů zahraničních cest a stáží s výjimkami uvedenými podmínkách pro projekty mobility, úhradu mezinárodních aktivit rekreačního charakteru, úhradu mezd, OPPP a odvodů na sociální a zdravotní pojištění podmínkách pro projekty mobility, úhradu mezinárodních aktivit rekreačního charakteru, úhradu mezd, OPPP a odvodů na sociální a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se nepodílejí na realizaci projektu, na vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se nepodílejí na realizaci projektu, na vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejím organizačním zajištění. mládeží a jejím organizačním zajištění.

8 Přehled vyúčtování (vzor) KMD:…………………………………..…..Vedoucí:…………………………………….….Příjem 1 Dotace MŠMT…………………………… A Kč (bude vyplacena proti podkladům) 2. Vlastní příjmy a) darovací listina (vzor na web)…… B Kč (přiložit) nebo a) darovací listina (vzor na web)…… B Kč (přiložit) nebo b) příjem od účastníků………………. C Kč (přiložit seznam,jméno,příjmení, b) příjem od účastníků………………. C Kč (přiložit seznam,jméno,příjmení, adresa bydliště, dat.narození podpis) adresa bydliště, dat.narození podpis) Příjem celkem……………………………. A+B+C Vydání (přiložit všechny doklady související s projektem a činností klubu) 1. Např. Pokladní doklad nákup materiálu na pokusy ………. ??? Kč 2. Jízdenky (součet všech jízdenek……………………………… ??? Kč 3. atd. Vydání celkem……………………………. ČÁSTKA SHODNÁ S PŘÍJMY Stačí doporučeně poslat nebo předat na ústředí do pátku 26.10.2007 do 12.00 hodin Je nutné připojit krátké hodnocení využití dotace + fotky z akce (dáme na web klubu) Dotace budou proplaceny pouze ŘÁDNÝM ČLENŮM (viz přehled) před převzetím je třeba dodat vyplněnou přihlášku a uhradit členské příspěvky (10 Kč nevýděleční + 20 výděleční)

9 Jak na procenta dotace ? Příklad jak spočítat, kolik mohu využít dotace a získat vlastní náklady 5 700 Kč (přiznaná dotace) ………………………. Max. 70% ??? Kč (vlastní příjmy)……………………….….. Min. 30% (darovací listina… přehled členů… a vybraných částek) (darovací listina… přehled členů… a vybraných částek) 30% x 5 700 Kč = 171 000 : 70% = 2 442,85 Kč Vypočtenou částku (2 442,85 Kč) je lépe zaokrouhlit nahoru. Pro vyúčtování dotace klubu: Příjem 5 700 Kč dotace klubu (bude zaslána po dodání podkladů ??? Kč vlastní příjmy CELKEM = dotace + vlastní příjmy

10 Podávání projektů, tvorbu rozpočtů, hodnocení a vyúčtování - Příprava projektů bude nadále na základě zaslaných požadavků klubů a regionů. - Pokračovat v přípravě kritérií a hodnocení činnosti klubů, regionů a celé organizace. - Následné rozdělení získaných finančních prostředků bude v kompetenci osob a orgánů, které přebírají finanční zodpovědnost, tedy prezidenta a výkonného výboru. Možnost ovlivnění výše částek na jednotlivé použití v rámci stanovených podmínek bude na regionálních výborech. - Po převzetí finanční částky a podmínek vyúčtování, přebírá finanční zodpovědnost gestor. Poznámka k upřesnění: 1. Částku pro AMD dělí na jednotlivé projekty a regiony VV AMD ČR 2. Na regionální projekty a pro kluby v regionu dělí částku VV regionů a zástupci regionů 3. Na vyžádání odešle schválené částky ústředí jednotlivým gestorům před konáním akce 4. Gestor projektu je povinen vyúčtovat do 14 dnů po ukončení akce a dodat přehled PŘÍJMŮ a dokladů o příjmech + VÝDAJŮ a dokladů o výdajích, kdy každý doklad musí být gestorem podepsán 5. TERMÍN uzávěrky vyúčtování do pátku 26.10.2007 do 12.00 na ústředí AMD Schváleno jednáním výkonného výboru AMD ČR 30.3.2007

11 PROJEKTY na rok 2008 Základní a souhrnný projekt za celou organizaci podává ústředí AMD ČR na základě požadavků klubů a regionů Základní a souhrnný projekt za celou organizaci podává ústředí AMD ČR na základě požadavků klubů a regionů MOŽNOSTI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Vždy na předepsaném formuláři (příloha) - Program 1 - pravidelná činnost - mezinárodní výměny a spolupráce - mezinárodní výměny a spolupráce - Program 2 - podpora vybraných forem pro neorganizované - Program 3 - Investice (je třeba speciální přílohy) 1. Program č.1 - HSV kluby a regiony (pravidelná celoroční činnost) 2. Program č.2 - aktivity vůči neorganizované děti a mládež 3. Program č.3 – Investice (na základě dohody s ústředím)

12 Aktuality - poznámky - doplňky - STATISTIKY A PŘEHLEDY AKTIVIT – viz program Excel a systém evidence - Souhrn předkládaných informací bude zveřejněn v BEPPO 3/2007+pozvánky na Vánoce debrujárů 13. – 15.12. a Valné shromáždění 15.12.2007 v Praze - DAROVACÍ LISTINA – je na web + možnost vyzvednutí - Upozornění na možnost podávání projektů v rámci krajů (viz JHM, Praha…) - LABORATOŘ – prezentace Irena Dardová - ESI 2007 DURBAN – Kuncová Míla + Jana Krchňavý - 15 POKUSŮ S JEDNODUCHÝMI POMŮCKAMI – KMD Stříbro (viz podklad+web) - KŘESADLO: možnost podání návrhů (viz úspěch M.Kulichová) - BANNER: možnost a způsob využívání - LEKTORSKÝ SBOR: návrh na přípravu zřizovací schůzky (členové+obsah činnosti) - MAPA debrujárských klubů 2006 – možnosti stažení a využívání - TERMÍN VV AMD ČR pro dodatečné rozdělení nečerpaných dotací – návrh v sobotu 27.10.2007 Praha + schválení projektů na rok 2008 - OSVĚDČENÍ o absolvování školení vedoucích - VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ 15.12.2007 Praha = volební + k 15. výročí (koho chcete pozvat ?) - ŘÁDNÉ REGISTRACE – vyplnit přihlášky a uhradit členské příspěvky klubů, které jsou pouze evidovaní - BEPPO 3/2007 výzva k podávání žádostí na dodatečné dotace

13 Individuální jednání a konzultace: - Křičková Martina (podepsat a předat vyúčtování klubu + konzultace výměny se SRN - Ledererová Lída+VV JHM: příprava projektu na JHM - Kulichová Marie+VV Praha: příprava projektu pro Prahu+výjezd do SRN (Šmídová) - Coufal Josef: konzultace vyúčtování tábora Budislav 2007 - Dušková Hana: vyúčtování tábora+podpis dokladů - Dardová Irena: podpisy na vyúčtování+doplnění chybějících dokladů - Rešková+Budík: způsob a doklady vyúčtování výměny se SRN+výlet JHM - Zachariáš Petr – vyúčtování dotace KMD + darovací listina - Lepík Libor – konzultace MILSET Bratislava (podklady akcí pro plán 2008-9) - Bělohradovi – vyúčtování dotace - Kuncová Míla – přehled sponzorských příspěvků na ESI (aviza) pro vyplacení - darovací listina (nelze zaúčtovat bez doložených výdajů !) - darovací listina (nelze zaúčtovat bez doložených výdajů !) - ????

14 NÁHRADY CESTOVNÉHO  Poskytování stravného (jako jedné z cestovních náhrad) upravuje § 5 zákona o poskytování cestovních náhrad. Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které činí:  a) 57 Kč až 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,  b) 87 Kč až 105 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,  c) 136 Kč až 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.  Znemožní-li zaměstnavatel vysláním na pracovní cestu, která trvá méně než 5 hodin, zaměstnanci stravovat se obvyklým způsobem, může mu poskytnout stravné až do výše 57 Kč.

15 Přehled aktivit klubů v roce 2007 - Jihočeský kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akce Poče t Poznámk a dnůklubvedoucí dětídosp. celke mnávštěva

16 Přehled aktivit klubů v roce 2007 - Jihomoravský kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva 01.13.01.1KyjovRežňákováVeletrh Go a Region Tour-prezentace911050 02.14.01.1KyjovPavlasováVeletrh Go a Region Tour-prezentace911050 03.12.01.1VranoviceHnízdoVeletrh Go a Region Tour-prezentace41560 04.12.+14.01.2Brno-DráčekLedererováVeletrh Go a Region Tour-prezentace12416120 05.13.01.1KyjovPilátVeletrh Go a Region Tour-prezentace42650 06.13.01.1NesoviceReškováVeletrh Go a Region Tour-prezentace51650 07.14.01.1Bílovice n/S.KřičkováVeletrh Go a Region Tour-prezentace911050 08.23.02.1PohořeliceKaňovskáVěda na radnici9110300 09.16.-17.03.2VranoviceHnízdoFyzika není nuda - prezentace v Praze 15 10.15.5.1HustopečeKuncováExkurze do planetária Brno40242 11.19.05.1NesoviceReškováPozor děti - Brno 19.5.0710111200 12.09.06.1BrnoHúserkováLanové centrum55257

17 Přehled aktivit klubů v roce 2007 - Královéhradecký kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva 01.16.-17.03.2SolniceHolá OlgaFyzika není nuda - prezentace v Praze 15 02.24.-25.05.2SolniceHolá OlgaBambiriáda Rychnov nad Kněžnou169255700

18 Přehled aktivit klubů v roce 2007 - Liberecký kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva 01.10.1.20071LiberecMeixerová Z.Den otevřených dveří15217311

19 Přehled aktivit klubů v roce 2007 - Moravskoslezský kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva 27.03.1PetřvaldKřižákováDen otevřených18624 10.04.1BrušperkÚtratová K.Družina34337 12.04.1BrušperkÚtratová K.Borcad28129 13.04.1 Karviná-Hranice BystroňováSněhurka12113 23.04.1BruntálMatonohaDen za vědou a technikou10212 25.04.1BrušperkÚtratová K.Cvičná stěna516 17.-20.05.4D.BenešovHahn L.Bambiriáda Praha 200718220 22.05.1BrušperkÚtratová K.Dinopark20121 23.04.1 Karviná-Hranice BystroňováDen Země-expedice Ekoenergie21223735 30.04.1 Karviná-Hranice BystroňováPálení čarodějnic20121 22.05.1 Karviná-Hranice BystroňováTři čarodějnice22123 03.06.1D.BenešovHahn L.Den dětí1521780 07.06.1BruntálMatonohaFyzikální liga na Bruntálsku55257 28.06.1HavířovDardová,Holouš.Chemie - život je !252272500 01.-14.07.14Ostrava-Výšk.DuškováTábor debrujárů Velké Karlovice22527

20 Přehled aktivit klubů v roce 2007 - Olomoucký kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva 07.-08.06.2LitovelČerná M.Exkurze Příbor,Muzeum Kopřivnice24226 15.06.1LitovelČerná M.Jarmark chemie,fyziky a matematiky20222800

21 Přehled aktivit klubů v roce 2007 - Pardubický kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva

22 Přehled aktivit klubů v roce 2007 - Plzeňský kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva 01.23. - 25.02.3StříbroSoukupováVěda na Radnici v Brně 2007232252700

23 Přehled aktivit klubů v roce 2007 - Praha, hlavní město Čísl oTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva 10.01.1Praha-Břečťan.KulichováDen otevřených dveří a pokusy.15217120 12.01.1Praha-Břečťan.KulichováVeletrh Go a Region tour - prezentace42660 16.01.1Praha-Břečťan.KulichováPokusy se vzduchem811025 19.01.1Praha-RuskáKočkováPředvádění pokusů pro děti třetích tříd62820 02.02.1Praha-Břečťan.KulichováLedová Praha12113 02.02.1Praha-RuskáKočkováLedová Praha14115 23.04.1Praha-Břečťan.KulichováOrbis Pictus - výstava16117 17.05.1Praha-Břečťan.KulichováDen muzeí20222 25.-27.05.3Praha-Břečťan.KulichováBambiriáda Praha15116250 25.-27.05.3Praha-RuskáKočkováBambiriáda Praha10111200 26.05.1Praha-Voděr.MartincováBambiriáda Praha819100

24 Přehled aktivit klubů v roce 2007 - Středočeský kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva

25 Přehled aktivit klubů v roce 2007 - Vysočina ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva 23.06.1Havl.BrodŠirokáExkurze Brno - Technické muzeum35237

26 Přehled aktivit klubů v roce 2007 - Zlínský kraj ČísloTermínPočetRealizátor Název akcePočet Poznámka dnůklubvedoucí dětídosp.celkemnávštěva 29.01.1HolešovZachariášPokusy s čestným prezidentem8513 30.01.1HolešovZachariášPokusy bez výbuchů78482 23.02.1ZlínskoOndrušekVěda hrou - Kunovice60262 28.02.1ZlínskoOndrušekVěda hrou - Hluk30838 březen1Uherský OstrohBělohradováNávštěva u debrujárů-hry a pokusy45146 12.03.1Kostelec u Hol.MaceškaDen vody na ZŠ Kostelec u Holešova30535 březen1Uherský OstrohBělohradováVyrobte si s námi - výrobky s fyzikou35136 28.3. - 30.3.3Uherský BrodRytířováNávštěva delegace z Francie10440 duben1Uherský OstrohBělohradováDlouhé Stráně - exkurze48250 07.05.1PrakšiceSavaraDen Země.15010160 25.-27.5.3Uh.OstrohBělohradováBambiriáda 2007 - Uherské Hradiště27128400 25.-27.5.3Dolní NěmčíČervenková J.Bambiriáda 2007 - Uherské Hradiště245291200 25.05.3Staré MěstoKubíkováBambiriáda 2007 - Uherské Hradiště10111200 1-4 200718HlukOndrušekPokusy pro školy941701011 1.- 3.7.3Uherský OstrohBělohradováPrázdniny na ranči14216

27 Přehled republikových aktivit v roce 2007 Čísl oTermín Poče tRealizátor Název akce Poče t Poznámk a dnůklubvedoucí dětídosp. celke mnávštěva 11.01.- 14.01.4Brno-JHM Ledererov áVeletrh GO a Region Tour 2007 Brno521163490 30.03.- 01.04.3 ústředí AMDZapletalSeminář vedoucích Luhačovice 75 16.-18.05.3 ústředí AMDZapletal Dny muzeí a Týden udržitelného rozvoje551166450 29.7.-10.08.13LitomyšlCoufalRepublikový tábor Budislav 200764137750


Stáhnout ppt "Asociace malých debrujárů ČR 22. září 2007 BRNO - Hlinky Vítáme vás na semináři vedoucích klubů."

Podobné prezentace


Reklamy Google