Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracováno z pracovních materiálů k datu 26.11.2011 Možnosti čerpání dotací v roce 2012 pro mladé hasiče okresu Náchod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracováno z pracovních materiálů k datu 26.11.2011 Možnosti čerpání dotací v roce 2012 pro mladé hasiče okresu Náchod."— Transkript prezentace:

1 Zpracováno z pracovních materiálů k datu 26.11.2011 Možnosti čerpání dotací v roce 2012 pro mladé hasiče okresu Náchod

2 Možnosti čerpání dotací na volnočasové akce a materiálně technické vybavení pro kolektivy MH (SDH): Dotace MŠMT (prostřednictvím Ústředí SH ČMS) Dotační granty Královéhradeckého kraje

3 1. Dotace z MŠMT a) NOVĚ povinnost vést podvojné účetnictví SDH (nelze vést podvojné účetnictví jen pro MH nebo pro určitou činnost!!) b) Minimální výše vlastních nákladů je 30% c) Dotace je určena pro děti a mládež od 6 do 26 let d) Termín pro odevzdání vyúčtování na OSH je stanoven na 31.8. roku, kterého se dotace týká. e) Originály dokladů souvisejících s čerpáním dotací musí být označeny zkratkou dotace (DMSMTZ nebo DMSVA) f) Výdaj použitý na dotaci bude označen zkratkou i v peněžním deníku (zajistí pokladník SDH) g) Kopie všech dokladů s formulářem vyúčtování budou odevzdány na OSH, originály zůstávají v SDH a budou k dispozici k případné kontrole poskytovatelem dotace

4 Rozdělení: 1. MTZ (zkratka DMSMTZ): a) Výdaje za údržbu a nákup sportovního a technického materiálu a inventáře, který je běžně využíván k činnosti MH (přilby, překážky, stejnokroje MH, skříňky apod.) b) Musí být zaznamenán v inventarizačním seznamu!! 2. Volnočasové aktivity (zkratka DMSVA): a) Povinná dokumentace akce - seznam účastníků s adresou či datem narození, fotografie, OZ, plakáty, pozvánky, novinové články b) Podmínkou je účast minimálně 70% osob 6-26 let c) Možné výdaje: nájem tělocvičny, hřiště, potraviny, strava, ubytování, vstupné, startovné, pastelky, křídy papír, hřebíky (vše v souvislosti s akcí!!) d) nedoporučuje se hradit z dotace CESTOVNÉ (musí odpovídat zákonu a dodržet 70% osob 6-26 let)

5 Možnosti čerpání dotace MŠMT v roce 2012: Prostřednictvím svého SDH, které bude účtovat v podvojném účetnictví Prostřednictvím OSH Náchod formou hromadného nákupu materiálu ??? (pokud o tuto nabídku bude dostatečný zájem z řad kolektivů MH)

6 2. Krajský dotační program  Nástin administrace dotačního programu v oblasti volného času dětí na rok 2012 vyhlašovaných Královéhradeckým krajem – pro dobrovolné hasiče a) Nově vznikly souhrnné projekty, které budou podávat vyšší organizační články (OSH) ve prospěch základních (SDH). b) SDH mohou podat 1 projekt pod souhrnným projektem přes OSH. Ten bude zahrnovat veškeré akce, na které chce SDH čerpat dotaci (tzn. tábor, soutěž, materiál na překážky apod.) c) OSH podává 1 souhrnný projekt za SDH, která odevzdají žádost. d) Minimální výše vlastních nákladů je 40%.

7 Nový program SMR 04 – Souhrnný - Pro organizace pracující s dětmi a mládeží (JEN PRO HASIČE!!) – SDH podají přes OSH projekt, OSH podá jeden souhrnný projekt za SDH do celkové maximální výše 80 tis. Kč (zda nebude pokrácena, bude známo 12. prosince) V jiném programu, než v tomto SDH nemohou podávat žádosti!! (Výjimkou je program pro mezinárodní spolupráci)

8 Jak to bude fungovat: SDH, která projeví zájem o čerpání dotace, vyplní žádost – tabulku dle pokynů k vyplnění - a odešlou ji na OSH termín pro podání žádosti: do 10.12.2011 OSH posoudí správnost a úplnost podané žádosti podle pravidel programu a podle dalších doplňkových kritérií (celkový přínos, potřebnost, aktivita kolektivu), a upraví výši dotace. OSH zpracuje a vyplní žádost v elektronické podobě za SDH a zašle ji na Královéhradecký kraj ( do 12. ledna 2012 ). Součástí žádosti je také kalendář akcí. Tento Kalendář bude pravděpodobně možné doplňovat a bude zveřejněn na webových stránkách Krajského úřadu (zveřejnění akcí je možné zvolit).

9 Originál doklady zůstanou v účetnictví SDH OZNAČENÉ číslem projektu, kopie zasílá SDH na OSH při vyúčtování. Při kontrole Krajským úřadem se pozvou 3 – 5 SDH. Důležitý bude doklad o publicitě projektu (fotografie, prezenční listiny, články) viditelné zveřejnění, že akci financuje Královéhradecký kraj (na webu SDH, na pozvánkách a plakátech logo, označené MTZ logem a informací, fotografie loga v prostoru akce apod.).

10 Maximální podíly dotace podle účelu použití v procentech - v rámci souhrnného projektu (jedno z kritérií pro úpravu výše dotace pro 1 SDH) 8% OSH na organizaci souhrnného projektu 20% akce neorganizované za účasti veřejnosti (hasičské soutěže) 45% MTZ 30% tábory 8% vzdělávání 100% provoz 100% celoroční činnost

11 Tabulka pro SDH – pracovní verze:

12 Tabulka pro rozpočet akce bude obsahovat:  Jednotka sdružen í (IČ)  N á kladov á kapitola  Typ n á kladu  Druh n á kladu  Celkem (Kč)  Požadavek na dotaci  Ú čel

13 Součástí žádosti bude i kalendář akcí. Akci lze zveřejnit na webu Krajského úřadu. Kalendář bude obsahovat:  Jednotka sdružen í (IČ)  N á zev akce  Zač á tek (datum)  Konec (datum)  M í sto kon á n í  Ú častn í ků do 18 let  Ú častn í ků do 26 let  Typ akce  Zveřejnit  Stručný popis akce

14 Podrobnější informace budou známy pravděpodobně v polovině listopadu Veškeré informace by měly být známy po zveřejnění metod.pokynů dotačních programů dne 12.12.2011 na stránkách Královéhradeckého kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/ vpravo Rychle k věci, pod tím Krajské dotační programy

15 UPOZORNĚNÍ Tento materiál vychází z pracovních materiálů poskytnutých královéhradeckým úřadem, které by měly být dopracovány a zveřejněny k 12.12.2011


Stáhnout ppt "Zpracováno z pracovních materiálů k datu 26.11.2011 Možnosti čerpání dotací v roce 2012 pro mladé hasiče okresu Náchod."

Podobné prezentace


Reklamy Google