Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_BIO.S6.15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_BIO.S6.15."— Transkript prezentace:

1

2 Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_BIO.S6.15 Systém rostlin III. 1. Člověk a příroda Biologie 12. 4. 2013 RNDr. Hana Hančová Tematická oblast: Biologie V. – VIII. ročník osmiletého a 1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia Číslo šablony: Číslo materiálu: III/2

3 Anotace: Žáci se seznámí s charakteristikou 2. vývojové linie zelených rostlin. Dále se dozvědí nejzákladnější informace o třídě spájivek a parožnatek. Poznají také některé významné zástupce této skupiny rostlin, jejich rozšíření i význam pro člověka. Pro demonstraci jednotlivých zástupců budou použity školní nástěnné obrazy a žáci budou pracovat i s obrázky uvedenými v jejich učebnici. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

4 2. vývojová linie Streptophytae Bi − největší skupina zelených rostlin − otevřená mitóza (mizí jaderná membrána) − v životním cyklu mnoha druhů jsou bičíkaté buňky zoospóry spermatozoidy − diferenciace rostlinného těla – anatomická i funkční − adaptace k suchozemskému způsobu života − vývojová úspěšnost suchozemských zelených rostlin se projevuje dlouhověkostí a velikostí největší zelené řasy a parožnatky – jednoleté a dosahují 50 cm vyšší rostliny – dřeviny: obří rozměry + stáří (sekvojovce – 90 m, Ø úpatí kmene až 8 m, stáří >3000 let)

5 Bi 1. vývojová větev parožnatky Charophytae −přechodná skupina mezi zelenými řasami a vyššími rostlinami −sladkovodní, případně půdní rostliny

6 Bi − jednobuněčné nebo vláknité řasy − nevětvené 1.třída Spájivky Zygnematophyceae = Conjugatophyceae Rozmnožování:  pohlavní – konjugace - splývají protoplasty buněk sousedních vláken => zygospora gameta = celý protoplas  nepohlavní - fragmentace zygospora - zahuštěný obsah (vytlačení vody) - na povrchu tlustý obal - při jejím klíčení probíhá redukční dělení

7 Bi Zástupci: Spájivky: šroubatka – šroubovitě stočený chloroplast jařmatka – hvězdicovité chloroplasty Krásivky: Closterium – měsíčkovitě prohnuté buňky Cosmarium – druhově bohatý rod

8 Bi − makroskopické rostliny − stélka pletivná rhizoidy upevněny v substrátu kauloid fyloidy − stélka často inkrustována uhličitanem vápenatým − velikost: 5 – 90 cm 2. třída: parožnatky Charophyceae

9 Bi Výskyt: − sladké, mírně tekoucí vody − stojaté vody − brakické vody − v moři nejsou Rozmnožování:  nepohlavní – fragmentace  pohlavní – oogamie

10 Bi Význam − součást planktonu, benthosu − edafon − producenti kyslíku − potrava živočichů i člověka − krmivo − zdroj látek – agar, karagen, jod, popel → soda + potaš

11 Bi Zástupci: Chara - až 40 cm připomíná přesličku lesklenka – často pěstovaná v akváriích

12 Bi 1.Jak se nazývá přechodná skupina mezi zelenými řasami a vyššími rostlinami? 2.Vysvětlete, co jsou to rhizoidy, kauloid a fyloidy. 3.Vysvětlete rozmnožování spájivek. 4.Písmenům A – B přiřaďte čísla 1 – 6 tak, aby vznikla pravdivá tvrzení: A – spájivky1 – chara4 - jařmatka B – parožnatky 2 – Closterium5 - lesklenka 3 - šroubatka6 – Cosmarium 5. Co je to fytoplankton? 6. Co je to fragmentace? Zjištění získaných znalostí

13 Zdroje použitých materiálů 1.Rozsypal, S. a kol. Nový přehled biologie. 1.vyd. Praha: Scientia spol. s.r.o., pedagogické nakladatelství, 2003


Stáhnout ppt "Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_BIO.S6.15."

Podobné prezentace


Reklamy Google