Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-mail: 222711362@praceavztahy.cz Školní zralost PhDr. Pavel Beňo Tel. 222711362 n. 602349848 E-mail: 222711362@praceavztahy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-mail: 222711362@praceavztahy.cz Školní zralost PhDr. Pavel Beňo Tel. 222711362 n. 602349848 E-mail: 222711362@praceavztahy.cz."— Transkript prezentace:

1 E-mail: 222711362@praceavztahy.cz
Školní zralost PhDr. Pavel Beňo Tel n

2 Vymezení – obsah pojmu ŠZ
Školní zralostí rozumíme takovou fyzickou a psychickou připravenost dítěte na školu, která umožňuje optimální zapojení do vyučovacího procesu bez nebezpečí ohrožení fyzického a duševního zdraví při školní zátěži. Je výsledkem biologického procesu zrání nerv. systému a celé dosavadní zkušenosti jedince

3 Školní zralost (pokrač.)
Zpravidla rozlišujeme 4 druhy šk. zralosti: 1. Tělesnou (výška - váha: cca 120 cm - 20 kg, dentice) 2. Rozumovou (poznávání a vyjadřování se o realitě, percepční zralost, koncentrace pozornosti a zájem, logické zapamatování, ovládnutí řeči chápání symbolů, rozvinutí jemné motoriky a vizuo-motorické koordinace 3. Citovou (e. stabilita + motivace pro vytvoření kladného vztahu k vyučování a školní práci) 4. Sociální (potřeba dítěte stýkat se s jinými dětmi, podřídit se zájmům a konvencím skupiny, podřídit se autoritě učitele, začlenit se do skupiny dětí ve třídě, postupně zvládat orientaci v jednodušších sociálních situacích.

4 Školní zralost (pokrač.)
Nejčastější příčiny odkladu školní docházky Problémy v oblasti řeči Problémy s pozorností a soustředěností Problémy v grafomotorice Problémy pracovního tempa (pomalost) Problémy vědomostního rázu (orientace ve světě) Povinná docházka v různých školských systémech začíná v rozpětí 5. – 7. roku věku dítěte. V ČR musí k 1.9. dítě dosáhnout věk 6 let. Na přání rodičů lze vzít i dítě, které dosáhne předepsaný věk (6 let) k kalendář. Roku.

5 Diagnostika školní zralosti
Německý autor A. Kern (1951) vypracoval jednoduchou a „nenáročnou“ metodiku: 1. Napsaní psaníčka – dítě „čmárá“ podle svého temperamentu a stupně rozvoje vizuomotorické koordinace a schopnosti vyvinout cílevědomou aktivitu. 2. Obkreslení krátké věty napsané psacím písmem – zjišťujeme sch. analýzy bohatě členěného tvaru, úsilí o zvládnutí namáhavého úkolu, úmyslnou koncentraci pozornosti, vizuálně motorickou koordinaci. 3. Nakreslení dětské postavy – projevy obecné inteligence, úroveň tvarové představivosti, paměti a vizuomotor. koord. 4. Obkreslení skupiny teček – schopn. analýzy a sysntézy, schopn. vyvinout úsilí při práci na úkolu.

6 Diagnostika školní zralosti
Kernův test (pokrač.) 5. Vzít z rozhozených kostek požadovaný počet – simultánní postižení počtu do pěti 6. Určit na ukázané kartičce počet bodů – opět jde o simultánní postižení počtu do pěti Kernův tzv. „Grundleistungstest“ nebylo možné celý dávat ve skupině. Úkoly 5 a 6 byly proto realizované při indiv. sezení. V 60. letech zkonstruoval český autor JIRÁSEK tzv. Orientační test školní zralosti, který vyšel z Kerna: (1. kresba postavy pána; 2. napodobení psacího písma v krátké větě; 3. obkreslení skupiny 10 teček podle vzoru)

7 Diagnostika školní zralosti
Jiráskův (ani Kernův) test však původně nezjišťoval úroveň verbálního vyjadřování . Proto se později k testu dodával ještě subtest verbálního myšlení (VM) Diagnostika školní (ne)zralosti by měla začít již v MŠ, tam by také mohla začít příp. náprava. Individuální péče s příp. odkladem školní docházky může předejít komplikacím v dalším vývoji dítěte! „Nezralé dítě“ je ve škole vystaveno mnoha tlakům, negativním zkušenostem a v nejednom žákovi je tak vypěstována nechuť či dokonce odpor ke škole.


Stáhnout ppt "E-mail: 222711362@praceavztahy.cz Školní zralost PhDr. Pavel Beňo Tel. 222711362 n. 602349848 E-mail: 222711362@praceavztahy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google