Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní zralost Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov29 Autor Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní zralost Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov29 Autor Mgr."— Transkript prezentace:

1 školní zralost Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/ , VY_32_INOVACE_nov29 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Vývojová psychologie Téma: Školní zralost Určeno pro: 2. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: Klíčová slova: školní zralost, vývojový mezník, tělesná, kognitivní, emoční a motivační, sociální Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad vývojového mezníku školní zralosti, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli

2 školní zralost stav somato-psycho-sociálního vývoje dítěte, který je:
1) výsledkem úspěšně dovršeného vývoje celého předchozího období útlého a předškolního dětství; 2) vyznačen přiměřenými fyzickými a psychickými dispozicemi pro požadovaný výkon ve škole a doprovázen pocitem štěstí dítěte; 3) současně dobrým předpokladem budoucího úspěšného školního výkonu a sociálního zařazení;

3 vývojový mezník výrazná změna vývojové úrovně;
jedinec je připraven na nové úkoly; přechod do vyšší etapy rozvoje jedince; druhy: tělesný kognitivní sociální obrázek 2

4 vstup dítěte do školy (po 6. roce)
značná zátěž pro dítě: obejít se bez rodičů, zapojit se do kolektivu, podřídit se autoritě cizího dospělého; nutnost soustředit se po delší dobu, sedět v lavici, nároky na aktivní pozornost a schopnost inhibice spontánní pohyblivosti a hravé činnosti, nároky na rozumovou vyspělost, pracovní motivaci, zájem, dostatečnou koncentraci;

5 úspěch či neúspěch dítěte ve škole však závisí nejen na věku a zralosti dítěte, ale i na jeho předchozích zkušenostech i na předškolním učení; známky nepřizpůsobení: špatné podřízení se kolektivu, mluvení při výkladu učitelky, zaostávání, postupné snižování sebehodnocení dítěte;

6 složky školní zralosti
tělesná zralost kognitivní zralost emoční a motivační zralost sociální zralost obrázek 1

7 tělesná zralost výsledek biologického zrání
změna tělesných proporcí (protažení postavy, prodloužení končetin, zmenšení velkosti hlavy; dosažení tzv. „filipínské míry“ – ruka natažená přes vzpřímenou hlavu dosáhne na ušní lalůček na druhé straně; změny v ovládání těla; dítě lépe šetří silami, lépe koordinuje automatické i volní pohyby; vyhraněná lateralita; dovršení 6 let věku, výška 120 cm, váha 22kg;

8 kognitivní zralost dítě začíná svět chápat realistiky, je méně závislé na svých přáních a okamžitých potřebách; začíná logicky myslet, i když na konkrétních předmětech; chápe neměnnost velikosti, množství, objemu; vnímání diferencovanější; kresba je podrobnější, více detailů; rozvinutá slovní zásoba, přiměřená skladba vět;

9 Kernův-Jiráskův test:
kresba postavy, obkreslení skupiny teček, přepis jednoduché věty: Eva je tu;

10 emoční a motivační zralost
přiměřená kontrola citů a impulzů, předpoklad kázně; schopnost odložit splnění svých přání, je-li to nutné; emoční příprava na školu, motivace, kladný postoj ke škole; úkolová zralost – schopnost přijmout úkoly; způsobilost dítěte pro školní práci; není přecitlivělost na kritiku;

11 sociální zralost menší závislost na rodině, aby se od ní dítě dovedlo na čas odloučit a podřídit se nové autoritě, přijmout novou roli žáka, i spolužáka; obrázek 3

12 sociální zralost schopnost pracovat ve skupině, vzdát se na čas svých osobních potřeb ve prospěch společných cílů; důležitá role předškolní přípravy – mateřská škola: hygienické návyky, soustředěnost, společenskost;

13 kritéria zralosti dítěte pro vstup do školy dle Komenského:
dítě si v minulém vývoji osvojilo ty znalosti a návyky, které se od něho na prahu školní docházky očekávají; dítě má v současné době rozvinutou aktivní pozornost a přiměřeně vyvinuté intelektové schopnosti; dítě je dostatečně motivováno k budoucímu soustavnému učení ve škole;

14 otázky o jakou složku školní zralosti jde ??
dítě nepláče a nevzteká se, když mu něco nejde dítě spolupracuje s ostatními dětmi ve skupině dítě dobře koordinuje pohyby, šetří silami dítě myslí logicky emoční a motivační zralost sociální zralost tělesná zralost kognitivní zralost

15 Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha ISBN LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha ISBN X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno

16 zdroje obrázků citováno dne citováno dne citováno dne


Stáhnout ppt "Školní zralost Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov29 Autor Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google