Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika školní zralosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika školní zralosti"— Transkript prezentace:

1 Diagnostika školní zralosti
Mgr. Jiřina Bednářová speciální pedagog PPP Brno

2 Dynamická diagnostika dítěte předškolního věku - posouzení vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech jako výchozí podklad podpory a výchozí bod stimulace oslabených funkcí Aktuální standardizace školní připravenosti v rámci projektu Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

3 Vztah diagnostiky a intervence
Diagnostika bez intervence Potřeba jednorázového opatření, nálepky? „Dítě poznám, ale nerealizuji intervenci.“ Intervence bez diagnostiky Je zabezpečena cílená intervence? „Přesně nevím, co dítě potřebuje, ale zadávám mu všeobecně používané podněty.“ Diagnostika jako podklad intervence Diagnostika jako výchozí bod stimulace, reedukace. „Dítě poznám a cíleně zadávám podněty.“

4 Principy, východiska Časovost -schopnost, dovednost nastupuje, resp. dítě k ní obvykle dozraje v určitém věku, věkovém rozmezí Posloupnost znamená, že se daná schopnost, dovednost rozvíjí po krocích, postupně a v návaznosti od jednodušší po složitější. Stanovení výchozího a následného bodu stimulace nebo reedukace u dětí, které jsou vzhledem k vrstevníkům v některé z oblastí méně vyzrálé či opožděné; ujasněním silných stránek podněcování nadání, podpora talentu.

5 Diagnostika dítěte v předškolním věku je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí:
motoriky, grafomotoriky zrakového vnímání a paměti sluchového vnímání a paměti vnímání prostoru vnímání času základních matematických představ řeči (myšlení) sociálních dovedností sebeobsluhy (samostatnosti) hry

6 ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ A PAMĚŤ
VNÍMÁNÍ BAREV FIGURA A POZADÍ ZRAKOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ ČÁST A CELEK (ANALÝZA A SYNTÉZA) ZRAKOVÁ PAMĚŤ POHYB OČÍ NA ŘÁDKU

7

8 Zvládá s dopomocí Hledání způsobů, postupů, možností, za jakých dítě daný úkol zvládne natolik, že může postoupit na další vývojový stupeň obtížnosti; dojde k posunu z výchozího do následného bodu Sledování postupů v jednotlivých oblastech, porovnávání poskytované podpory mezi jednotlivými oblastmi Sledování potřeby časové dotace k postupu do dalšího stupně obtížnosti Jak se dítě učí? Jak rychle se učí? Jaké podmínky a podporu k učení potřebuje?

9

10

11

12

13

14 Klokanův kufr Co má dítě umět a znát před nástupem do školy
Centrum volného času Lužánky, Brno PPP Brno partner Ukončení projektu březen 2013 Zahájení výroby – září 2013

15

16 (zraková diferenciace) 12. Z12 Rozšíření 12. Z12
Zrakové rozlišení (zraková diferenciace) věk nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 12. Z12 Rozšíření 12. Z12 Odliší výrazněji jiný obrázek v řadě 3,5 13. Z13 Odliší obrázek v jiné velikosti 14. Z14 Odliší jiný obrázek v řadě 4,5 15. Z15 Odliší obrázek v řadě lišící se horizontální polohou 4,5-5 16. Z16 Odliší obrázek v řadě lišící se detailem 5 17. Z17 Odliší shodné a neshodné dvojice lišící se detailem 18. Z18 Odliší obrázek lišící se vertikální polohou 5,5-6 19. Z19 Vyhledá dva shodné obrázky v řadě 20. Z20 Odliší shodné a neshodné dvojice lišící se vertikální polohou

17 DIAGNOSTICKO-INTERVENČNÍ NÁSTROJE JAKO PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI A PODPORA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI   PROJEKT Č. CZ.1.07/1.2.17/

18 DIAGNOSTICKÁ BATERIE JE ROZDĚLENA DO TŘÍ VĚKOVÝCH KATEGORIÍ:
Žáci MŠ v posledním půlroce před zahájením školní docházky, žáci v prvním pololetí 1.třídy Žáci ZŠ ve druhém pololetí 1.třídy, žáci 2. tříd Žáci 3. a 4. tříd

19 2 verze každé diagnostické baterie
poradenská školní

20 BATERIE PRO 1. VĚKOVOU KATEGORII
Obsahuje subtesty na posouzení úrovně: grafomotoriky sluchového vnímání (analýzy a syntézy, diferenciace, fonologické manipilace) zrakového vnímání (diferenciace) vnímání prostoru (včetně pravo-levé orientace) základních matematických představ

21 Možnosti využití MŠ, ZŠ PPP Při intervenci Využití při řazení činností

22 Děkuji za pozornost Jiřina Bednařová


Stáhnout ppt "Diagnostika školní zralosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google