Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbory zemědělských agentur a pozemkových úřadů Činnost ZAPÚ v Programu LEADER ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbory zemědělských agentur a pozemkových úřadů Činnost ZAPÚ v Programu LEADER ČR."— Transkript prezentace:

1 Odbory zemědělských agentur a pozemkových úřadů Činnost ZAPÚ v Programu LEADER ČR

2 Kontrolní činnost I. Před zahájením realizace projektů – zahájení realizace po podpisu seznamu vybraných projektů ředitelkou odboru koncepce rozvoje venkova II. V průběhu realizace projektů – soulad s projektem, se Závaznými podmínkami, spolufinancování III. Po skončení realizace projektů – udržení projektovaných parametrů 5 let IV. V průběhu administrace v MAS

3 Kontrolované subjekty Místní akční skupiny – soulad struktury a činnosti s Programem a s Dohodou Žadatelé – příjemci podpory – soulad povahy žadatele s Programem, soulad s realizací v záznamech, výkazech a hlášeních Dodavatelé – musí spolupůsobit

4 Předmět kontroly Administrativní postupy Evidence Přijatelnost žadatele, projektu a výdajů Postup realizace – staveb, obnovy, pořízení strojů, rostlin, informačních systémů, výpočetní techniky Faktury – věcné plnění podle projektu a Programu Účetnictví – spolufinancování Čtvrtletní hlášení, monitoring, vykazování Plnění závazných ukazatelů Závěrečné vyhodnocení

5 Kontrola přijatelnosti Ziskového nebo neziskového subjektu žadatele - příjemce podpory Projektu Nákladů

6 Kontrola přijatelnosti žadatele Žadatelem není státní organizace, ani jako podílník z více než 25 %, občanské sdružení podle § 829 OZ, velký podnik, zahraniční subjekt Sídlo i provozovna (působiště) uvnitř mikroregionu Neziskový subjekt – nezisková organizace, obec, svazek obcí Ziskový subjekt – PO nebo FO - zaregistrovaná hlavní nebo vedlejší činnost v oblasti zemědělské nebo lesnické prvovýroby, malý nebo střední podnik, nebo začínající podnikatel, sídlo a provozovna v obci do 10 000 obyv.

7 Kontrola přijatelnosti projektu Projekt je umístěn uvnitř mikroregionu Umístění stavby v obci, která má územní plán nebo urbanistickou studii schválené zastupitelstvem Soulad projektu se strategií Soulad projektu s Programem Zaměření projektu podle tématu schváleného záměru a opatření a podle výzvy Vyhovující splnění všech bodů osnovy popisu projektu Plnění závazných ukazatelů Programu Harmonogram uvnitř doby trvání Programu

8 Kontrola přijatelnosti výdajů Reálný rozpočet Předpokládané výdaje se vyskytují v seznamu přijatelných výdajů zvoleného tématu Výše přijatelných nákladů v rozmezí - u podnikatelských subjektů od 100 000 Kč - u neziskových subjektů od 100 000 Kč % spolufinancování přijatelných nákladů - podnikatelským subjektem min. 50% (54%) - neziskovým subjektem min. 20%

9 Informační povinnost Zjištěné nesrovnalosti pro 14150 Návrhy řešení problémů, sankcí a nápravných opatření pro 14150 Informace pro Hodnotitelskou komisi MZe Informace pro Ř odboru 14150 před vydáním Rozhodnutí Pokyn pro MAS nebo žadatele při zjištění odstranitelného problému s termínem odstranění, kontrola odstranění

10 Poradenství Pro MAS Pro žadatele – příjemce podpory Osvěta Programu ve veřejnosti

11 Evidence Počítačová evidence registrace podaných projektů, administrativní kontrola, přijatelnost, bodování, přijetí (evidence v ISPROFIN 14150) Poradenství pro paralelní evidenci v MAS

12 Archivace Archivace 1 paré složek záměrů přijatých MAS do 10 let po skončení Programu Archivace 1 paré složek projektů přijatých žadatelů – příjemců podpory do 10 let po skončení Programu

13 Vykazování Podávání souhrnných hlášení žadatelů 14150 čtvrtletně Vypracování souhrnných monitorovacích tabulek za mikroregion pro 14150 vždy poslední den čtvrtletí Předávání závěrečného vyúčtování akcí 14150 Vypracování závěrečného vyhodnocení programu za mikroregion pro 14150 Vypracovávání finančních výkazů podle potřeb finančních orgánů a útvarů MZe

14 Otázky Strategie je výchozí dokument nebo více dokumentů pro záměr MAS, podstatné části jsou v příloze záměru U umisťování nových staveb, změn využití území musí být v obci schválený územní plán nebo urbanistická studie schválená zastupitelstvem, u obnovy staveb nebo vybavení, nákupu strojů být nemusí Na fakturu se napíše: „(Ne)souhlasím s proplacením faktury“, datum, razítko a podpis.

15 Otázky Vlastnictví pozemku 1. kde se staví budova, hráz – min. dlouhodobý pronájem na 99 let, 2. kde staví oplocení nebo je výsadba zeleně - dlouhodobý pronájem na dobu určitou min. 10 let Vlastnictví budovy 1. u stavební obnovy min. pronájem budovy na 99 let, 2. u vybavení budovy mobiliářem, počítačem nemusí být budova ve vlastnictví žadatele

16 Otázky Obec jako žadatel nemusí dokládat svoji existenci, starosta nepředkládá výpis z rejstříku trestů Vliv na životní prostředí sledovat podle územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo stanoviska orgánu životního prostředí, u vybavení budovy, počítačů nebo strojů bez vlivů na životní prostředí se vliv nesleduje. U úprav krajiny postupovat ve schvalovacím procesu standardně! V případě nařízené EIA maximální opatrnost (obnovitelné zdroje)!


Stáhnout ppt "Odbory zemědělských agentur a pozemkových úřadů Činnost ZAPÚ v Programu LEADER ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google