Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z truhly moudrosti krále Šalamouna

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z truhly moudrosti krále Šalamouna"— Transkript prezentace:

1 Z truhly moudrosti krále Šalamouna
1. Kdo byl Šalomoun? KRÁL IZRAELE, SYN DAVIDA 2. O co prosil Šalomoun Hospodina? VNÍMAVÉ A PROZÍRAVÉ SRDCE – O MOUDROST 3. Koho soudil Šalomoun? DVĚ ŽENY - MATKY 4. Jak lidé přijali Šalomouna? Co o něm soudili? VELMI DOBŘE, BYLI RÁDI, ŽE MAJÍ NĚKOHO S KÝM JE HOSPODIN, ŽE UMÍ MOUDŘE ROZHODOVAT 5. Co budeme slavit 2. února? UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU, OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ, HROMNICE

2 22. Král Šalomoun nechal postavit Hospodinu chrám.

3 Šalomoun poslal Chúramovi, králi týrskému, vzkaz: „Jako jsi jednal s mým otcem Davidem a posílal mu cedry, aby si vybudoval pro sebe dům k bydlení, tak jednej i se mnou. Hle, buduji dům jménu Hospodina, svého Boha. Chci mu jej oddělit jako svatý, aby se tam před ním pálilo kadidlo z vonných látek, pravidelně se rovnaly chleby a ráno i večer, též ve dnech odpočinku, o novoluních a při slavnostech Hospodina, našeho Boha, aby se přinášely zápalné oběti za Izraele navěky.

4 Dům, který buduji, bude veliký, neboť náš Bůh je větší než všichni bohové. Kdo však má tolik síly, aby jemu mohl vybudovat dům? Vždyť jej nemohou pojmout nebesa, ani nebesa nebes. A kdo jsem já, abych mu budoval dům? Nyní mi pošli odborníka, který by uměl pracovat se zlatem, stříbrem, mědí a železem, s látkou nachovou, karmínovou a purpurově fialovou a uměl by vyřezávat řezby, aby pracoval s odborníky, kteří jsou u mne v Judsku a v Jeruzalémě, které zjednal můj otec David. Pošli mi též z Libanónu dřevo cedrové, cypřišové a algumímové. Vím totiž, že tvoji služebníci dovedou kácet libanónské stromy. Moji služebníci tam budou spolu s tvými služebníky a připraví mi dosti dřeva, neboť dům, který buduji, má být veliký a obdivuhodný.

5 Šalomoun začal budovat v Jeruzalémě Hospodinův dům na hoře Mórija, kde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi, na místě, které připravil David, na humně Ornána Jebúsejského. S budováním začal druhého dne druhého měsíce ve čtvrtém roce svého kralování. Šalomounem byly stanoveny pro stavbu Božího domu tyto rozměry základů: délka v loktech podle staré míry byla šedesát loket, šířka dvacet loket. Velkou síň obložil cypřišovým dřevem a to pokryl výborným zlatem, na němž dal zhotovit palmy a řetízkové ozdoby. Pro zvýšení lesku obložil síň drahokamy; zlato bylo zlato parvajimské. Zlatem pokryl síň, trámy, prahy, stěny a dveře a do stěn vyryl cheruby.

6 velesvatyně svatyně nádvoří

7 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

8 Z truhly moudrosti krále Šalamouna
1. Jak si Šalomoun představoval chrám, který chtěl vystavět? 2. Proč začal Šalomoun se stavbou chrámu? 3. Jak dlouho stavěli chrám? 4. Kolik místností měl chrám? 5. Jak se jmenuje současný papež?

9 1. Jak si Šalomoun představoval chrám, který chtěl vystavět?
5 6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

10 2. Proč začal Šalomoun se stavbou chrámu?
5 6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

11 3. Jak dlouho stavěli chrám?
5 6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

12 4. Kolik místností měl chrám?
5 6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

13 5. Jak se jmenuje současný papež?
6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

14 Římskokatolická farnost Hnojník leden 2015 www.farnost-hnojnik.cz
Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, ISBN


Stáhnout ppt "Z truhly moudrosti krále Šalamouna"

Podobné prezentace


Reklamy Google