Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1.Jak se jmenovalo město, kde měla stát svatyně? ŠÍLO 2. Z čeho byla postavena svatyně, když Izraelci putovali do Zaslíbené.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1.Jak se jmenovalo město, kde měla stát svatyně? ŠÍLO 2. Z čeho byla postavena svatyně, když Izraelci putovali do Zaslíbené."— Transkript prezentace:

1

2 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1.Jak se jmenovalo město, kde měla stát svatyně? ŠÍLO 2. Z čeho byla postavena svatyně, když Izraelci putovali do Zaslíbené Země? LÁTKY, KŮLY 3. Stan setkávání. Tak se jmenovalo místo, kde byla ukryta..ARCHA ÚMLUVY 4. Jak často navštěvovali Izraelité svatyni? 1X ZA ROK 5. Josef v Egyptě pracoval jako poddaný na faraonově dvoře. Jednou se mu přihodila nepříjemnost, proto se dostal do vězení. Kdo mu k tomu dopomohl? FARAONOVA MANŽELKA

3 9. Chanu trápilo, že nemá děti

4 Elkána Penina Chana Byl jeden muž, jmenoval se Elkána. Měl dvě ženy: jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti neměla. Penina ji ustavičně urážela, že Hospodin uzavřel její lůno, jen aby ji dráždila. 1Sam 1,1-2;6

5 Chana Elkána Její muž Elkána ji uklidňoval: „Chano, proč pláčeš? Proč jsi tak ztrápená? Což já pro tebe neznamenám víc než deset synů?“ 1Sam 1,8

6 Elkána putoval rok co rok ze svého města, aby se klaněl Hospodinu zástupů a obětoval mu v Šílu. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám díly z oběti ; Chaně pak dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval; Hospodin však uzavřel její lůno. 1Sam 1,3-5

7 Tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do Hospodinova domu, Penina ji tak urážela, že Chana pro pláč ani nejedla. 1 Sam 1,7 Jednou, když v Šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco kněz Élí seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu, a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala. 1 Sam 1,9-10

8 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

9 1. Elkána měl dvě ženy. Peninu a Chánu. Která z nich se trápila, že nemá děti?

10 2. Kdo se komu posmíval. Chána Elkánovi? Chána Penině? Penina Cháně?

11 3. Jako každá Izraelská rodina putovali do svatyně v Šílu. Kdo se při této pouti cítil mizerně: Elkána, Chána, Penina, děti

12 4. Kdo z této rodiny utekl do chrámu? Elkána, děti, Penina, Chána

13 5. Izraelité putovali pouští do Zaslíbené země. Co jim na poušti chybělo? autobus, mobil, voda, tablet, jídlo, kamarádi, hry

14 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Elkána měl dvě ženy. Peninu a Chánu, která z nich se trápila, že nemá děti? 2. Kdo se komu posmíval. Chána Elkánovi? Chána Penině? Pěnina Cháně? 3. Jako každá Izraelská rodina putovali do svatyně v Šílu. Kdo se při této pouti cítil mizerně: Elkána, Chána, Penina, děti 4. Kdo z této rodiny utekl do chrámu? Elkána, děti, Penina, Chána 5.Izraelité putovali pouští do Zaslíbené země. Co jim na poušti chybělo? autobus, mobil, voda, tablet, jídlo, kamarádi, hry

15 Římskokatolická farnost Hnojník říjen 2014 www.farnost-hnojnik.cz Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, 1997. ISBN 80-7209-636-2.


Stáhnout ppt "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1.Jak se jmenovalo město, kde měla stát svatyně? ŠÍLO 2. Z čeho byla postavena svatyně, když Izraelci putovali do Zaslíbené."

Podobné prezentace


Reklamy Google