Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Gedeon měl vysvobodit Izraelce z rukou Midjánců. Na koho nejvíce spoléhal, že mu pomůže? NA HOSPODINA 2. Gedeon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Gedeon měl vysvobodit Izraelce z rukou Midjánců. Na koho nejvíce spoléhal, že mu pomůže? NA HOSPODINA 2. Gedeon."— Transkript prezentace:

1

2 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Gedeon měl vysvobodit Izraelce z rukou Midjánců. Na koho nejvíce spoléhal, že mu pomůže? NA HOSPODINA 2. Gedeon s muži obklíčil tábor Midjanců tiše ve dne. Ano nebo ne? NE 3. Co si muži nesli s sebou, aby mohli bojovat? HLÍNĚNÉ NÁDOBY (DŽBÁNY), POCHODNĚ, POLNICE 4. Co křičeli při napadení Midjánců? ZA HOSPODINA A ZA GEDEÓNA (MEČ ZA HOSPODINA A GEDEÓNA) 5. Kolik synů měl Jákob? 12

3 5. Samson promarnil svou sílu

4 Proto se teď měj Na pozoru: nepij víno ani opojný nápoj a nejez nic nečistého. Hle, otěhotníš a porodíš syna, ale jeho hlavy se nesmí dotknout břitva; ten chlapec bude od mateřského života Boží zasvěcenec. On začne vysvobozovat Izraele z rukou Pelištejců.“ Sdc 13,4-5

5 Potom se zamiloval do ženy v Hroznovém úvalu. Jmenovala se Delíla. I přišla k ní pelištejská knížata se žádostí: „Hleď na něm vymámit, v čem spočívá jeho veliká síla, jak bychom ho přemohli a spoutali a zneškodnili. Každý z nás ti dá tisíc sto šekelů stříbra.“ Sdc 16,4-5

6 Pelištejci se ho zmocnili, vypíchli mu oči a odvlekli ho do Gázy, kde ho spoutali dvojitým bronzovým řetězem. Ve vězení musel mlít. Sdc 16,21 Delíla ho uspala na klíně, zavolala jednoho muže a dala oholit sedm pramenů vlasů na jeho hlavě. Tak se stala příčinou jeho ponížení. Jeho síla od něho odstoupila. Sdc 16, 19

7 I volal Samson k Hospodinu a prosil: „Panovníku Hospodine, rozpomeň se na mne a dej mi prosím jen ještě tentokrát sílu, Bože, abych rázem mohl vykonat na Pelištejcích pomstu za svoje oči!“ Pak Samson pevně objal oba prostřední sloupy, na nichž budova spočívala, a vzepřel se proti nim, proti jednomu pravicí a proti druhému levicí. A řekl: „Ať zhynu zároveň s Pelištejci!“ Sdc 16,29-30

8 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

9 1. Jaký dar obdržel Samson od Hospodina?

10 2. Kdo nyní ohrožoval Izraelity?

11 3. Do koho se zamiloval Samson?

12 4. Co prozradil Samson?

13 5. Byl milovaným synem Jakuba Ezau?

14 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Jaký dar obdržel Samson od Hospodina? 2. Kdo nyní ohrožoval Izraelity? 3. Do koho se zamiloval Samson? 4. Co prozradil Samson? 5. Byl milovaným synem Jakuba Ezau?

15 Římskokatolická farnost Hnojník říjen 2014 www.farnost-hnojnik.cz Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, 1997. ISBN 80-7209-636-2.


Stáhnout ppt "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Gedeon měl vysvobodit Izraelce z rukou Midjánců. Na koho nejvíce spoléhal, že mu pomůže? NA HOSPODINA 2. Gedeon."

Podobné prezentace


Reklamy Google