Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kde bydlela Noemi se svým mužem? BETLEM 2. Proč musela Noemi opustit svůj domov? NEÚRODA, HLAD 3. Kolik dětí měla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kde bydlela Noemi se svým mužem? BETLEM 2. Proč musela Noemi opustit svůj domov? NEÚRODA, HLAD 3. Kolik dětí měla."— Transkript prezentace:

1

2 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kde bydlela Noemi se svým mužem? BETLEM 2. Proč musela Noemi opustit svůj domov? NEÚRODA, HLAD 3. Kolik dětí měla Noemi? 2 SYNY 4. Kdo byly Orpa a Rút? MANŽELKY SYNŮ - SNACHY 5. Proč Josef syn Jakuba byl prodán do otroctví? Provedl něco? BRATŘI HO NEMĚLI RÁDI, NIC NEPROVEDL

3 7. Hospodin odměňuje Rút a Noemi

4 Když Noemi a Rút přišly do Betléma, shluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptaly: „Je toto Noemi?“ Tak se Noemi vrátila a s ní se navrátila z Moábských polí její snacha, moábská Rút. Přišly do Betléma, když začínala sklizeň ječmene. Rt 1,19.22

5 Moábská Rút řekla Noemi: „Ráda bych šla na pole sbírat klasy za někým, u koho dojdu přízně.“ Noemi jí odpověděla: „Jdi, má dcero.“ Šla tedy, přišla na pole a sbírala za ženci klasy. Rt 2,2-3a

6 Tu přišel z Betléma Bóaz a pozdravil žence: „Hospodin s vámi.“ Bóaz se otázal svého služebníka, který dozíral na žence: „Čí je to dívka?“ Služebník, který dozíral na žence, odpověděl: „To je moábská dívka, která se vrátila s Noemi z Moábských polí. Bóaz oslovil Rút: „Poslyš, má dcero. Nechoď sbírat na jiné pole a neodcházej odtud. Přidrž se mých děveček. Podívej se vždy, na které části pole budou sklízet, a jdi za nimi. Poručil jsem služebníkům, aby tě neobtěžovali. Budeš-li mít žízeň, jdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci načerpají.“ Rt 2,5-6.8-9

7 Kéž dá Hospodin, aby žena, která přichází do tvého domu, byla jako Ráchel a Lea, které obě zbudovaly dům izraelský. I vzal si Bóaz Rút a stala se jeho ženou. Rt 4,11b.13 Když její tchyně spatřila, co nasbírala, a když Rút vyňala i to, co jí zbylo po nasycení, a dala jí, otázala se: „Kde jsi dnes sbírala? Kde jsi pracovala? Požehnán buď ten, kdo se tě ujal.“ Pověděla tchyni, u koho pracovala: „Muž, u něhož jsem dnes pracovala, se jmenuje Bóaz.“ Tu řekla Noemi své snaše: „Požehnán buď od Hospodina, který neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých.“ A pokračovala: „Ten muž je náš blízký příbuzný, patří k našim zastáncům.“ Rt 2, 18b-20

8 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

9 1. Kam putovala Noemi s Rút, když opustily Moabskou zemi?

10 2. Noemi neměla pole, co udělala Rút?

11 3. Kdo byl Boáz?

12 4. Z čeho měla Noemi radost?

13 5. Jaký dar měl Josef syn Jakuba od Hospodina? Kde ten dar využil?

14 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kam putovala Noemi s Rút, když opustily Moabskou zemi? 2. Noemi neměla pole, co udělala Rút? 3. Kdo byl Boáz? 4. Z čeho měla Noemi radost? 5. Jaký dar měl Josef syn Jakuba od Hospodina? Kde ten dar využil?

15 Římskokatolická farnost Hnojník říjen 2014 www.farnost-hnojnik.cz Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, 1997. ISBN 80-7209-636-2.


Stáhnout ppt "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kde bydlela Noemi se svým mužem? BETLEM 2. Proč musela Noemi opustit svůj domov? NEÚRODA, HLAD 3. Kolik dětí měla."

Podobné prezentace


Reklamy Google