Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

31. Mojžíš se setkal s Hospodinem u hořícího keře

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "31. Mojžíš se setkal s Hospodinem u hořícího keře"— Transkript prezentace:

1 31. Mojžíš se setkal s Hospodinem u hořícího keře

2 Ale to je přece zázrak! Na to se musím podívat blíž.

3 Mojžíši, Mojžíši!

4 Tady jsem!

5 Nepřibližuj se sem, zuj si opánky z nohou, neboť místo na kterém stojíš, je svaté. Já jsem Bůh tvého otce. Já jsem Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův.

6 Slyšel jsem křik a nářek svého lidu, který je v egyptském otroctví, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil z ruky Egypťanů a vyvedl je z Egypta do země úrodné a krásné, do země oplývající mlékem a medem, do země Kanaán. Jdi tedy, Mojžíši, já tě posílám k faraonovi, abys můj lid, Izraelity, vyvedl z Egypta do země, kterou jsem jim slíbil. Lidem, kteří se budou ptát, jak se jmenuje ten, který tě posílá, řekni, že mé jméno je "Jsem, který jsem".

7 Já budu s tebou. S mou pomocí se ti to podaří
Já budu s tebou. S mou pomocí se ti to podaří. Přivedeš můj lid právě na tuto horu, aby mi zde sloužil. Já ne Hospodine. Neposílej mě, prosím tě. Já nic neznamenám. Nedokážu to. Oni mi neuvěří.

8 Co já jsem. Já to nedokážu.
Pošlu ti bratra Árona, on ti pomůže. Co já jsem. Já to nedokážu.

9 Hospodine, přijímám tvůj úkol.

10 Mojžíš se vrací domů ke své rodině
Mojžíš se vrací domů ke své rodině. Vše jim vypravuje a začíná s přípravou na cestu do Egypta.

11 Úkol: Jako Mojžíš rozmlouval s Hospodinem,
tak i s námi chce Bůh hovořit. Je třeba se tomu naučit, je třeba stále naslouchat. Rozhovor s Bohem je modlitba. Také prosíš Boha o radu? Nasloucháš mu? Napiš, o tom, jak se ti to daří?

12 Bonus pro dospělé Tak jako plíce potřebují kyslík, tak duše potřebuje modlitbu. Bez modlitby duše pomalu hyne. Modlím se? Jak vypadá moje modlitba? Jsou to jen naučené fráze? Snažím se Bohu naslouchat nebo mluvím pouze já?

13 Římskokatolická farnost Hnojník duben 2014 www.farnost-hnojnik.cz
Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Animovaný film – Princ Egyptský, USA, 1998, 88 min, Režie:  Brenda Chapman, Steve Hickner, Simon Wells


Stáhnout ppt "31. Mojžíš se setkal s Hospodinem u hořícího keře"

Podobné prezentace


Reklamy Google