Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neboj se mít zájem o druhé!. Neboj se mít zájem o druhé „…na strach musí být dva, jeden, který strach nahání a druhý, který se bojí…“ (jeden nestačí)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neboj se mít zájem o druhé!. Neboj se mít zájem o druhé „…na strach musí být dva, jeden, který strach nahání a druhý, který se bojí…“ (jeden nestačí)"— Transkript prezentace:

1 Neboj se mít zájem o druhé!

2 Neboj se mít zájem o druhé „…na strach musí být dva, jeden, který strach nahání a druhý, který se bojí…“ (jeden nestačí)

3 Neboj se mít zájem o druhé Postavit se proti strachu z nedostatku! (možnost zneužití) Postavit se proti strachu z odmítnutí! (nebát se být jiný)

4 Neboj se mít zájem o druhé Čemu věnuješ největší pozornost, co v životě sleduješ? Své představy???

5 Neboj se mít zájem o druhé Čemu věnuješ největší pozornost, co v životě sleduješ? Svou situaci???

6 Neboj se mít zájem o druhé Čemu věnuješ největší pozornost, co v životě sleduješ? Díváme se často ven???

7 Neboj se mít zájem o druhé Bůh má zájem o lidi – soucítí a pomáhá jim Bůh povolává Mojžíše, 2 M (Exodus) 3, 6 – 12 6 A pokračoval: "Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět. 7 Hospodin dále řekl: "Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. 8 Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců.

8 Neboj se mít zájem o druhé Bůh má zájem o lidi – soucítí a pomáhá jim Bůh povolává Mojžíše, 2 M (Exodus) 3, 6 – 12 9 Věru, úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují. 10 Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta." 11 Ale Mojžíš Bohu namítal: "Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?" 12 Odpověděl: "Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře."

9 Neboj se mít zájem o druhé Bůh ke změně často používá další lidi Ježíšova péče o zástupy, nasycení zástupu, Mk 6, 32 – 44 34 Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. 35… jeho učedníci a řekli: "Toto místo je pusté a čas už pokročil. 36 Propusť je, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic koupit něco k jídlu." "Kolik chlebů máte? Jděte se podívat!" Když to zjistili, řekli: "Pět, a dvě ryby."

10 Neboj se mít zájem o druhé Běž i ty (na mou vinici) a dělej něco praktického Řekl jim tedy (Ježíš) Mt 20, 7: Jděte i vy na mou vinici. „Neste břemena jedni druhých…“ Gal 6,2 „Existuje mnohem mocnější zbraň, než síla, nebo nátlak. Tou zbraní jsou dobré vztahy. Dobré vztahy je však třeba nejprve vytvořit, udržovat je a rozvíjet“ (citát z kázání)

11 Neboj se mít zájem o druhé Závěrem … •Neboj se, Bůh se o své lidi/ záležitosti postará! •Odvaha neznamená, že necítíme strach a pochybnosti, ale to, že láska přemůže strach, že ho nakonec vyžene! •Začněme důsledněji přemýšlet, jak přemýšlí Bůh/ Ježíš!

12 Neboj se mít zájem o druhé Závěrem … Neboj se mít zájem o druhé, Bůh má zájem o tebe!!!


Stáhnout ppt "Neboj se mít zájem o druhé!. Neboj se mít zájem o druhé „…na strach musí být dva, jeden, který strach nahání a druhý, který se bojí…“ (jeden nestačí)"

Podobné prezentace


Reklamy Google