Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Šablona: V/2 Sada: 1 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Třída: VIII. Datum: srpen 2011

2 ZÁKLADNÍ ORGANICKÉ SLOUČENINY
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Chemie Ročník: 8. ročník Klíčová slova: Základní organické sloučeniny, alkany, alkeny, alkyny Autor: Mgr. Tomáš Navrátil Škola – adresa: Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace Bělotín 2

3 UHLOVODÍKY Nasycené uhlovodíky Nenasycené uhlovodíky Cykloalkany
V organické chemii označujeme pojmem uhlovodíky dvouprvkové sloučeniny složené z uhlíku a vodíku. Nasycené uhlovodíky Nenasycené uhlovodíky Cykloalkany Aromatické uhlovodíky Pouze jednoduché vazby uhlíku a vodíku Jedna nebo více dvojných nebo trojných vazeb mezi uhlíkem a vodíkem Jeden nebo více uhlíkových kruhů, na které je navázán vodík Obsahují alespoň jeden aromatický uhlíkový kruh Žáci zapíší pojem uhlovodík, rozdělí uhlovodíky do skupin

4 NENASYCENÉ UHLOVODÍKY - ALKANY
Alkany jsou jednoduché uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby v otevřeném uhlíkatém řetězci. Název Molekulový vzorec Strukturní vzorec Tyčinkový model Kalotový model methan CH4 ethan C2H6 Žáci zapíší, co jsou to alkany, zapíší název, molekulový vzorec a strukturní vzorec základních alkanů propan C3H8 butan C4H10

5 METHAN Methan je bezbarvý, extrémně hořlavý plyn. Využívá se jako palivo, je složkou zemního plynu. Používá se k výrobě vodíku, acetylénu, sazí. Se vzduchem v určitém poměru tvoří výbušnou směs. Ve vesmíru je součástí atmosféry velkých planet (Jupiter, Saturn atd.) a tvoří plynná mračna mezihvězdného prostoru. ETHAN Ethan je bezbarvý, extrémně hořlavý plyn, bez zápachu, těžší než vzduch. Ve směsi se vzduchem snadno exploduje. Je surovinou pro výrobu etylénu, plastů a kyseliny octové. Používá se v chladírenství, lékařství a mikrobiologii. PROPAN Propan je bezbarvý, extrémně hořlavý plyn, bez zápachu, těžší než vzduch. Ve směsi se vzduchem snadno exploduje. Dá se snadno zkapalnit. Používá se jako součast topné směsi propan-butan. Časté využití je i jako alternativní palivo pro spalovací motory – LPG. BUTAN Butan je bezbarvý, extrémně hořlavý plyn, bez zápachu, těžší než vzduch. Je snadno stlačitelný. Používá se jako součast topné směsi propan-butan či jako alternativní palivo pro spalovací motory – LPG. Dále je využit jako hnací plyn ve sprejích či jako chladivo v chladničkách. ALKANY - VLASTNOSTI Žáci zapíší základní vlastnosti methanu, ethanu, propanu a butanu Učitel motivuje využitím těchto uhlovodíků

6 NASYCENÉ UHLOVODÍKY - ALKENY
Alkeny jsou jednoduché uhlovodíky obsahující v otevřeném uhlíkatém řetězci jednu dvojnou vazbu. Název Molekulový vzorec Strukturní vzorec Tyčinkový model Kalotový model ethen = ethylen C2H4 propen = propylen C3H6 Žáci zapíší pojem alken, název, molekulový vzorec a strukturní vzorec ethenu, propenu a butenu buten C4H8 Název je odvozen od základního alkanu, ale s příponou –en.

7 NASYCENÉ UHLOVODÍKY - ALKYNY
Alkeny jsou jednoduché uhlovodíky obsahující v otevřeném uhlíkatém řetězci jednu trojnou vazbu. Název Molekulový vzorec Strukturní vzorec Tyčinkový model Kalotový model ethyn = acethylen C2H2 propyn = propylen C3H4 Žáci zapíší pojem alkyn, název, molekulový vzorec a strukturní vzorec ethynu, propynu a butynu butyn C4H8 Název je odvozen od základního alkanu, ale s příponou –yn.

8 ALKENY, ALKYNY - VLASTNOSTI
ETHEN Ethen = etylén. Bezbarvý hořlavý plyn nasládlé vůně tvořící se vzduchem výbušnou směs. Používá se k výrobě plastů polyethylénu, polystyrénu a PVC. Působí jako rostlinný hormon – zrychluje stárnutí květů, zrání plodů a opadávání listů. PROPEN Propen = propylén. Za pokojové teploty bezbarvý plyn, extrémně hořlavý. Surovina pro výrobu plastu polypropylenu a výrobu acetonu. ETHYN Ethyn = acetylén. Bezbarvý plyn vonící po éteru. Vytváří se vzduchem výbušnou směs. Používá se ke svařování a řezání kovů – teplota plamene až 3300oC. Tvoří základ pro další chemickou výrobu. Pyrolýzou se dá přeměnit na benzen. Může redukovat na ethen či ethan. ALKENY, ALKYNY - VLASTNOSTI Žáci zapíší základní vlastnosti ethenu, propenu a ethynu. Učitel motivuje užitím

9 VYLUŠTI KŘÍŽOVKU B U T A N M E H L P G O R S V Ř Á Í D K Y Č I Ý C4H10
Plyn nachází se ve vesmíru (Jupiter) L P G Palivo pro auta O R Ethen působí jako rostlinný … S V Ř Á Í Acetylén s kyslíkem se používá k … Součást plynné směsi v tlakových lahvích D K Prvek s jedním protonem Veškeré plynné uhlovodíky s kyslíkem dobře … Y Jednu dvojnou vazbu obsahují… Č I Ý Model zobrazování atomů v molekule Žáci luští křížovku s užitím získaných vědomostí

10 VYLUŠTI KŘÍŽOVKU - ŘEŠENÍ
B U T A N C4H10 M E H Plyn nachází se ve vesmíru (Jupiter) L P G Palivo pro auta O R Ethen působí jako rostlinný … S V Ř Á Í Acetylén s kyslíkem se používá k … Součást plynné směsi v tlakových lahvích D K Prvek s jedním protonem Veškeré plynné uhlovodíky s kyslíkem dobře … Y Jednu dvojnou vazbu obsahují… Č I Ý Model zobrazování atomů v molekule Řešení křížovky

11 Zdroje: Organické_sloučeniny. In Wikipedia : the free encyclopedia[online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , 16:52, last modified on , 04:23 [cit ]. Dostupné z WWW: < Soubor:Methane-3D-balls.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , 19:04, last modified on , 11:44 [cit ]. Dostupné z WWW: < Soubor:Methane-3D-space-filling.svg. In Wikipedia : the free encyclopedia[online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , 17:03, last modified on , 11:42 [cit ]. Dostupné z WWW: < File:Ethane-3D-vdW.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 20:24, 30 April 2007, last modified on 20:24, 30 April 2007 [cit ]. Dostupné z WWW: < File:Ethane-A-3D-balls.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 19:43, 26 May 2008, last modified on 19:43, 26 May 2008 [cit ]. Dostupné z WWW: < File:Propane-3D-balls-B.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 00:46, 21 July 2008, last modified on 00:46, 21 July 2008 [cit ]. Dostupné z WWW: < File:Propane-3D-vdW-B.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 01:23, 21 July 2008, last modified on 01:23, 21 July 2008 [cit ]. Dostupné z WWW: < File:Butane-3D-space-filling.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 15:55, 27 May 2006, last modified on 21:22, 2 January 2010 [cit ]. Dostupné z WWW: < File:Butane-3D-balls.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 22:03, 2 January 2010, last modified on 19:56, 1 August 2010 [cit ]. Dostupné z WWW: < File:But-1-ene-3D-balls.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 13:48, 10 January 2008, last modified on 13:48, 10 January 2008 [cit ]. Dostupné z WWW: <

12 Zdroje: File:Propylene-3D-balls.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 21:03, 9 November 2009, last modified on 21:03, 9 November 2009 [cit ]. Dostupné z WWW: < File:Ethylene-3D-vdW.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 00:29, 4 August 2006, last modified on 17:33, 4 May 2008 [cit ]. Dostupné z WWW: < File:Propylene.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 23:48, 7 May 2007, last modified on 23:48, 7 May 2007 [cit ]. Dostupné z WWW: < File:Ethylene-CRC-MW-3D-balls.png. In Wikipedia : the free encyclopedia[online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 20:39, 27 April 2009, last modified on 20:39, 27 April 2009 [cit ]. Dostupné z WWW: < Soubor:Acetylene-3D-vdW.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , 16:37, last modified on , 12:35 [cit ]. Dostupné z WWW: < File:Acetylene-CRC-IR-3D-balls.png. In Wikipedia : the free encyclopedia[online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 20:50, 27 April 2009, last modified on 20:50, 27 April 2009 [cit ]. Dostupné z WWW: < File:Propyne3D.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 20:05, , last modified on 20:05, [cit ]. Dostupné z WWW: < File:1-Butyne-3D-vdW.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 10:32, 30 June 2010, last modified on 10:32, 30 June 2010 [cit ]. Dostupné z WWW: <


Stáhnout ppt "Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google