Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování politických stran a regulace politických kampaní 6. října 2011 Mgr. Karolína Peake místopředsedkyně vlády 1. místopředsedkyně strany Věci veřejné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování politických stran a regulace politických kampaní 6. října 2011 Mgr. Karolína Peake místopředsedkyně vlády 1. místopředsedkyně strany Věci veřejné."— Transkript prezentace:

1 Financování politických stran a regulace politických kampaní 6. října 2011 Mgr. Karolína Peake místopředsedkyně vlády 1. místopředsedkyně strany Věci veřejné

2 Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 úkol č. 5.4 - zprůhlednění financování politických stran indikátor plnění: předložit vládě analýzu s návrhem na provedení legislativních kroků ke zprůhlednění financování politických stran protikorupční efekt: transparentní financování politických stran a průhledné financování volebních kampaní

3 Co se již odehrálo… vláda projednávala analýzu na schůzi konané dne 20. července 2011 (usnesení č. 553) analýza byla vzata na vědomí, MV pracuje na legislativním řešení, otázka dohledového orgánu

4 Co se plánuje… MV připravuje v souladu s Legislativním plánem prací na rok 2011 novelu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích součástí této novely by měla být i nová pravidla financování politických stran, resp. návrh na zřízení nového dohledového orgánu

5 GRECO Skupina států proti korupci při Radě Evropy III. kolo hodnocení proběhlo v dubnu 2011 → 9 doporučení – promítla se v dodatku ke koaliční smlouvě analýza reaguje na všechna doporučení ČR musí do 31. 10. 2012 zaslat zprávu o plnění doporučení → proto je třeba, aby do tohoto termínu vstoupila novela či nový zákon v platnost !!! Pokud by nedošlo k naplnění alespoň poloviny doporučení, bude zahájeno řízení o nesouladu se závazky ČR vůči Radě Evropy. → především by to znamenalo vystavení ČR kritice ze strany GRECO a zvýšení politického tlaku na ČR

6 Vládní výbor Poradní sbor předsedkyně Vládního výboru projednal tuto otázku na svém jednání dne 19. září 2011 a bude podporovat návrh zákona, kterým se zavede transparentní financování politických stran a politických hnutí Vládní výbor projednával tuto otázku na jednání dne 5. října 2011

7 Problematické okruhy Nezávislý mechanismus monitorování financování politických stran → MV navrhlo 3 varianty a)nový nezávislý správní orgán s působností ústředního správního úřadu b)úprava pravomocí NKÚ c)ponechat současný stav (není ale naplněno doporučení GRECO)

8 Nezávislý mechanismus monitorování financování politických stran TIC uvažuje např. o: a)pokud má vzniknout nový úřad, pak by měl mít komplexní kontrolní pravomoci (střet zájmů, lobbing, whistleblowing, svobodný přístup k informacím,…) b)postačilo by zřízení funkce zmocněnce Parlamentu ČR

9 Nezávislý mechanismus monitorování financování politických stran K diskusi jsou tyto okruhy otázek: Co všechno by měl „úřad“ kontrolovat? Je z ústavního aspektu možné, aby kontrolu prováděl NKÚ? Nebo je skutečně vhodnější zřídit nový „aparát“? Anebo bude praktičtější hledat nezávislý kontrolní mechanismus v rámci stávajících struktur a možností?

10 Oblasti, nad kterými se hledá politická shoda zveřejňování výročních zpráv na internetu úprava rozsahu informací obsažených ve výročních zprávách oddělené vedení evidence na kampaně a na běžné financování strany (transparentnost účtů) nezávislý audit (ověření účetní závěrky auditorem, který bude losován) zavedení dostatečných sankcí za porušení zákona

11 Další otázky do diskuse limit na celkové náklady kampaně navázaný na státní příspěvek na kampaň (příspěvek na úhradu volebních nákladů) upravení kampaně ze strany jednotlivých subjektů, která propaguje nebo kritizuje konkrétní stranu, ovšem kterou nezahrnují účty jednotlivých stran (tzv. nezávislá kampaň) slevy na kampani by měly být uváděny mezi nepeněžitými dary zavedení povinného hodnocení z pohledu reklamních agentur

12 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Financování politických stran a regulace politických kampaní 6. října 2011 Mgr. Karolína Peake místopředsedkyně vlády 1. místopředsedkyně strany Věci veřejné."

Podobné prezentace


Reklamy Google